Pakker og priser

Anbefalt
Periode & År

Komplett

Årsoppgjør pluss
 • Skatteberegning
 • Næringsspesifikasjon for ENK
 • Skatteskjemaer for AS
 • Årsregnskap m/noter
 • Aksjonærregister
 • Skattemelding for lønnstakere og pensjonister
Periodeavslutning
 • Avstemming og dokumentasjon (Periode & År)
 • Automatiske kontroller (Periode & År)
 • Sjekklister (GRFS) (Periode & År)
Periode & År

Periodeavslutning

 • Avstemming og dokumentasjon (Periode)
 • Automatiske kontroller (Periode)
 • Sjekklister (GRFS) (Periode
Periode & År

Årsoppgjør Pluss

Årsoppgjør
 • Skatteberegning
 • Næringsspesifikasjon for ENK
 • Skatteskjemaer for AS
 • Årsregnskap m/noter
 • Aksjonærregister
 • Skattemelding for lønnstakere og pensjonister
 • Sjekklister (GRFS) (År)
Pluss
 • Avstemming og dokumentasjon (År)
 • Automatiske kontroller (År)
Periode & År

Årsoppgjør

 • Skatteberegning
 • Næringsspesifikasjon for ENK
 • Skatteskjemaer for AS
 • Årsregnskap m/noter
 • Aksjonærregister
 • Skattemelding for lønnstakere og pensjonister
 • Sjekklister (GRFS) (År)

Sett sammen den pakken som passer for deg

Har du ulike kunder med ulike behov?
Du kan enkelt kombinere pakker etter ønsket funksjonalitet, og sette sammen en egen totalpakke. Du kan opprette så mange brukere du vil og spre arbeidsmengden på flere. Bruk priskalkulatoren nedenfor for en veiledende pris.

Priskalkulator

Angi antall klienter for hver pakke:

Antall klienter pr pakke:

x Årsoppgjør

x Årsoppgjør+

x Periodeavslutning

x Komplett

Din totalpris:

Kostnaden for Årsoppgjør er

(faktureres årlig)

Kostnaden for Periode er

(faktureres månedlig)

OBS:

Dersom ditt firma har behov for mer en 1500 klienter pr pakke ønsker vi gjerne at dere tar kontakt for et skreddersydd pristilbud.

Se hele prismatrisen
Antall klienter
Årsoppgjør
Årsoppgjør+
Periodeavslutning
Komplett
1-5 klienter
Årsoppgjør: 2162,-/år pr klient
Årsoppgjør+: 2706,-/år pr klient
Periodeavslutning: 78,-/mnd pr klient
Komplett: 2706,-/år + 78,-/mnd pr klient
6-25 klienter
Årsoppgjør: 1295,-/år pr klient
Årsoppgjør+: 1619,-/år pr klient
Periodeavslutning: 47,-/mnd pr klient
Komplett: 1619,-/år + 47,-/mnd pr klient
26-50 klienter
Årsoppgjør: 868,-/år pr klient
Årsoppgjør+: 1088,-/år pr klient
Periodeavslutning: 43,-/mnd pr klient
Komplett: 1088,-/år + 43,-/mnd pr klient
51-100 klienter
Årsoppgjør: 570,-/år pr klient
Årsoppgjør+: 712,-/år pr klient
Periodeavslutning: 36,-/mnd pr klient
Komplett: 712,-/år + 36,-/mnd pr klient
101-500 klienter
Årsoppgjør: 427,-/år pr klient
Årsoppgjør+: 531,-/år pr klient
Periodeavslutning: 30,-/mnd pr klient
Komplett: 531,-/år + 30,-/mnd pr klient
501-1500 klienter
Årsoppgjør: 363,-/år pr klient
Årsoppgjør+: 453,-/år pr klient
Periodeavslutning: 23,-/mnd pr klient
Komplett: 453,-/år + 23,-/mnd pr klient
1500+ klienter
Årsoppgjør: Ta kontakt
Årsoppgjør+: Ta kontakt
Periodeavslutning: Ta kontakt
Komplett: Ta kontakt

OBS: Prisene oppgitt her er eks. mva-avgift.

Slik faktureres du:

Husk at dersom du er eksisterende Finale eller Total kunde så gjelder følgende overgangsordning uavhengig av hvilken pakke du gjelder.
Nedenfor følger en forklaring av hvordan du faktureres på hver enkelt pakke.

Årsoppgjør

Du får faktura årlig etterskuddvis basert på innsendt skattemelding,årsregnskap, aksjonærregisteroppgave eller grunnlagsdata*. Vi senderfaktura i september med månedspris * 12. Dette gjelder også innsending avskattemelding for lønnstaker/pensjonist (privatperson uten næring).

Årsoppgjør pluss

Du får faktura årlig etterskuddvis basert på innsendt skattemelding, årsregnskap, aksjonærregisteroppgave eller grunnlagsdata*. Vi sender faktura i september med månedspris * 12.

Periodeavslutning

Du faktureres etterskuddsvis per mnd basert på antallet firma du har aktivert på pakken.

Komplett

Pakken består i praksis av “Årsoppgjør pluss” og “Periodeavslutning”. Du faktureres derfor løpende etterskuddsvis hver måned for “Periodeavslutning” og årlig etterskuddsvis for “Årsoppgjør pluss” basert på innsendt skattemelding eller årsregnskap.

Antallet aktiverte klienter på “Komplett-pakken” må stemme overens med antallet innsendte skattemeldinger fra klienter på “Komplett” for at volumrabatten skal bli riktig.

Faktura

Du mottar én samlefaktura for alle klientene du har satt opp i klientoversikten.
Antallet på fakturaen gjenspeiler for årsoppgjørpakkene faktisk antall innsendte årsoppgjør. Prisen på faktura er mnd pris * 12 mnd.

Dersom du sender en fakturerbar innsending etter at årlig faktura er sendt ut fra oss, vil disse faktureres ved neste årlig fakturering. F.eks dersom du sendte inn et årsoppgjør/skattemelding/gr.lag data i oktober 2023, får du faktura for dette ved hovedfaktureringen i 2024.

Selskap som er avviklet i 2024 og har sendt inn forhåndsfastsetting faktureres i 2024 og vil har samme tekst på faktura som selskaper med innsending skattemelding for 2023.

Antall klienter med "periodeavslutning" gjenspeiles antall klienter med aktiv pakke. Husk at dette faktureres hver mnd.

Grunnlaget for viderefakturering til dine kunder får du i Innsikt. Har du ikke tilgang så får du tilgang ved å trykke på denne linken og sende inn skjema

OBS: tidspunkt for fakturering vil kunne påvirkes av utsettelse av skattemeldingsfristene fra skatteetaten. Antatt fakturering 2024: i løpet av tredje kvartal.

*Grunnlagsdata:

- Andelshavers/aksjonærs andeler av boligselskapets ligningsmessige beløp (Tidligere RF-1139)
- Sameiers andeler av boligsameiets likningsmessige beløp (Tidligere RF-1140)
- Pass og stell av barn (Tidligere RF-1241)
- Gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn (Tidligere RF-1310)
- Betalinger til selvstendig næringsdrivende (Tidligere RF-1321)

Alltid tilgjengelig for kundene våre

Som kunde får du tilgang til vårt unike læringsmiljø – helt kostnadsfritt!

Learning Universe

Læringsuniverset er din billett til suksess. Du får tilgang til kortfattede, temabaserte og engasjerende kurs, med temaer som er relevante for deg og klientene dine.

Ved å følge en skreddersydd læringsplan vil både du og dine ansatte bli kjent med Periode & År på en enkel, effektiv og motiverende måte.

Utforsk vårt kundeunivers

In-app i løsningen

Vi forstår at det kan være utfordrende å lære seg nye systemer. Derfor tilbyr vi hjelp i sanntid, inne i systemet. Trinn-for-trinn guider vil veilede deg gjennom prosessene, og hjelpe deg med å effektivisere hverdagen din.

I tillegg vil du motta varsler om oppdateringer og ny funksjonalitet, slik at du alltid jobber med den nyeste versjonen av systemet.

Utforsk vårt kundeunivers

Chat

Trenger du assistanse eller svar på spørsmål? Periode & År har en AI chatbot som er tilgjengelig 24 timer i døgnet, slik at du får hjelp når du trenger det.

Mellom kl. 09:00–15:00 kan du også chatte direkte med våre produkteksperter, eller din Visma Partner. Vi er her for å sikre at du alltid har den støtten du trenger.

Utforsk vårt kundeunivers

Kunnskapssenter

Vi har et omfattende kunnskapssenter med nyheter, brukertips og fagartikler om alle produkter.

Vår avanserte AI-chatbot vil guide deg til nøyaktig den informasjonen du trenger, og besvare alle dine spørsmål på en rask og presis måte.

Utforsk kunnskapssenteret

Lurer du på noe, eller ønsker du en demo av løsningen?
Kontakt oss

Når du oppgir dine personopplysninger ovenfor, vil Visma behandle disse i samsvar med vår personvernerklæring.

Alle våre skytjenester har en AI-chatbot som er tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Mellom kl. 09:00–15:00 kan du også chatte direkte med våre produkteksperter eller din Visma Partner.

Start Chat med oss i høyre hjørne.

Eller besøk vårt kunnskapssenter for nyheter, brukertips og fagartikler om alle våre produkter