Ble kvitt den største tidstyven med OneStop Reporting

Trafikkskolen Learn AS har over 50 ansatte, som er selve kjernen i bedriften. Derfor er også alle hjelpemidler som kan gi mer tid til folka i bedriften, svært høyt verdsatt. Det har rapporteringssystemet, OneStop Reporting bidratt til.
Learn-bjorn-2.jpg

– Når du er ferdig i økonomisystemet så er rapporteringen klar.

Trafikkskolen Learn i Drammen så et behov for å automatisere rutinene for rapportering og budsjettering. Det å gå over fra Excel-hverdagen til OneStop Reporting var lite anstrengende forteller Bjørn Hope, leder for økonomi og HR. Ifølge han har OneStop bidratt til å fjerne den største tidstyven i en arbeidshverdag, nemlig den manuelle tastingen. Tidligere lastet de inn fjorårstall og budsjetter, og hver måned måtte de også kopiere og lime inn tallene for å lage månedsrapporter.

Automatisk integrering inn i økonomisystemet gjør at Bjørn kan velge en standardrapport ved enden av måneden og dermed har han all rapportering klar, enten det er balanse, resultatregnskap, avdelingsregnskaper eller budsjetter. Alt ligger inne i systemet.

– Det var viktig for oss at det var en renomert selskap som stod bak systemet, slik at vi visste at de hadde midler og ressurser til å utvikle produktet.

Om Learn AS

Learn AS trafikkskole driver opplæring innen alle kjørekortklasser i Norge, bortsett fra snøscooter. Learn AS har eksistert i 25 år og begynte opprinnelig som Lær å Kjør Trafikkskole i Drammen. I 2010 fusjonerte de med et selskap fra Kristiansand og et selskap fra Skien og ble til Learn AS slik vi kjenner de i dag. Trafikkskolen driver opplæring i Oslo, Bærum, Drammen, Lier og Kristiansand med en i Tønsberg på trappene.

Les mer om Learn AS

Dekker bedriftens egne særbehov  

– Overgangen var egentlig ingen jobb i det hele tatt og implementeringen gikk raskt. I dag bruker vi standardrapportene, noe vi synes dekker en stor del av vårt behov. Viser det seg at vi har flere, er det enkelt å bygge våre egne modeller slik at vi dekker særbehov som måtte dukke opp.

Bjørn beskriver OneStop Reporting som en forlengelse av selve økonomisystemet. Når du er ferdig i økonomisystemet, er rapporteringen klar.

– Den absolutt viktigste funksjonen, er at vi kan få et fullverdig regnskap med det samme, og jeg kan hente ut regnskap fra hvilken som helst periode. Jeg pleier å gå inn og se at resultatet i bunnen er det samme i økonomisystemet og i OneStop Reporting, for da vet jeg at alt er på plass, avslutter Bjørn.

– Vi opplever i tillegg å bli sett på som en stor og viktig kunde, og sender vi spørsmål får vi svar umiddelbart. Vi opplever at selv om Visma er et veldig stort selskap, så ser de kundene sine, avslutter Hope.

– Alle rapportene vi trenger ligger som standard i systemet.

OneStop Reporting

OneStop Reporting gir deg en helt unik innsikt i bedriften din. Med en automatisert løsning for rapportering og budsjettering, kan dere jobbe mer effektivt, samarbeide bedre, forstå mer og oppnå mer.

Les mer om OneStop Reporting her

Learn-Bil-Hus-Stående.jpg

Cloud Connection

(Tidligere Økonomibistand)

Cloud Connection bistår bedrifter innen CRM, ERP og HRM.

For dem ligger nøkkelen til å lykkes med digitalisering i god kommunikasjon og i mennesker. Uten menneskene som skal bruke systemene er det begrenset hvor langt man kommer med kun teknologi. Cloud Connection strekker seg langt for å være tilgjengelige og til stede for alle sine kunder - uansett størrelse og behov.

Les mer om Cloud Connection her