Publisert:
24.5.2023
Sist endret:
29.1.2024
Filip Caspersen
Pareto-prinsippet og beregning av varelager
For mange varer på lager, er en lagersjefs mareritt. Hvordan beregner du hvilke varer du skal ha på lager?

Kundeservicegraden som utganspunkt for beregning av varelager er et godt utgangspunkt. Det tilrettelegger for at flest mulig av dine kunder blir tilfreds med leveransene de får fra deg. Grunnen til at du har varer på lager, er jo for å møte kundens forventning om rask levering.

Steg 1. Sorter etter antall lagerbevegelser

For å avgjøre hvilke varer du bør ha på lager, må du først sortere varene dine etter antall lagerbevegelser.

Lagerbevegelse vil si at du tar utgangspunkt i antallet bestillinger som er gjort av varen, ikke antallet varer som er i en bestilling. Det spiller dermed ingen rolle om kunden bestiller én, ti eller tusen stykker av en vare, det regnes uansett som én lagerbevegelse.

Som du ser i tabellen under, har du vare 1 som det blir bestilt 3000 antall av i løpet av 12 måneder, men bare gjennom to enkeltbestillinger. Vare 3 blir det bestilt 700 varer av, men gjennom 80 enkeltbestillinger. Selv om verdien totalt er større for vare 1, vil det likevel være vare 3 som er mest lønnsom å lagerføre fordi den blir bestilt flere ganger.

Dette for å sikre at størst andel av kundemassen din får varen sin raskest mulig.

Etter å ha definert antallet lagerbevegelser på varene dine, bør du sortere  alle varene dine i antall lagerbevegelser som har skjedd i løpet av de tolv siste månedene, og antallet produkter totalt som ble kjøpt i hver bestilling.

Gratis guide: Effektiv logistikk. Slik lykkes du med lagerhåndtering.

Steg 2. Pareto-prinsippet for beregning av varelager

Det er nå på tide å sortere varene dine i større kategorier. Metoden vi velger å bruke, er basert på Pareto-prinsippet, også kjent som 80-20-regelen.

Regelen kan brukes i mange sammenhenger, og handler kort fortalt om at en relativt liten andel kontrollerer en stor andel av resultatet. Innenfor logistikkfaget har det også gitt gode resultater å bruke Paretos prinsipp;

80 prosent av fortjenesten kommer fra 20 prosent av varene, og den resterende 20 prosentene av fortjenesten kommer fra 80 prosent av varene.

Eksempel på Pareto-prinsippet

Varer kategorisert etter Pareto-prinsippet

I tabellen over har vi rangert varene på et lager etter antall lagerbevegelser per år. Som du ser, representerer vare 1-3 hele 80 prosent av den totale lagerbevegelsen. Vi definerer da disse varene som kategori A-varer, som er de aller viktigste varene dine. Vare 4 og 5 representerer de 15 prosent neste andelen av total lagerbevegelse, og blir dermed kategori B-varer. Videre er vare 6 og 7 kategori C, mens vare 8-12 er i kategori D og X, og representerer kun 5 prosent eller mindre av lagerbevegelsen.

Nå vet du at varene i kategori D og X kun står for den siste prosenten av antall lagerbevegelser eller ingen andel av totale lagerbevegelser overhodet. Kanskje på tide å ikke lagerføre disse varene lenger?

Les mer: Skap et konkurransekraftig varelager med lagerstyring.