Visma Software støtter UNICEF med bruk av våre essensielle software-løsninger 

© UNICEF/UN0746002/Bashizi

Om partnerskapet

Visma Software er stolte over å støtte partnerskapet mellom Visma og UNICEF. Vi mener det er viktig at ideelle organisasjoner får minimert de administrative kostnadene sine samtidig som de har trygg og pålitelig programvare for effektiv drift og overholdelse av regelverk. Derfor tilbyr vi UNICEF Norge gratis tilgang til våre essensielle programvareløsninger. Ved å bruke våre løsninger kan UNICEF optimalisere tid og ressurser til å konsentrere seg om primæroppdraget sitt: å hjelpe barn i nød.

© UNICEF/UN0799792/Rouzier

I dag bruker UNICEF flere av Visma Softwares løsninger, blant annet:

  • Visma Business og BNXT

  • Autoinvoice

  • Visma.net Autopay

  • Payroll

© UNICEF/UN0799792/Rouzier

Sammen skaper vi en bedre fremtid

3 års partnerskap

1,2 mill i verdi via bruk av Visma Software sine løsninger

Visma Software supports Unicef for every child

Prosjektgruppe

Vi har satt sammen en prosjektgruppe som skal fremme engasjement i hele organisasjonen gjennom kommunikasjon og meningsfylte aktiviteter. Ved å informere og oppdatere om vårt samarbeid med UNICEF, og ved å dele tilbakemeldinger om resultatene fra dette samarbeidet, spiller gruppen en nøkkelrolle i å integrere disse innsatsene i organisasjonen.

Målet er å vekke en følelse av stolthet blant de ansatte – en stolthet over at deres arbeidsplass bidrar på en verdifull og meningsfylt måte til samfunnet. Videre arbeider gruppen med å engasjere medarbeidere slik at hver og en føler seg som en aktiv del av noe positivt.

Denne følelsen av deltakelse er uunnværlig for å forsterke firmaets kultur og verdier. I kraft av disse initiativene oppstår det en enda sterkere følelse av tilhørighet blant de ansatte.

Opplevelsen av tilhørighet er et fundamentalt aspekt ved et engasjert og samfunnsbevisst firma. Prosjektgruppens rolle er dermed å være brobyggeren som forvandler individuelle bidrag til kollektiv handling og resultater, og som fletter samarbeidet med UNICEF inn i organisasjonens identitet og misjon.

“Ved å støtte UNICEF med våre innovative programvareløsninger bygger vi bro mellom teknologi og humanitær hjelp. Vi tror på å utnytte vår ekspertise for en sak som fremmer en lysere fremtid for barn over hele verden. Det handler ikke bare om å gjøre en forskjell – det handler om å være forskjellen.”
ØYVIND LARSEN
Managing Director