Med Payroll er det enkelt å håndtere komplekse lønnskunder

Regnskapsbyrået Skatt og Regnskap AS har har bygget en forretningsmodell som tilrettelegger for at samtlige kunder i den varierende kundebasen deres skal få de økonomitjenestene og rådgivningen som de har behov for. Regnskapsbyråets eget behov, er et lønnssystem som kan håndtere de mest komplekse kundene.
Skatt og regnskap logo 600x600.png
– Det tar mindre tid å jobbe med de aller største kundene i Payroll, enn det tar å kjøre lønn for selskap med færre ansatte i et annet system.

Øyvind Pedersen, partner med ansvar for lønnsområdet, så at det var nødvendig å investere i et lønnssystem som kunne håndtere kunder med større og mer komplekse behov. Valget falt på Payroll, og det har de ikke angret på.

–Vi forventet ikke at det skulle være så bra som det har vært! Hastigheten er vel det som har overrasket oss aller mest, forteller Pedersen.

Skatt og regnskap - Øyvind.jpg

Om Skatt & Regnskap AS:

Skatt & Regnskap AS er et mellomstort regnskapsbyrå som leverer regnskaps- og økonomitjenester for små og mellomstore selskap. Byrået ble stiftet 11.11.2011, og har i dag 25 medarbeidere fordelt på lokaler i Asker og Oslo. De leverer tjenester til en rekke bransjer, men med spesialisering mot advokater og tjenesteytende sektor. Skatt & Regnskap AS er alltid på utkikk etter dyktige lønnsmedarbeidere.

Les mer om Skatt & Regnskap her

Enkel håndtering av de største kundene

Skatt & Regnskap AS benytter seg av mange ulike systemer for å utbetale lønn for sine kunder, som varierer i antall fra 1 til 400 ansatte. Systemene er tilpasset kundenes behov og størrelse, men de har en ting til felles – alle er skybasert.

– Vi har valgt å jobbe skybasert fordi vi tar utviklingen som har skjedd på alvor. Vi opplever at det å jobbe i skybaserte systemer gir oss legitimitet hos de som forstår at dette er verden fremover. Det har vi opplevd en veldig kundevekst av. Ikke bare i antall, men også i størrelse.

Payroll er Skatt & Regnskap AS sin løsning for storkundene. I stedet for å benytte seg av ett av de andre systemene de allerede hadde i sin portefølje, så de potensialet som lå i et større system. I Payroll går prosessene automatisk, uavhengig av størrelsen på oppdraget.

– Vi vurderte system fra tre ulike leverandører, men Payroll var et enkelt valg. Nå kan vi håndtere komplekse lønnsoppdrag som betjener 50-500 stk – uten problemer.

Skatt og Regnskap - bilde 1.jpg

Payroll for regnskapsbyrå

Payroll Byrå er lønnssystemet som er rigget for den moderne verden, som imøtekommer dagens kundekrav og behov på helt ny måte. Som ERP-uavhengig applikasjon kan du bruke Payroll på alle kunder i ulike regnskapssystemer. Dette legger til rette for kompetansebygging på ett lønnsystem, og muligheten til å forbedre eksisterende lønnsprosesser på tvers av kunder.

Utforsk alle muligheter med Payroll Byrå her

Det er en selvfølge å jobbe i skyen

Overgangen til Payroll gikk smertefritt. Det var tidkrevende å flytte over et selskap med 400 ansatte, men prosessen gikk uten problemer. Regnskapsbyrået var tidlig ute med å sikre standardisering i utgående system, i tillegg til testkunder. Pedersen tenker tilbake på hvor avgjørende det var å snakke mye om overgangsprosessen med Visma.

– Vi hadde en god dialog fra begynnelsen av. Alle våre spørsmål ble raskt besvart, og vi ble ringt opp igjen om ting måtte forklares litt annerledes. Vi hadde lave forventninger til overgangen, men ble veldig positivt overrasket.

Det å benytte seg av skysystemer har ikke bare en funksjonell verdi, det bidrar også til å styrke de menneskelige relasjonene i arbeidsforholdet. Ved å gi kunden tilgang til dataen, så de selv kan logge inn og få innsikt i rapporter og oversikter, skaper det en løpende dialog. Dette sier Pedersen er grunnlaget for å være en god sparringspartner.

– Det er avgjørende at vi har systemer som kunden kan benytte seg av sammen med oss. Slik kan vi yte den rådgivningen de etterspør.

– Slike systemer har muliggjort hele forretningsmodellen vår. Tidligere var det kanskje en fordel å jobbe i skyen, men nå er det en forventning. Du får ikke være med om du ikke er rustet for fremtiden.

Skatt og Regnskap - bilde 2.jpg

Stor verdi i lønnssystemets ulike funksjoner

Lønnsansvarlig Liv-Charlotte Bruun startet i byrået i april 2022. Hun har tidligere jobbet i flere ulike lønnssystemer, men etter å ha jobbet i Payroll ser hun på alle de andre som tungvint.

– Systemet gjør jobben min mye enklere. Det er bare å legge inn en ting i Payroll en gang, kontrollere litt, og så slipper du å tenke noe mer på det. I andre systemer er det mye manuell punching hver eneste måned. Payroll er et stort system, men det er det enkleste å jobbe med når man blir kjent i det.

Skatt & Regnskap AS planlegger å flytte flere kunder over til Payroll i fremtiden. Ikke alle kjenner på lysten til å starte med nye programmer, men Bruun er sikker på at de vil bli overbevist med tiden. Hun jobber med å få laget en oppskrift som kan brukes til intern opplæring.

Etter å ha blitt kjent med Payroll Byrå har hun oppdaget funksjoner som har stor verdi for hennes rolle. Datostyring er noe som ikke hadde utmerket seg hos Bruun før hun brukte Payroll Byrå. Derfor vil hun at enda flere skal lære seg systemet.

– Når man først ser nytten og verdien til funksjonene, er det fantastisk! Support har vært til stor hjelp, og gitt meg mye gull å jobbe videre fra. Ettersom systemet er såpass stort, er det smart å faktisk lære seg det.