Slik jobber vi med kunstig intelligens

Kun 15 prosent av norske bedrifter bruker kunstig intelligens i daglig drift. Visma Software er en av disse bedriftene. *

Kunstig intelligens i produktutvikling og arbeidskultur


For oss er kunstig intelligens et naturlig verktøy på veien mot målet om enda bedre produkter, raskere levering og høyere kvalitet. Teknologiens mange muligheter skal selvfølgelig integreres i produktene våre, men også være en del av vår daglige drift og arbeidskultur.

Vi fletter kunstig intelligens (KI) aktivt inn i arbeidshverdagen – suksessivt og på veien mot våre egne mål. Vi vil utforske, lære og påvirke teknologien etter hvert som den slår stadig lengre røtter inn i alles arbeidshverdag.

Et hav av muligheter med maskinlæring og generativ KI

Maskinlæring og kunstig intelligens har vært viktig for utviklingen av produktene våre i mange år allerede. Etter hvert som den generative formen for kunstig intelligens har blitt mer tilgjengelig, åpner det seg enda flere muligheter. Bransjen vår har alltid vært preget av nytenkning. Vi må kontinuerlig tilpasse oss nye framskritt, og vi er dessuten med på å skape dem.

Hvordan bruker vi KI i produktene våre?

Her i Visma Software er vi privilegerte på minst to måter. Det ene privilegiet er at vi er omgitt av dyktige jurister og sikkerhetsfolk, som gjør at vi kan utforske og jobbe med KI på forsvarlig vis. Det andre er at vi har store mengder data som hjelper oss med virkelig å foredle de mange mulighetene kunstig intelligens gir. Takket være den store datamengden kan vi bruke KI til å forbedre algoritmene og maskinlæringen vår betraktelig, avdekke komplekse sammenhenger ved hjelp av dyp læring, og kartlegge behov og preferanser på en mye mer presis måte enn før.

Hva betyr dette i praksis? Jo, at dette blir tilgjengelig for deg:

  • Produkter av høyere kvalitet fordi den kontinuerlige testingen og kvalitetssikringen går mye raskere og er langt mer pålitelig.

  • Bedre funksjonalitet takket være KI-støttede, forutsigende analyser som løser potensielle problemer før de når brukerne.

  • Smarte muligheter for automatisering av rutineoppgaver som gjør arbeidshverdagen din mer effektiv.

  • Bedre, mer intuitivt og responsivt brukergrensesnitt.

  • Treffsikre, smarte og virkelig hjelpsomme kundesupportløsninger som er utviklet med kognitiv databehandling.

KI integrert i den daglige driften

Det er utrolig spennende å være yrkesaktiv i en tid der teknologi revolusjonerer arbeidsmetodene våre på så mange områder. En hverdag med kunstig intelligens som verktøy er skapende, utfordrende og morsom, og gjør at vi kan levere kundene våre verdier som var utenkelige for bare noen få år siden. 

Slik sørger vi for at kunstig intelligens er en naturlig del av arbeidshverdagen:

  • Vi effektiviserer driften i alle avdelinger ved hjelp av automatisering – som frigjør tid til kreativitet, gode diskusjoner og tettere oppfølging av kunder og partnere.

  • Alle ansatte får utforske kunstig intelligens med konkrete verktøy som kan gjøre arbeidsoppgavene våre lettere – uansett om vi jobber med koding, design, kommunikasjon, analyse, kvalitetssikring eller noe annet.Samtidig gjør vi det samme som vi alltid har gjort: utvikler produkter som bidrar til et mer effektivt samfunn med større rom for menneskelig utfoldelse og framgang.