RegelPOD

Hør om nye og endrede regler innen lønn og personal.

Hva kan du høre om i RegelPOD?

Kort og direkte om nye regler, satser, tolkninger og oppdateringer innen lønn-, skatt, arbeids- og trygderett.

2 ganger pr måned publiseres ny podcast - så følg med.

Hør Regelpod her eller der du pleier å høre podcast:

Ønsker du å lese mer om regelverket innen lønn og personal kan du følge oss på Visma Community under fagområde Lønn & HR.

Les mer i Visma Community

Dette er RegelPOD

Monica Bremtun-Olaussen

Monica er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver og foredragsholder og har vært ansatt i Visma siden 2008. Monica sine spesialområder er arbeidsrett, trygderett og ferieloven. Monica er en engasjerende foredragsholder og formidler regelverket på en enkel og lettfattelig måte.

Sven Ivar Lønneid

Sven Ivar er en av Norges fremste eksperter på lovverket innen lønns- og personalområdet. Han er en ettertraktet foredragsholder med lang erfaring og evne til å formidle lover og regler på en måte alle forstår. Med smittende humør får du fagkunnskap og oppdateringer på plass.

Ivar Grøndahl

Ivar er en erfaren foredragsholder med lang fartstid innen lønn og personal. Han arbeider med bistand for juridisk avdeling, og holder kurs innen fagområdene lønn/skatt og personal. Ivar er en engasjerende og dyktig foredragsholder som med sin lange erfaring med Huldt & Lillevik produktene og regelverket formidler et komplisert stoff på en enkel og lett forståelig måte.