January 31, 2024
Ivar Grøndahl
Når er gaver gitt av arbeidsgiver skattefrie?
Dette er reglene og grenser for trekkfrie gaver i arbeidsforhold

Generell ordning/naturalytelse

Det er ikke et vilkåret om at gaver i arbeidsforhold må gis som ledd i en generell ordning for at de skal være skattefrie (det var et krav før 1. januar 2021). At gavene må være naturalytelser (ikke kontanter) gjelder fortsatt.

Gaver fra kunder/leverandører

Nedenfor finner du et oppsett med grenser og satser for skattefrie gaver. Verdien av gaver fra kunder og leverandører inngår også i de maksimale fordelsbeløpene.

Les mer: Er naturalytelser skattepliktig eller ikke?

Arbeidsgiver ansvarlig

Som arbeidsgiver er du ansvarlig for å fange opp, vurdere og eventuelt lønnsrapportere skattepliktige fordeler. I tillegg skal du også beregne forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av gaver som kunder/leverandører gir til dine ansatte når de skattefrie beløpsgrense er passert.

Eksempel på gaver fra arbeidsgiver/leverandør

Ansatt som fyller 50 år mottar gave fra sin arbeidsgiver til en verdi av kr 3 000,- I tillegg mottar vedkommende også gaver fra en av arbeidsgivers leverandører til en verdi av kr. 2 000,–. Til sammen har gavene da en verdi på kr. 5 000,–. Skattefri grense er kr. 4 000,–. Det overskytende av den skattefrie grensen er skattepliktig. Arbeidsgiver må her lønnsinnberette fordel på kr 1 000,–, og beregne forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Les også: Må du betale skatt på bonuspoeng?

Interne reglement

Arbeidsgiver kan i sine interne reglement bestemme at ansatte ikke kan motta gaver fra kunder eller leverandører, eller at de ansatte kun har lov til å motta gaver av bagatellmessig verdi, som f eks blomster, konfekt eller en rimelig flaske med vin.

I de tilfeller arbeidsgiver ikke setter slike begrensninger, bør det lages rutiner for hvordan ansatte skal forholde seg når de mottar gaver fra kunder og leverandører. Vi mener det er viktig at arbeidsgiver informerer sine ansatte om det nye regelverket.

Les mer: Spar kostnader med gavereglene fra 2021.

Vilkår og satser per 1. januar 2024

Sammenlagt fra arbeidsgiver og kunde/leverandør

Ved ansettelse i bedriften i 20 år, deretter hvert tiende år kr 8 000

Årlige gaver, f eks julekurv Kr 5 000

Dersom bedriften har bestått i 25 år, eller et antall år som er delelig med 25 Kr 4 000

Ansatt gifter seg Kr 4 000

Ansatt slutter i bedriften etter minst 10 år, eller av med pensjon Kr 4 000

Ansatte fyller 50 år, deretter ved runde år Kr 4 000