10 år med rapportering og budsjettering i OneStop Reporting

– Dette har spart oss masse tid, da alle brukere har tilgang til oppdatert informasjon og vi ikke trenger å bruke tid på å dele informasjonen.
600x900 avlange bilder kundecase (1).jpg
– Produktet er hovedverktøyet for finansiell rapportering, budsjettering og prognosearbeid i økonomiavdelingen. I tillegg har vi en integrasjon mot både salgssystem og kontraktsdatabase. Rapportene gir rask tilgang til informasjon og har forbedret og effektivisert økonomistyringen.
Hanne Didriksen i Kongsberg Satellite Services (KSAT).

Et effektivt og automatisert rapporteringssystem

Med KSAT har vi sammen laget standardrapporter som er tilgjengelig for prosjektledere, avdelingsledere og salgsavdeling. Rapportene er laget slik at de møter forskjellige behov.

– Dette har spart oss masse tid, da alle brukere har tilgang til oppdatert informasjon og vi ikke trenger å bruke tid på å dele informasjonen.

Dersom de trenger å gjøre endringer i rapportene, kan de enkelt gjøre dette helt selv i designerfunksjonen i løsningen.

– Å kunne gjøre endringer selv i rapporter, gir oss evnen til å snu oss rundt raskt uten og måtte ha ekstern hjelp. Dette bidrar til at vi kan ta bedre beslutninger og samtidig få presentert tall som vi trenger.

Se mer: Rapportering og budsjettering

Om Kongsberg Satellite Services

  • Bransje: Satellittjenester
  • Ansatte: 250
  • Omsetning: > 500 MNOK

KSAT er verdens ledende kommersielle satellittsenter, og OneStop Reporting er hovedverktøyet for finansiell rapportering, budsjettering og prognosearbeid i økonomiavdelingen.

Sparer tid på budsjett

Med OneStop Reporting sin budsjettmodul får prosjektlederne tildelt enkeltoppgaver som er delvis ferdig utfylte i budsjettformularene. Budsjettoppgavene blir registrert på web, og data blir lagret i deres systemer for bedre historikk og prognostisering.

Budsjettformularene er ferdigdefinerte og kan brukes om og om igjen til hver gjeldende periode.

– Dette er svært tidsbesparende, og alle budsjettdeltagere slipper å legge inn historisk budsjettdata manuelt og håndtere mange statiske versjoner av budsjettene.

KSAT leverer tjenester i en bransje der tempoet er høyt og det er viktig og hele tiden ha oversikt over fremdrift i prosjektene. Med budsjettmodulen har KSAT bygget en prognosemodell som gir de løpende oversikt over endringer. Dette gir KSAT full kontroll på økonomistyringen i selskapet.

– Gjennom 10 år har KSAT brukt forskjellige versjoner av verktøyet. Og det er verdifullt for oss å se at tilbakemeldingen vi gir, kommer med i oppdateringene av løsningen. KSAT er veldig fornøyd med OneStop Reporting. Den gir oss rask tilgang til nøkkelinformasjon og forbedret økonomistyringen i bedriften.

- OneStop Reporting gir oss rask tilgang til nøkkelinformasjon og har forbedret økonomistyringen i bedriften.

Kontroll på prosjekter og tilhørende regnskap

Prosjektlederne kan raskt følge opp sine egne prosjekter, og har kontroll på kostnader og fremgang. Prosjektrapportene er bygget slik at hver enkelt prosjektleder får en oversikt over de prosjektene de har eierskap til, ved hjelp av få tasteklikk.

Les flere kundehistorier: Slik funker systemene i skyen for oss.

680x453 vannrette bilder Kundecase (1).jpg

- Gjennom 10 år så har KSAT brukt forskjellige versjoner av verktøyet. Og det er verdifullt for oss å se at tilbakemeldingen vi gir, kommer med i oppdateringene av løsningen.