Aider | Business NXT

Regnskapsbyrået Aider har tatt et strategisk valg ved å gå fra Visma Business til det skybaserte systemet, Business NXT som sin foretrukne ERP-plattform. Denne avgjørelsen markerer en betydelig milepæl for Aider, og har potensial til å forandre måten selskapet administrerer sin interne drift og leverer tjenester til kundene sine på. –For oss er det viktig å kvitte oss med teknisk gjeld. Lars Håkon Skui, partner i Aider forteller hvordan Business NXT vil hjelpe dem med nettopp det.

Får med seg data og historikk

– Vi kan ikke sitte i et oppslagssystem der vi hele tiden må logge oss på ulike løsninger for å sammenstille informasjon. I Business NXT får vi med oss alle data fra Visma Business, i tillegg til at brukere kan logge seg inn og kjenne seg igjen fra første stund – det er ideelt, forteller Skui.

Ved å flytte all data og historikk vil regnskapsbyrået forbedre både overgangen til nytt system, så vel som rutiner i hverdagen.

– Vi har en stor driftsplattform som vi bruker mye tid på å vedlikeholde, og ikke minst sikre data, både for kunder og ansatte. Å legge det over i en skytjeneste betyr mye for oss. Både effektivitetsmessig og når det kommer til leveranser til kundene våre.

Skui understreker også viktigheten av å ivareta de ansatte gjennom prosessen, og at det er en trygghet for de ansatte i Aider å gå over til Business NXT. Alle data blir med opp i skyen, og de ansatte finner frem nødvendig historikk på samme måte som de er vant til fra før.

– Det handler om folka våre! Det som er viktig for oss er at vi har mange dyktige medarbeidere i Visma Business som har vært konge på det systemet i mange år. Nå kan de ta med seg den kunnskapen og være konge i skyen i de neste 20, sier han fornøyd.

Utforsk mulighetene med Business NXT for regnskapsbyrå her→

Om Aider

Aider er stolte av å være mer enn nok et regnskapsbyrå. De omtaler seg selv som bransjens største utfordrer, og et ledende kompetansehus som legger lista når det kommer til teknologi og flinke folk. De har samlet de aller beste miljøene innen regnskap, systemløsninger og forretningsutvikling fra hele Norge, og hjelper dagens og morgendagens ledere i å lykkes med sine beslutninger gjennom sin kjærlighet for tall. De består av ca 750 ansatte fordelt på 24 kontorer.

Les mer om Aider

Trygghet og kort læringskurve

Stig Markegård som er ansvarlig for ERP-plattformen, ser også fordelene ved å flytte fra Visma Business til Business NXT.

– Vi har en stor portefølje i Visma Business, og vi ønsker å komme oss bort fra jordbaserte systemer. Da er veien til Business NXT kort. Det er så mange som allerede kjenner systemet, og som vil kjenne seg igjen i menyer, knapper og oppsett – og ha tilgang til historikken sin allerede første gang de logger inn i systemet.

Han påpeker også hvor enkel prosessen faktisk er.

– Det går veldig greit å flytte klienter opp i skyen. Det er noen få klikk, så litt venting og så ligger de inne, forteller Markegård fornøyd.

Business NXT for regnskapsbyrå

Business NXT er oppfølgeren til  Norges mest brukte ERP-system, Visma Business. Et kraftigere ERP-system med grenseløse muligheter for tredjepartsløsninger og integrasjoner som passer nøyaktig deg og dine kunders behov.


Alt om Business NXT for regnskapsbyrå →

Tilrettelegger for samarbeid med kundene

bilde.atenti1.jpg

Skui presiserer at noe av det viktigste et byrå bør kartlegge før de setter i gang en migrasjonsprosess er i hvilken grad man ønsker å samhandle med kundene.

– Flere kunder krever at de skal inn i systemet og gjøre en del av en jobb eller prosess. Vi ser at de systemene som gir den muligheten ikke er skikkelige byråsystemer. Det er det vi ønsker å få til med Business NXT.

Skui forteller videre at denne prosessen har hatt en høyere terskel i Visma Business, da det er mange kunder som opplever at det er tungvint å logge seg inn på et serverbasert system.

Gunnar Flåten, med bakgrunn som regnskapsfører og økonom, og er en erfaren bruker av Visma Business forteller at Business NXT gir helt nye muligheter når det kommer til design og oppsett. Han forteller at Aider får muligheten til å utvikle en egen versjon av plattformen, tilpasse den til sine behov og effektivisere arbeidsflyten, både internt og ut mot kunder.

– Business NXT har en kraftig designfunksjon som gir oss i Aider muligheten til å sette opp en egen versjon av Business NXT, med en naturlig arbeidsflyt fra fakturering til pengene kommer inn. Vi deler vår egen versjon av systemet på tvers av avdelinger og kontorer, slik at alle i Aider har det samme oppsettet. Det gjør hverdagen til en regnskapsfører veldig enkel. På samme måte kan vi designe ulike oppsett for ulike kunder, slik det er hensiktsmessig for dem.

Utforsk mulighetene med Business NXT for regnskapsbyrå →

Regnskapsbransjens fremtid

Kontorleder André Østenå deler sin visjon for Aider som et ledende kompetansehus innen regnskap, rådgivning og teknologitjenester. Han påpeker at regnskapsbransjen i fremtiden vil dra nytte av AI og erfaringsdatabaser for å kunne levere enda bedre tjenester til kundene.

– Om noen år så er Aider et av regnskapsbransjens ledende kompetansehus innen regnskap, rådgivning og teknologitjenester knyttet til dette. I regnskapsbransjen generelt får vi nok mye hjelp av AI og erfaringsdatabaser til bruk av de riktige produktene, slik at vi i større grad sitter som kontrollere og avviksbehandler.

Gunnar Flåten støtter kontorlederen. Gunnar ser også for seg at teknologi som AI og maskinlæring vil gjøre det mulig for regnskapsførere å fokusere mer på kontrollfunksjoner og avvikshåndtering, ved at teknologien tar seg av de tekniske oppgavene. Og han legger ikke skjul på at han har en del ønsker.

– I dag brukes det mye energi på å tolke en faktura. Om noen år så er vi ferdige med det, for da vet systemet hvordan en faktura skal tolkes. Da blir vi en kontrollfunksjon med fokus på sikkerhet.

Når teknologien kommer dit mener Flåten at mange brikker faller på plass.

– Da kommer endelig kompetansen til en regnskapsfører til sin fulle rett. Regnskapsbransjen vil da bli fylt opp av yngre innovative regnskapsførere som brenner for regnskap. De kan tilfredsstille myndighetene på den ene siden og være til nytte for bedriftens lønnsomhet på den andre siden. Teknologien vil sikre at all jobben blir gjort riktig, forteller Gunnar engasjert.

Anbefaling til andre regnskapsbyråer

image1.jpg

Alle fire er samstemte i sin anbefaling av Business NXT til andre regnskapsbyråer. De legger vekt på enkel overgang, fleksibilitet og fremtidssikkerhet som noen av de viktigste fordelene med Business NXT som ERP-plattform.

Med dette strategiske valget har Aider lagt et solid grunnlag for sin fremtidige vekst og suksess, og de ser frem til å utnytte kraften og fleksibiliteten til Business NXT i sine daglige arbeidsrutiner.

– Overgangen til Business NXT hjelper oss rett og slett med å løfte det vi har i Visma Business i dag over til en digital plattform. Og med hjelp av AI som gjør det enklere og mer effektivt i fremtiden for oss å håndtere større bilagsmengder, samtidig en økt samhandling med våre kunder, avslutter André.

Disse seks stegene må du gjennom for å komme i gang med et skybasert ERP-system.