Publisert:
29.5.2024
Sist endret:
29.5.2024
Forfatter:
Marthe Aspelund

Hva er ESG-rapportering? Alt du må å vite

ESG er et rammeverk som hjelper deg med å få oversikt over bærekraftstiltak bedriften din kan rapportere på.

Hva er ESG?

ESG er forkortelse for Environmental, Social and Governance. På norsk kaller vi det miljø-,  sosiale- og forretningsetiske forhold, og det omfatter alt det store begrepet bærekraft innebærer.  

Bærekraft handler nemlig om så mye mer enn bare klima. ESG omfatter alle områder der du har muligheten til å handle mer bærekraftig, og hjelper deg å jobbe med det svevende temaet bærekraft på en mer konkret måte.

Les mer: Krav til ESG- og bærekraftsrapportering her.

Hva innebærer bærekraftsrapportering og ESG-rapportering?

Norske bedrifter har vært underlagt krav om å legge frem bærekraftsinformasjon siden 1998. I dag må du også redegjøre for din påvirkning på miljø og klima, menneskerettigheter, korrupsjon og sosiale forhold. Igjen – bærekraft er  mye mer enn klima. 

Det ESG (Environmental, Social and Governance), CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) og EU-taksonomien har til felles, er at de er rammeverk og verktøy. Verktøyene skal hjelpe deg med å finne ut av hva du kan bærekraftsrapportere på. Slik rapportering er avgjørende for investorer som undersøker hvilke bedrifter som oppfyller kravene, og hvor transparente de er.

Det skal jo ikke være en høy terskel å begynne med ESG- eller bærekraftsrapportering! Du kan begynne i det små. Få oversikt over hva dere gjør i dag, hva dere kan og vil gjøre, og hvordan. Er for eksempel lokalene dine tilpasset rullestolbrukere? Du som arbeidsgiver skal nemlig kunne ta imot personer med nedsatt funksjonsevne som potensielt blir beste kandidat i fremtidige rekrutteringer. 

Det du rapporterer på, skal også kunne følges opp og måles, slik at du kan vise til resultater. Derfor må du være nøye på hva dere rapporterer om, og vite at det er realistisk å nå bærekraftsmålene dere setter for bedriften. 

Les mer: Slik kommer du i gang med bedriftens ESG-rapportering.

Hvordan vet jeg hva jeg kan rapportere på?

Hvordan skal du rapportere, og hva begynner du med? 

Her er tre av de mest grunnleggende tiltakene bedriften din kan rapportere på:

  • Du kan rapportere på miljø og ta utgangspunkt i EUs miljømål, og hvordan seks klima- og miljømål som økonomiske aktiviteter kan bidra til oppnåelsen av: 

1. Aktiviteter som kan bidra til å redusere klimagassutslipp.

2. Aktiviteter som forebygger klimagassutslipp og jobber med klimatilpasning. 

3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser.

4. Omstilling til en sirkulær økonomi.

5. Forebygging og bekjempelse av forurensning.

6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer.

Les mer: Endelig blir det enkelt, intuitivt og effektivt å ESG-rapportere med verktøyet Ducky.

– Å rapportere på likestilling er ikke noe som skal være innviklet. Du behøver ikke å ha en perfekt utfylt rapport. Det viktigste er at du rapporterer på de punktene du kan og dermed viser at bedriften din har en aktiv plan for arbeidet med likestilling som for eksempel varslingsrutiner eller rekrutteringstiltak. Kristine Kotte-Eriksen, Head of Customer Success i Equality Check

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og er også et godt sted å begynne med når du skal rapportere om sosiale forhold. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Den skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Du kan lese mer om åpenhetsloven her.

  • Du kan også vise til hvordan bedriften din tar forretningsetisk ansvar ved å aktivt stille samme krav til dine samarbeidspartnere som de gjør til deg. Det vil samtidig inspirere dere til å holde tritt med egne bærekraftsaktiviteter og mål.

Når du blir bevisst på hvilke områder bedriften din faktisk kan gjøre noe med, blir det lettere å foreta en målrettet datainnsamling. Dataene bidrar til en rapport med konkrete tall på de aktivitetene bedriften din vil jobbe videre med. 

Det finnes flere rammeverk som du kan velge mellom for å begynne rapporteringen. GRI (Global Reporting Initiative) er et av de mest kjente. 

Ikke bli overveldet!

Begynn der dere kan! Alle monner drar. Det viser at bedriften din er våken, og at dere har begynt å kartlegge det dere gjør, og det dere ønsker å oppnå.

Hvis du kjenner til hva det skal rapporteres på, ser du raskt hva dere kan levere og hva dere ikke leverer ennå. Begge leirene er like aktuelle å rapportere på, slik at dere kartlegger bedriften og viser at dere er transparente.

Les mer: Slik kommer du i gang med bedriftens ESG-rapportering.