SR Group rigger seg for ekspansjon med Business NXT

Logistikkkonsernet, SR Group har tatt et betydelig skritt fremover ved å migrere fra det serverbaserte økonomisystemet Visma Business til den nyutviklede skybaserte versjonen, Business NXT. Denne overgangen markerer SR Groups forberedelser for fremtidig ekspansjon og deres streben etter å levere tjenester i henhold til slagordet "Hjelpsom, ærlig og stolt".


– Nå går det jo så fort å føre regnskap at vi kan påta oss 25-30 selskaper til.

Overgangen til Business NXT har krevd innsats og tilpasning fra SR Group, men de ser på det som en investering i deres fremtidige vekst og suksess. Ved å ta steget opp i skyen og dra nytte av de avanserte funksjonalitetene og mulighetene som Business NXT tilbyr, har SR Group rustet seg for å møte både utfordringene og mulighetene som ligger i den stadig skiftende logistikkbransjen. Roy Kristensen, assisterende konsernsjef, uttrykker sin overbevisning om at skybaserte løsninger er veien å gå for å kunne fortsette å møte ulike kunders spesifikke behov.  

Få en innføring i Business NXT

Om SR Group

SR Group er en ledende totalleverandør av logistikktjenester og håndterer hele verdikjeden innen logistikk for sine kunder – fra bestilling, planlegging, organisering, lagring, toll og transport. De er 136 ansatte med hovedkontor i Tananger utenfor Stavanger og avdelinger i Bergen, Mongstad, Kristiansund og Gardemoen. Når de ikke er ute med leveranser, enten på veien, på sjøen eller i luften. SR Group fører regnskap for totalt 20 selskaper, hvorav 10 er driftsselskaper i Logistikkkonsernet SRG Holding, og er den den aller første pilotkunden på Business NXT.

Les mer om SR Group

Utvider logistikktjenestene med Business NXT

Det er ingen tvil om at det er en krevende prosess å gå fra ett system til et annet, uavhengig av hvor komplekst systemet er. Men, da SR Group fikk tilbudet om å være den aller første pilotkunden, og de første som fikk muligheten til å teste ut Visma Softwares nyeste skyløsning, Business NXT var det gjort. De hoppet ut i det og valgte å gå bort fra Visma Business – ERP-systemet de har vært fortrolig med i 12 år.

– Sånn som utviklingen av teknologi raser fremover, så blir onprem-løsninger og jordservere mer og mer faset ut. Vi ser tydelig at skyen er veien å gå, sier Kristensen.

Overgangen til Business NXT har vært en omfattende prosess for SR Group, men Kristensen og hans team er trygge på at de har tatt riktig beslutning. De begynte med å overføre ett av de mindre driftsselskapene, og etter en vellykket implementering har de gradvis migrert ytterligere fire selskaper, til Business NXT. Planen er å fortsette overgangen for flere selskaper i nær fremtid. Den økte effektiviteten og automatiseringen i Business NXT har gjort det mulig for SR Group å føre regnskap raskere og mer nøyaktig, og de ser nå potensialet til å håndtere flere av sine kunder i den skybaserte løsningen.

– Vi rigger oss for ekspansjon, sier Kristensen med et lurt smil.

Mulighetene trumfer utfordringene

Ingvild Bore er økonomiansvarlig i SR Group, og hun påpeker at deler av overgangen også har vært krevende, mye på grunn av innarbeidede rutiner. Hun erkjenner at systemet er gjenkjennbart, men at det samtidig har vært noen endringer knyttet til funksjonalitet.

– Det sier seg selv at man møter på en del utfordringer og hindringer som pilot, men vi har fått god hjelp til å løse problemer, så vel som forklaringer på hvorfor systemet og funksjonaliteten virker som det gjør, sier Bore.

Gjennom pilotfasen har selskapet fått muligheten til å gi tilbakemeldinger og ha jevnlige møter med Visma, noe som har resultert i endringer og forbedringer i henhold til deres behov.

– Vi skulle jo gjerne sett at det skjedde litt raskere. Men samtidig har vi forståelse for at utviklerne må jobbe med endringene vi gir tilbakemelding på. Noen prosesser er annerledes, men våre folk velger å heller se mulighetene ved å automatisere flere av rutinene, fremfor utfordringene, forteller Bore.

SR Group har i det store og hele opplevd en ryddig samarbeidsprosess med Visma Software, selv om de av og til har vært utålmodige etter raskere fremgang, og aller helst skulle hatt alt likt som i Visma Business. SR Group ser frem til en fortsatt god dialog og har tillit til at deres samarbeid vil bidra til videre suksess og vekst for begge parter.

Ingvild ser nå positivt på overgangen til Business NXT og forventer at det vil spare dem mye tid å automatisere prosessene, slik at de kan bruke kapasiteten til andre viktige oppgaver.

– Om noen år håper jeg at vi har spart masse tid, at ting går automatisk og flyter av seg selv – rett og slett at ting er enklere. Ambisjonen vår er at vi skal få muligheten til å bruke kapasiteten vår på andre ting, som for eksempel flere kontroller og kvalitetssikring, avslutter Bore.

Business NXT

Business NXT er oppfølgeren til  Norges mest bruke ERP-system, Visma business. Et kraftigere ERP-system med grenseløse muligheter for tredjepartsløsninger og integrasjoner som passer nøyaktig dine behov.

Alt om Business NXT

Et enkelt valg å gå fra Visma Business til Business NXT

SR Group valgte Business NXT som deres foretrukne økonomisystem av flere grunner. En særlig viktig faktor var deres kjennskap til Visma som en pålitelig og anerkjent aktør i bransjen, da de allerede var godt kjent med Visma Business.

– Det var mange grunner til at vi valgte Business NXT, men hovedgrunnen er at vi kjenner godt til Visma som aktør, da vi bruker Visma Business. Visma tar våre behov på alvor, og leverer pålitelige produkter og tjenester, sier Kristensen.

Produkt og aktør har selvfølgelig mye å si, men relasjoner og samarbeid er også et avgjørende aspekt i en slik prosess. Derfor er en dyktig og erfaren konsulent alfa omega. Det er intet unntak for SR Group, og Kristensen kan fortelle at:

– Kenneth Flaglien har spilt en stor rolle i dette prosjektet. Han var den første konsulenten vi hadde i Visma Business for 12 år siden, og det har vært en trygg og positiv erfaring å ta steget videre sammen med ham i overgangen til Business NXT.

Det er heller ikke til å kimse av at Visma Business NXT er bygget over samme lest som Visma Business. Anton Solberg er forretningsutvikler og konsulent hos leveransepartneren, Dataplan. Solberg opplever at gjenkjennbarheten fra Visma Business til Business NXT er en fordel. Ikke bare for kundene, men for partnerne også. Han har selv jobbet i Visma Business i mange år, og opplever at det er både spennende og gøy å kunne briljere med gammel kunnskap i en splitter ny løsning. Han fremhever også SR Groups komplekse krav og deres bidrag til forbedringer og tilbakemeldinger underveis i prosessen.

– SR Group har vært krevende på en positiv måte. De har mange komplekse krav, som gjør at vi har lært mye og hatt en god ferd sammen underveis. Det blir travelt fremover nå som Business NXT kommer på banen, og det blir nok noen signaturer i løpet av nærmeste fremtid, fortsetter Solberg.

Levert av Dataplan

Tusen takk til Dataplan, som er ansvarlig for den smidige overgangen til Business NXT for SR Group. Visma Software leverer alle løsninger gjennom Visma-sertifiserte partnere, og Dataplan er en av våre mange dyktige leveransepartnere, som støtter våre kunder gjennom hele implementeringsprosessen.

Bli kjent med Dataplan

Tillit til integrasjonsmulighetene

Foreløpig har ikke SR Group så mange integrasjoner på plass, men de eksisterende integrasjonene fungerer problemfritt. Det gir dem tillit til at de kan håndtere de integrasjonene de har planlagt i fremtiden. Logistikkleverandøren er spesielt opptatt av integrasjon med ERP- og faktureringssystemer, samt fortolling, for å sikre en sømløs logistikkoperasjon.

– Det er gode prosesser og hjelpemidler i systemet, i tillegg til at Visma har mange gode partnere som stiller opp. Jeg mener at vi som organisasjon vil vokse på å fortsette å overføre selskaper til Business NXT. Uansett hvordan du vrir og vender på det, så er det det som er fremtiden, sier den assisterende konsernsjefen, Kristensen.

Se alle integrasjoner mot Business NXT

Veien videre

Business NXT har åpnet opp for nye muligheter for SR Group. Med den skybaserte plattformen kan de samhandle sømløst med andre systemer og dra nytte av de nyeste teknologiske fremskrittene. Sikkerheten i skyen har også blitt stadig bedre, og SR Group er trygge på at deres data og informasjon er ivaretatt, og mye bedre beskyttet i skyen, enn på en server.

SR Group har alltid vært dedikert til å oppfylle kunders behov og levere logistikktjenester av høy kvalitet. Overgangen til Business NXT har vært en del av deres strategi for å styrke deres evne til å opprettholde sitt rykte som en hjelpsom, ærlig og stolt logistikkleverandør. Ved å ta i bruk den nyeste teknologien og samarbeide tett med Visma Software, er SR Group klar til å utvide sin virksomhet og møte fremtidens logistikkmuligheter med tillit og kompetanse. Ved å omfavne disse endringene er SR Group rustet for suksess og videre vekst i fremtiden.

– Jeg gleder meg til å skru av noen servere, avslutter Kristensen.

Utforsk mulighetene med Business NXT