Publisert:
3.7.2023
Sist endret:
26.1.2024
Ivar Grøndahl
Spar kostnader med gavereglene fra 2021
Regler fra 1. januar 2021 gir deg som arbeidsgiver muligheter til å spare kostnader.

Generelt om gaver i arbeidsforhold

Gaver i arbeidsforhold er i utgangspunktet en skattepliktig fordel, men det følger av (FSFIN), § 5-15 at gaver i arbeidsforhold er skattefrie når nærmere vilkår er oppfylt. Gaven må blant annet bestå av noe annet enn kontante penger eller gavekort som kan veksles inn i penger. Refusjon av ansattes kjøp av gave til seg selv vil også kunne være innenfor reglene.

Vilkåret om at gaver fra arbeidsgiver må gis som ledd i en generell ordning i bedriften ble fjernet fra 1. januar 2021. At dette vilkåret nå ikke gjelder lenger gir deg som arbeidsgiver mer fleksibilitet enn tidligere. Nå kan du skattefritt gi naturalytelser som gaver uten at alle i bedriften må få samme ytelsen på samme tid.

Nye muligheter

Eksempler på naturalytelser som nå kan inngå i fribeløpet på 5 000,- kroner

 • Elektronisk kommunikasjonstjeneste (fri telefoni)
 • Elektronisk kommunikasjonstjeneste – private innholdstjenester utover 1 000,- kroner
 • Skattepliktige gaver fra tredjeparter (forretningsforbindelser)
 • Skattepliktige rabatter fra tredjeparter
 • Personalrabatter utover fribeløpet på 8 000,- kroner

Les mer: Når er gaver gitt av arbeidsgiver skattefrie?

Elektronisk kommunikasjon

Når ansatte disponerer arbeidsgivers abonnement skal denne fordelen beskattes med 366,- kroner pr måned, hvor maksimal skattemessig verdi er 4 392,- kroner pr inntektsår.

Nå har Skattedirektoratet uttalt at de nye reglene på gaver i arbeidsforhold kan benyttes til bruk av ek-tjeneste som gave.

Skatte-ABC: Det samme gjelder gaver som i utgangspunktet består i penger, men hvor den ansatte leverer kvittering til arbeidsgiveren for kjøpet av gaven.

Det betyr at refusjon av ansattes kostnader til bredbånd hjemme som refunderes etter bilag, følger samme reglene som ved arbeidsgivers abonnement.

Gjelder gaven hele året, er 4 392,- kroner av gave-grensen på 5 000,- kroner benyttet. Det vil da gjenstå 608,- kroner, som for eksempel kan brukes på julegaver til ansatte.

Sparte kostnader

Når arbeidsgiver allerede dekker kostnader til ek-tjeneste som er skattepliktig, vil en ordning med at ek-tjeneste gis som gave til ansatte, medføre besparelse både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Eksempel på besparelse i skatt for ansatte:

Arbeidstaker slipper beskatning av fordelen. For en ansatt med inntekt på 500 000 kroner vil spart skatt på fordel ved ek-tjeneste utgjøre ca 1 500,- kroner pr år. Ved inntekt på 750 000 kroner vil spart skatt på ek-tjeneste utgjøre ca 1 900,- kroner pr år.

Eksempel på besparelse i arbeidsgiveravgift:

Spart arbeidsgiveravgift pr ansatt når fordelen er 4 392 kroner:

 • Sone 1: 619,- kroner
 • Sone 2: 465,- kroner
 • Sone 3: 281,- kroner
 • Sone 4: 224,- kroner
 • Sone 4a: 347,- kroner
 • Sone 5: 0,- kroner

Hvis bedriften har 300 ansatte som beskattes med 4 392,- kroner per år for fri ek-tjeneste, vil arbeidsgiveravgift i sone I (14,1 %) tilsvare cirka 185 000,- kroner.

Ved å gi ansatte ek-tjeneste som gave, vil altså arbeidsgiver i dette tilfellet spare cirka 185 000,- kroner i arbeidsgiveravgift.

Les mer: Er naturalytelser skattepliktig eller ikke?

Jubileumsgaver

Satsene for gaver til ansatte med lang tjenestetid i bedriften og jubileums- eller oppmerksomhetsgaver.

20 års tjenestetid, deretter hvert 10’ende årkr 8 000Bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25kr 4 000Ansatt gifter segkr 4 000Ansatt fyller 50 år, og deretter hvert 10’ende årkr 4 000Ansatt går av med pensjon eller slutter etter minst 10 årkr 4 000.