Publisert:
7.7.2023
Sist endret:
29.5.2024
Forfatter:
Marthe Aspelund

Kritisk med ESG- og bærekraftsrapportering i byggebransjen

– Kravene som kommer er omfattende, sier prosjektleder i Kronsteingruppen AS, Ida Martinsen.

Ni av ti bedrifter innen bygg og anlegg har ikke startet med bærekraftsrapportering. Det melder Nationen. Bransjeleder for bygg- og anlegg i BDO, Henning Dalsegg, er åpenbart bekymret når han siteres i avisen på at bygg- og anleggsbransjen står for hele 30 prosent av globale klimautslipp. Her er det med andre ord et stort ansvar som skal tas. Hvordan kommer du i gang med bærekraftsrapporteringen?

– Å begynne på rapporteringen betyr ikke at du og bedriften din må være stjerneelever umiddelbart. Bærekraftsrapporteringes formål er at dere skal være transparente og dermed oppleves som en tillitsfull og seriøs aktør, sier Martinsen.

Les mer: Hva er bærekraftsrapportering?

ESG- og bærekraftsrapportering i byggebransjen, hvem gjelder det og hva er konsekvensene av å ikke rapportere?

Bærekraftsrapportering vil bli lovpålagt. De nye kravene er i følge regjeringen foreslått å gjelde fra og med regnskapsåret 2023, med rapportering i 2024. Å begynne på rapporteringen betyr ikke at du og bedriften din må være stjerneelever umiddelbart. Bærekraftsrapporteringens formål er at dere skal være transparente og dermed oppleves som en tillitsfull og seriøs aktør.

Du kan altså ikke lenger være en del av bygg- og anleggsbransjen uten å forholde deg til bærekraftsbegrepet og hvordan du rapporterer på det arbeidet du gjør i forbindelse med bærekraft.

EUs CSRD-direktiv er ennå ikke vedtatt i Norge, men det er ventet at de nye reglene blir tatt inn i regnskapsloven, og mulig revisorloven. Verdipapirlovutvalget utreder hvordan dette skal gjøres, men det er svært få muligheter til å lage særnorske regler.

BDO mener at de store aktørene i bransjen er avhengige av underleverandørenes rapporteringsarbeid for å jobbe frem et klimaregnskap som inkluderer indirekte utslipp knyttet til kjøp av andre varer og tjenester.

På lang sikt vil små og mellomstore bedrifter, som ikke har rapportering på plass, bli en mindre attraktiv samarbeidspartner og risikere å miste konkurransekraft i anbudsprosesser. BDO Norge

På denne måten vil automatisk også små- og mellomstore aktører indirekte bli tvunget til å begynne sitt rapporteringsarbeid. Dermed er det ingenting å sitte og vente på. Bærekraftsrapporteringen er en realitet for bransjen og jo før du begynner, jo bedre. Manglende bærekraftsrapportering vil føre til manglende tillit og troverdighet til deg som aktør.

Uten korrekt dokumentasjon for bærekraftsarbeid og klimagassutslipp, vil de mindre aktørene risikere ikke å kunne inngå i verdikjeden til en hovedentreprenør på større prosjekt i fremtiden. På lang sikt vil små og mellomstore bedrifter, som ikke har rapportering på plass, bli en mindre attraktiv samarbeidspartner og risikere å miste konkurransekraft i anbudsprosesser.
Bransjen har en mulighet til å støtte FNs klimamål gjennom å enes om en standard for rapportering, og stille krav til hverandre. Det er helt nødvendig å komme i gang, dersom selskapene skal rekke EUs deadline i 2025.  BDO Norge

Les mer: Slik kommer bedriften din i gang med bærekraftsrapporteringen.

Hvordan komme i gang med bærekraftsrapportering for bygg og anlegg, og hva skal du rapportere på?

Ida Martinsen er prosjektleder i Kronsteingruppen AS hvor de har valgt å prioritere bærekraft og har startet prosessen med å utarbeide en bærekraftsrapport. Hun legger ikke skjul på at det er kritisk at bygg og anleggsbransjen begynner å rapportere nå, men minner samtidig om at det er gode råd å hente for hvordan du begynner.

– Kravene som kommer er omfattende. Er du et stort foretak, begynner du å få dårlig tid.

Hun minner blant annet om åpenhetsloven som allerede har trådt i kraft, som et punkt du kan begynne på.

Se til åpenhetsloven som første steg i riktig retning

– Begynn med åpenhetsloven. Det er en lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Den skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Les mer: Hva er åpenhetsloven og hvilket formål har den?

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og skal rapporteres på innen utgangen av juni 2023.

Bransjen vår må være påpasselig med å synliggjøre utslipp underveis. De som ikke kan dokumentere hva de holder på med og gode resultater vil ikke være konkurransedyktige. Prosjektleder i Kronsteingruppen AS, Ida Martinsen

Utover dette er det åpenbare deler av bedriften som skal kartlegges.

– Du må ha kontroll på din leverandørkjede. Er du liten blir du ikke truffet i år. Er du leverandør til et større selskap blir du affektert. Vesentlighets- og interessentanalyse er også viktig å notere som et punkt til rapporteringen. Hvem er interessentene og hva er viktig for dem? Bransjen vår må også være påpasselig med å synliggjøre utslipp underveis. De som ikke kan dokumentere hva de holder på med og gode resultater vil ikke være konkurransedyktige.

Finn ut hvilke krav som treffer din bedrift og når

Ida forteller at det finnes en del tilgjengelig informasjon i artikler og webinarer på nett, men det kan være en fordel å spørre om hjelp dersom du er usikker på hvilke punkter du burde ha med, og hvordan og når du skal rapportere på de.

– Vi har gjort mye research, blant annet på BDOs sider. Vi får bistand fra BDO i prosessen for å forsikre oss om at vi har prioritert riktig. Det er omfattende arbeide, og det er viktig for oss å få det kvalitetssikret fra noen som har kompetanse på området. Orienter deg om krav som kommer og når de kommer. Det er mange rådgivningsselskaper som både kan og vil hjelpe deg. Finn et emne dere vil begynne på. Klimautslipp er for eksempel et sted å begynne, fordi i vår bransje er det naturligvis en stor del av alle fasene.

Verktøykasse for bærekraftsrapportering anleggsbransjen

For å komme i gang med selve rapporteringen kan du blant annet sjekke disse verktøyene som veileder deg for hvordan du skal bærekraftsrapportere:

Potensielle gevinster?

Det er ikke bare omgivelsene rundt deg som vinner på at du rapporterer.

  • Gevinstene du får når du rapporterer kan blant annet være at du får fordelaktig finansiering fordi du da kan dokumentere bærekraften din til banker.
  • Du får bedre oversikt over materialer, driftskostnader og inntekter.
  • Det som er sikkert er at flere og flere kunder og leverandører stiller krav til bærekraftsdokumentasjon. Derfor er det et klart konkurransefortrinn å rapportere på bærekraft!

Har du spørsmål? Ole Stian Noer er produktmanager for ERP i Visma og besvarer de gjerne på e-post: ole.stian.noer@visma.com

Med riktig system, blir jobben med bærekraftsrapportering sømløs. Det er ikke rapporteringen i seg selv som er målet. Rapporteringen vil bidra til nødvendig datainnsikt, og gi både deg og dine interessenter transparent innsikt i ditt bærekraftsarbeid.