Effektiv vekst og mer tid til rådgivning

Azets var ikke i tvil om å ta i bruk Payroll for byråer. Hvorfor? Fordi de selv ville vokse, samtidig som de ville hjelpe mindre bedrifter rundt i landet med lønn på en mer effektiv måte. Det oppnådde de med lønnssystemet Payroll.
– Payroll fjerner det arbeidet som tidligere har vært manuelt og repetitivt.

Eline Danbolt som er produktdirektør for lønn & HR i Azets og kan fortelle at både kollegaer i Azets og kundene er strålende fornøyde med Payroll.

– Payroll Byrå gjør det enkelt og effektivt å registrere timer og reiser, eller hente ut lønnsslipp på mobilen.

Regnskapskontoret forsto at de måtte tilby brukervennlige lønnstjenester med mobilitet og fleksibilitet. Samtidig økte etterspørselen for skybaserte tjenester, for eksempel kunder som vil registrere og godkjenne transaksjoner fra mobilen.

Om Azets

  • Internasjonalt konsern som leverer regnskap, lønn, HR, rådgivning og teknologiløsninger
  • Spydspiss innen digitalisering og automatisering av økonomiske prosesser
  • Mer enn 50 kontorer i hele Norge med over 1000 ansatte og 12.000 kunder

Les mer om Azets her

Lønnssystem som er spesielt egnet for regnskapsbyrå

Som en stor lønnstjenesteleverandør, savnet Azets en tydelig byråmodell. De ville at både lønnstjenester og system kunne bli tilbudt som en helhetlig pakke til kunder som trengte hjelp med lønnskjøringen.

– På denne måten vil mindre bedrifter få tilgang til rå teknologi, og få hjelp til lønnsoppgavene til en konkurransedyktig pris, sier Danbolt.

Som lønnstjenesteleverandør så Azets at Payroll ville fungere svært godt, gjennom å være et automatisert system med integrering tilrettelagt for kundesamarbeid. Samtidig sørger systemet for svært god datakvalitet.

– Med erfaringene vi hadde med systemet fra før, ønsket vi å bygge opp et tydeligere tilbud rundt Payroll for regnskapsbyrå, der vi kunne dra nytte av det gode fagmiljøet vi har på lønn og HR i Azets. Samtidig hadde vi systemkompetansen på plass og ville nå jobbe frem et godt produkt for byråkunder.

Nå kan Azets hjelpe både de som ønsket et system, og de som ønsker hjelp med lønnsoppgavene. På den måten kan de tilby mindre bedrifter rundt i landet et rimelig tilbud som gir dem gode interne systemer, samtidig som de får hjelp til lønnskjøringene.

– Nå kan vi bruke tid på å gi god og viktig rådgivning, fordi Payroll fjerner det arbeidet som tidligere har vært manuelt og repetitivt.

Payroll for regnskapsbyrå

Payroll for byråer, er et skybasert lønnssystem som tilbyr en kombinasjon av selvbetjening, integrasjoner og automatikk i én og samme pakke. Kravet til mobilitet er elegant løst med én app for ledere, og én til de ansatte.

Les mer om Payroll for byrå her

Slik kom Azets i gang med nytt lønnssystem

Ikke helt uventet var det en bekymring for at det ville være tidkrevende å sette opp systemene og lære opp kundene. Dette gikk bedre enn fryktet.

Gjennomsnittlig tid for oppsett og opplæring for en gjennomsnittlig kunde har vist seg å være en arbeidsdag. Takket være et veldig brukervennlig og intuitivt grensesnitt, er systemet lett å lære.

– Uansett om du skal registrere timer eller hente lønnsslipp, så er det ett felles system, en app og et felles grensesnitt du benytter deg av.

– Her må jeg berømme den geniale onboarding-wizarden, som på kort tid sørger for at du får med deg all informasjon du trenger for å bruke systemet. Den er så bra at vi ønsker oss det på enda flere Visma.net produkter!

– Vi blir lyttet til, finner gode løsninger for våre kunder sammen, og blir informert om løpende utvikling på produktene vi leverer.

Bygger beste praksis i lønnssystemet

Azets opplever en stadig økende interesse for sine skybaserte systemer og tjenester. Mange kunder kontakter dem etter å ha hørt om Payroll. Dette er motiverende når de nå bygger opp beste praksis i systemet.

– Nå er det er viktig at vi får på plass gode rutiner for å kunne bygge en god og robust leveransemodell som vi kan skalere opp. Vi ser mye potensiale i Visma.net Payroll som skal hjelpe oss å nå våre vekstmål i årene som kommer.

– Samtidig føler vi oss godt ivaretatt som Visma-partner. Vi blir lyttet til, finner gode løsninger for våre kunder sammen og blir informert om løpende utvikling på produktene vi leverer. Og til slutt må jeg si at det er gledelig å følge med på utviklingstakten til Payroll, der det er opptil 50 releaser i løpet av en måned, avslutter Eline.

Bli kjent med Payroll Byrå