Omega regnskap | Periode & År

Regnskapsbyrået hadde behov for en fremtidsrettet, skybasert og enklere løsning for årsoppgjør. Det fant de i Periode & År.

680x453 Omega Regnskap_Christian Vikhammermo.jpg
– Flytting av data fra Visma Finale til Visma Periode & År er grei skuring (...) Periode & År er laget for fremtiden.

Det sier Christian Vikhammermo, partner og autorisert regnskapsfører i Omega Regnskap AS.

Han forteller videre at det nye systemet for periodeavslutning og årsavslutning er svært intuitivt. I tillegg har Visma Periode & År integrasjon mot mange av de skybaserte regnskapssystemene, og en tett integrasjon mot Altinn og Skatteetaten.

– Det var veldig enkelt å komme i gang. Migreringen fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Periode & År gikk så og si helt smertefritt, selv om vi slet litt med integrasjonen mot regnskapssystemet helt i starten. Det løste seg imidlertid raskt, betrygger han.

Bli kjent med Visma Periode & År her

Om Omega Regnskap AS

Omega Regnskap AS ble stiftet i 2021 og er et nyetablert regnskapsbyrå i Kristiansund. De er et intuitivt byrå hvor målet er å bruke mest tid på å være gode rådgivere for sine kunder. For å holde mål bruker Omega Regnskap skybaserte løsninger som gjør arbeidshverdagen mer effektiv, og frigjør tid til å jobbe tettere på sine klienter.

I gamle årsoppgjør i Visma Finale, var det mange funksjoner vi ikke hadde bruk for og som bare ble forstyrrende.

– Vi kan ta avstemminger i regnskapet underveis

Omega Regnskap AS var pilotkunde for Visma Periode & Regnskap og de har virkelig har fått prøve det nye systemet fullt ut.

– Jeg har kjørt årsoppgjør for flere kunder allerede, og merker at jeg bruker mye kortere tid enn jeg gjorde før. Det fine er at vi kan ta avstemminger i regnskapet underveis, ettersom Periode & År er stegbasert, forklarer han.

Vikhammermo skryter også av sjekklistene i Visma Periode & År, som gjør det enklere å ha god kontroll på regnskapet hele veien.

– Programmet sørger også for at vi følger God regnskapsføringsskikk (GRFS), da vi har god kontroll på alle innsendinger. Det er også automatiske noter som følger de nye notekravene.

680x453 notere.jpg

Visma Periode & År

Med Periode & År får du en enkel og skybasert løsning for årsoppgjør. Du kan spre arbeidsmengden utover året, få bedre kontroll og spare mye tid.

Utforsk mulighetene med Periode & År

Mindre manuelt arbeid

– Flytting av data fra Visma Finale til Visma Periode & År er grei skuring, og alle tallene ligger der. Dessuten er avstemming av lønn og moms mye enklere. Mens vi tidligere måtte sende inn en manuell forespørsel, få informasjon tilbake og plotte det inn i et excel-ark, går det nå automatisk. Innsending av aksjonærregisteroppgave er også enklere.

– I gamle årsoppgjør i Visma Finale, var det mange funksjoner vi ikke hadde bruk for og som bare ble forstyrrende. I Visma Periode & År er det bare det helt essensielle vi kan gjøre noe med. De har fjernet mye av støyen og det liker jeg godt, sier Vikhammermo.

Godt rustet for fremtiden

Regnskapsbyrået har hatt litt problemer med integrasjon mot Altinn, men dette er noe som skal løses. Christian forteller også at han savner flere valgmuligheter når det gjelder periodeavslutninger.

– Nå kan du bare velge avstemminger for en periode på én eller to måneder, men jeg har kunder hvor jeg trenger å avstemme halvårlig eller kvartalsvis. Modulen til Visma Periode & År på akkurat dette er derfor ikke så bra i dag. Men det som er bra, er at vi som kunde hele tiden kan komme med forslag til forbedringer og vi har inntrykk av at disse forslagene faktisk blir hørt og jobbet med. Det er ganske kult.

Men alt i alt er han veldig fornøyd med Visma Periode & År, og han føler at de nå er godt rustet for fremtiden.

– Programmet er veldig enkelt å bruke. Alt er intuitivt og vi har ikke hatt behov for å ta noen digitale kurs. Vi er jo innovative regnskapsførere, avslutter Christian med et smil.

600x900 dialog.jpg

Klar for å komme i gang med Periode & År?