Publisert:
3.7.2023
Sist endret:
26.1.2024
Ivar Grøndahl
Er naturalytelser skattepliktig eller ikke?
Må du betale skatt av goder som for eksempel helseforsikring, fysioterapeut og massasje?

Naturalytelser du får gjennom jobben din, er som hovedregel skattepliktig inntekt. Mange naturalytelser er imidlertid helt eller delvis skattefrie. Under gir vi deg svar på om du må betale skatt av naturalytelser i form av behandlinger og trening som du får gjennom jobben.

Les også: Riktig skatt på fri telefon?

Når arbeidsgiver dekker behandlingsutgifter

Vi ser at det ikke er uvanlig at arbeidsgiver dekker ansattes utgifter til behandling. Arbeidsgivers dekning av ansattes kostnader til behandling av sykdom eller skade, er skattepliktig som lønn. Fysikalsk behandling for ansatte som arbeidsgiver betaler for, vil derfor som hovedregel også falle inn under opplysnings- og skatteplikt. Det samme gjelder arbeidsgivers dekning av behandlingsforsikring (helseforsikring).

Arbeidstakers fordel ved å delta i bedriftshelsetjeneste/bedriftslegeordning er ikke skattepliktig når ordningen hovedsakelig omfatter forebyggende helseundersøkelser og ikke behandling av sykdom. Mindre tiltak, for eksempel reseptutstedelse som ledd i en ellers vanlig forebyggende bedriftshelsetjeneste, vil også være skattefrie. Det samme gjelder behandling av yrkesskader.

Trening i arbeidstiden

Fordel ved at arbeidsgiver finansierer treningsordninger mv. for ansatte er i utgangspunktet skattepliktig som lønn. For bedrifter som har ansatte med spesielt belastende arbeidsoppgaver, vil disse ordningene som skal forebygge skader og belastningslidelser, kunne gjennomføres uten fordelsbeskatning.

For at slike ordninger ikke skal innebære skattepliktig fordel, er det en forutsetning at det er en reell sammenheng mellom arbeidssituasjonen og treningsopplegget. Videre er det en forutsetning at ordningen ikke omfatter mer og flere treningsformer enn det som er nødvendig for å forebygge skader og sykdom hos den ansatte som har sammenheng med arbeidet.

Massasje i arbeidstiden

Massasje og behandling som er rettet mot å redusere muskelspenninger, vil i konkrete tilfeller kunne være tiltak for å forebygge skader og belastningslidelser som er forårsaket av selve arbeidssituasjonen, og derved være skattefrie tiltak.

Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse, BFU 60/07, gitt føringer for hvilke krav som stilles til at massasje betalt av arbeidsgiver skal være et skattefritt tiltak.

Les også: Må jeg betale skatt på bruk av firmahytte?

Skattepliktige naturalytelser i a-meldingen

Det er bedriftens ansvar å innrapportere i a-meldingen fordel på skattepliktige naturalytelser. Eventuell skattepliktig fordel skal tas med i trekk- og avgiftsgrunnlaget i den måneden fordelen oppstår. Det er viktig ved årets slutt, at du skaffer deg en oversikt over hvilke regler som gjelder, og derved får korrigert eventuelle manglende innrapporterte fordeler slik at dette kommer med på de ansatte sin skattemelding.

Les mer: Må du betale skatt på bonuspoeng?

Nye gaveregler fra 1. januar 2021

Nå kan arbeidsgiver gi inntil en verdi av 5 000 kroner i skattefri gave til ansatte.