Regnskapsbyrået valgte Payroll som lønnssystem

– Vi valgte Payroll for byrå. Da får vi dekket behovene til større kunder, ny datostyrt funksjonalitet, elektroniske utlegg, fraværsmodulen og integrert inntektsmelding.

Når Addvant valgte Payroll som sitt lønnssystem, var det fordi de får dekket behov som:

  • Større kunder
  • Ny datostyrt funksjonalitet
  • Elektroniske utlegg
  • Fraværsmodulen
  • Integrert inntektsmelding

Morten og senior systemkonsulent Camilla Aanestad i regnskapskontoret, forteller hvorfor de har valgt Payroll som lønnssystem for de mellomstore og store kundene sine.

Les mer om Payroll her

Om Addvant AS

Addvant er et moderne regnskapsbyrå for mellomstore og store bedrifter. Byrået ble startet i 2021 av Morten Mæhle, og under et halvt år etter oppstarten teller de allerede seks ansatte. Innen fire år er målsettingen 15 ansatte.

Les mer om Addvant her.

Derfor er Payroll det beste lønnssystemet

I valget mellom flere ulike lønnssystemer, mener Morten av flere rett og slett kommer til kort når det gjelder funksjonalitet for større lønnskunder.

–  Payroll gir oss datostyrt funksjonalitet, reiseregning og utlegg gjennom Expense-appen, fraværsmodulen og den integrerte inntektsmeldingen store fordeler, forteller Mæhle.

Han peker også på en del andre fordeler:

Payroll for regnskapsbyrå

Payroll er et skybasert lønnssystem som tilbyr en kombinasjon av selvbetjening, integrasjoner og automatikk i én og samme pakke.

Du må mestre både fag og system

Addvant retter seg mot mellomstore og store lønnskunder. Mæhle forteller om en gjennomgående digital strategi, både ut mot kundene, men også innad i selskapet.

– Alle bedrifter ønsker å være moderne, men jeg mener vi beviser at vi lever opp til det. Vi bruker kun skybaserte løsninger, ingen papirer, og har bare én kopimaskin som vi har i tilfellet en kunde kommer inn med papirer til skanning fra sitt tidligere byrå, forteller Mæhle.

Uten permer og servere og et godt system i bunnen står byrået godt rigget for å ta stadig flere kunder.

– Vi har en god kombinasjon av system- og fagkompetanse. Det er nøkkelen for å lykkes i bransjen vår. Som regnskapsbyrå er vi like mye en it-partner, og derfor må vi ha spisskompetanse på system og systemintegrasjoner.

– Vi har en god kombinasjon av system- og fagkompetanse. Det er nøkkelen for å lykkes i bransjen vår.

Utfordingene med Payroll løses via god support

Lengre ned i løypa skal Addvant over på ERP-systemet Visma Business Cloud og rapporteringssystemet OneStop Reporting. De er også med på å teste det helt nye Periode & År, som er for for periodeavslutning og årsoppgjør.

Senior systemkonsulent Camilla Aanestad sier at Visma er og blir en god partner for Addvant i videre veksten.

– Det er en helt annen verden å komme til Visma nå, kontra det jeg opplevde tidligere. Vi får all mulig hjelp og oppfølging, noe som er den største suksessfaktoren, sier hun.

Aanestad trekker frem Flyttefabrikken, som gjelder Huldt & Lillevik-kunder og som automatisk flytter data over til Payroll, som en god støttespiller:

– Det var veldig greit å sende inn. Jeg fikk personlig svar fra en konsulent samme kveld, med beskjed om at det bare var å kontakte ham direkte hvis det skulle dukke opp noe. Det er viktig. Da får du ikke bare et automatisk svar med saksnummer, men faktisk personlig oppfølging.

Addvant synes heller ikke de møter på smertepunkter da de kontinuerlig fikses.

– Selvfølgelig møter vi utfordringer, men vi får god hjelp, avslutter kollegene.