Slik jobber vi med ESG i Visma Software

Skal vi skape en grønnere fremtid, må vi balansere forretningsmål med bredere samfunnsmessige og miljømessige hensyn. Målet vil alltid være en mer rettferdig og ansvarlig verden for oss alle.

Alle bedrifter har et ansvar for å bidra til et bærekraftig samfunn. I bunn og grunn handler det om å ha en helhetlig tilnærming til bærekraft. Det er det ESG står for – Environmental, Social and Governance – eller miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold på godt norsk.

For oss er bærekraftige initiativer like viktige i interne prosesser som i produktene og tjenestene vi tilbyr. Vi skal skape bærekraftig verdi for kunder og partnere gjennom produkter som tar både miljø og sikkerhet på alvor. Samtidig skal vi sørge for at vi som selskap tar vår del av ansvaret ved å begrense utslipp, skape en inkluderende arbeidsplass og drive i henhold til god forretningsetikk. 

Vi etterlever Visma Sustainability Policy, og alle ansatte må følge vår Code of Conduct, mens alle våre leverandører er underlagt vår Supplier Code of Conduct. Videre på denne siden finner du informasjon om hvordan vi jobber med ESG internt i selskapet vårt, men også i produkt- og forretningsutviklingen vår.

Visma Softwares ansvar for miljøet

Miljø er viktig for den fremtidige veksten vår og for å skape et bærekraftig samfunn. I Visma Software vil vi bidra til å redusere karbonavtrykket med blant annet disse tiltakene:

 • Vi skal fortsette å utvikle programvareløsninger som hjelper kundene våre med å være mer bærekraftige.
 • Vi har bærekraftige retningslinjer for hele selskapet, og vi følger opp resultatene.
 • Vi har redusert egne utslipp i forbindelse med innkjøp av IT-utstyr med 55 prosent fra 2022 til 2023.
 • Vi har kvittet oss med alle firmabiler og med det redusert våre direkte utslipp til null.

hit for å se noen av de tallbaserte målene våre for de neste fire årene.

Vi ønsker å gjøre klimarapportering enkelt for alle kundene våre, og jobber kontinuerlig med å gi bedrifter verktøyene de trenger for å bidra til en grønnere fremtid. Les om løsningen vår som gjør det enkelt å rapportere på egen bærekraft.

Visma Softwares ansvar for sosiale forhold

Vi skal engasjere oss i samfunnet rundt oss, og vi skal skape en inkluderende arbeidsplass der alle har mulighet til å bli den beste versjonen av seg selv. 

Les mer om UNICEF-samarbeidet vårt her.

 • Vi jobber alltid konkret med å skape en mer inkluderende og mangfoldig arbeidsplass. Dette er noe av det vi har gjort:some text
  • Innført månedlige undersøkelser for å kartlegge blant annet inkludering, mangfold, antidiskriminering, utviklingsmuligheter, arbeidsmengde og arbeidsmiljø.
  • Oppnådd å være blant de beste fem prosentene i teknologibransjen når det gjelder mangfold, antidiskriminering og helse og velvære på arbeidsplassen.
  • Tatt i bruk Equality Check, et verktøy som bidrar til datainnsamling, analyse og strategi for å kvalitetssikre likestillingsarbeidet enda mer.

Visma Softwares forretningsetikk

Høye etiske standarder er bra for både samfunnet og næringslivet. Vårt mål er å alltid være en solid og pålitelig aktør som opptrer i henhold til god forretningsetikk.

 • Vi skal alltid sikre åpenhet, handle etisk, overholde lover og bekjempe korrupsjon. Samtlige ansatte i selskapet gjennomgår jevnlige antikorrupsjonskurs.
 • Vi skal alltid beskytte kunder og ansattes data i samsvar med GDPR.
 • Vi skal kontinuerlig implementere retningslinjer som sikrer bærekraft og etisk oppførsel gjennom hele forsyningskjeden vår.

Våre langsiktige mål

Vi i Visma Software har satt oss spesifikke og etterprøvbare langsiktige mål for å sikre at ESG-arbeidet vårt pågår jevnt, trutt og planmessig. Blant annet har vi disse målsettingene:

 • Redusere energiforbruket med 10 prosent innen 2030.
 • Oppnå 80 prosent fornybar energi innen 2025, og 95 prosent innen 2030.
 • Redusere utslipp fra maskinvare med 20 prosent innen 2030.
 • Innføre reisebegrensninger og redusere utslipp fra forretningsreiser med 30 prosent innen 2030.
 • Oppnå 40 prosent kjønnsbalanse i selskapet og i lederstillinger.
 • Fortsette å være blant topp fem prosent i norsk teknologibransje når det gjelder mangfold og antidiskriminering på arbeidsplassen.

Ansvar og transparens

Vi skal regelmessig revidere og rapportere fremskrittene våre innen ESG. Dette omfatter årlige bærekraftsrapporter til Visma Group og årlige vurderinger opp mot antikorrupsjon, åpenhetsloven og miljøpåvirkning.

Her finner du vår nyeste bærekraftsrapport.

Her finner du vår redegjørelse etter åpenhetsloven. 

Er du vitne til åpenbare brudd på Visma Softwares retningslinjer? Vi oppfordrer deg til å melde fra via vår varslerkanal.

Har du tilbakemeldinger eller spørsmål til oss når det gjelder ESG og bærekraft?

Har du innspill til hvordan vi kan gjøre bærekraftsarbeidet vårt enda bedre, eller har du noen spørsmål til initiativene våre på feltet? Ta kontakt med Freja Landewall på freja.landewall@visma.com.