Publisert:
24.5.2023
Sist endret:
26.1.2024
Michelle Diebels-Larsen
Slik sikrer vi drevne partnerkonsulenter
Kundene våre er avhengige av at partneren deres dekker helt konkrete ønsker og behov.

Gjennom et intensivt kurs med opplæring i våre systemer og veiledning, bidrar traineeprogrammet med å sikre at partnerkonsulentene leverer på forventet nivå hos kunden.

Som vi alle vet – en vinneroppskrift som fungerer i dag, er ikke nødvendigvis en vinneroppskrift som vil fungere i fremtiden. Tidene forandrer seg, kundene forandrer seg og ikke minst så er teknologi i stadig endring. Hvordan sikrer vi at våre kunder hele tiden har det de trenger for å levere best mulig, i dag og på lang sikt?

Et traineeprogram for nyutdannede og nyansatte konsulenter

Én ting er sikkert – kundene våre er ikke opptatt av verken produktene eller teknologien i seg selv. De er opptatt av hvilken verdi de får og kan skape gjennom riktig bruk av verktøy. Så, hvordan sørger vi for at kundene våre har mulighet til å skape denne verdien? Jo, det gjør vi gjennom å bygge kompetanse og forståelse hos våre partnere. Både kompetanse om produktene våre, og kanskje enda viktigere, det å erkjenne og forstå behovet hos våre kunder. Det er tross alt dere partnerne som hjelper kundene med den løsningen som er riktig for kunden.

Dette er noe av bakgrunnen til at vi høsten 2018 startet opp et traineeprogram for konsulenter i partnerapparatet vårt. Siden da har vi gjennomført dette programmet hver høst. Målet er å utstyre et knippe nyutdannede, unge, og nyansatte konsulenter med det de trenger for å kunne møte våre kunders økende behov innenfor digitalisering og effektivisering.

Kjennetegnet – og kanskje også fordelen – til de nyutdannede konsulentene er at de er oppvokst i en digital verden, og har liten erfaring med eldre IT-systemer. For dem er det en selvfølge at tjenester skal leveres digitalt, på en sømløs og brukervennlig måte.

Hvordan blir konsulenten en rådgiver som kunden virkelig lytter til?

Oppgaven vår er tilrettelegge og å kle på disse konsulentene med best mulig utstyr, ved å gi dem solid kunnskap om løsningene de skal jobbe med.  vi ønsker i like stor grad å utstyre konsulentene med kunnskap og øke kompetansen på alt det andre som er viktig i møte med kunder. Hvordan de oppfører seg ute hos kunder, hvordan de skal kommunisere på en tydelig måte som kartlegger konkrete behov, og det aller viktigste elementet – hvordan skape gode og varige kunderelasjoner som er bygget på tillit.

Målet vårt er å lage et grunnlag for at disse konsulentene skal bli såkalte trusted advisors. Å være en trusted advisor betyr å være en rådgiver som har evnen til å se behovet og utfordringene til kunden, og deretter gi kunden de beste rådene for å forbedre deres situasjon. Og ikke minst vil en trusted advisor hele tiden ønske å ta kunden til neste nivå, utvikle forretningen, tenke nytt og innovativt. Og sjelden, eller helst aldri, la kunden forbli der den er i dag.

40 dager med intensiv opplæring

Siden oppstart i 2018 har antall påmeldinger økt for hvert år. I september 2022 startet 23 nyansatte konsulenter på programmet. I løpet av tre måneder har de vært igjennom 40 dager med trening, fordelt på de ulike produktmodulene, digital presentasjonsteknikk i studio, skrive- og LinkedIn kurs, Cloud API, Cloud Security, og Code of Conduct. Det hele startet med to introduksjonsdager i Oslo og ble avsluttet med en eksamensdag hvor caseoppgavene ble presentert.

Programmet har vært krevende med tanke på tidsbruk, kunnskap som skal bygges og caser som skal løses. Men deltakere som jobbet beinhardt, var topp motivert, og ikke minst bygget de sterke relasjonene på tvers av partnerselskaper. Relasjonene som ble bygget på tvers, er i dette tilfellet ved så viktig som kunnskapen som ble bygget, og vil videre bidra til å gjøre dem til enda bedre konsulenter og rådgivere fremover.

En suksess for konsulentene, partnerne og kundene

Vi har erfart at programmet har vist seg å være svært vellykket både for konsulentene, partnere og ikke minst for våre kunder. En av konsulentene sa følgende da han startet i programmet: “Jeg hadde fått tilbud om to jobber, og grunnen til at jeg valgte jobben jeg nå har, er alene på grunn av Traineeprogrammet til Visma”. Med dette sagt så er det jo ingen tvil om at vi i Visma Software også er veldig stolte over at tilbudet fungerer med den hensikten det har.

Hva mener konsulentene selv om programmet?

Det at konsulentene selv opplever at det er verdifullt å delta, og at de har opparbeidet seg kompetanse og erfaring er så klart et mål i seg selv. Her er noen av tilbakemeldingene de har gitt oss:

Bedre presentasjonsteknikk, kompetanse i Vismas produkter, og godt innblikk i kundereise og rådgiverrollen.

– Et godt grunnlag for arbeid med kunder fremover. Bygget nettverk. Innsikt i hvordan Visma arbeider med produktene.

– Utviklet meg som person (mer komfortabel å snakke foran publikum). Åpnet dørene videre i karrieren min. Fått et større nettverk.

– God læring, godt samhold, og generelt en gøy opplevelse å være med på!

– Gitt meg et godt nettverk blant Visma og partnere, utfordret meg og gjort meg MYE mer komfortabel på å presentere foran større forsamlinger, og gitt meg et svært godt grunnlag for fremtiden som ERP-konsulent.

Traineeprogrammet er et tilbud til våre partnere som vi skal fortsette med, og vi gleder oss til å ta i mot det nye kullet med partnerkonsulenter i september 2023!