Publisert:
21.6.2024
Sist endret:
21.6.2024
Forfatter:
Filip Caspersen

ERP eller WMS? slik navigerer du i komplekse logistikkbehov

Disse spørsmålene bør du stille for å velge riktig system for din bedrift.

Valget mellom et ERP-system og et WMS avhenger av en rekke faktorer, hvor de mest kritiske er bedriftens krav til logistikk og fremtidige vekstplaner.

I en verden der effektivitet og presisjon står i sentrum for suksess, står mange overfor et avgjørende valg når det kommer til å håndtere logistikkbehov: Skal du implementere et ERP-system med logistikkfunksjonalitet, eller har du behov for et Warehouse Management System (WMS)?

Få forståelse for dine egne logistikkbehov

Før du tar et valg, er det essensielt å definere bedriftens logistikkbehov. Har du et komplekst produktutvalg som krever detaljert sporing og håndtering gjennom hele distribusjonskjeden? Trenger organisasjonen din å effektivisere ordrehåndtering, frakt og mottak, eller har du spesifikke krav til lagerstyring? Svaret på disse spørsmålene vil ofte peke mot hvilken type system som vil tjene bedriften best.

ERP-system med logistikkfunksjonalitet: Én helhetlig løsning

ERP-systemer tilbyr en komplett oversikt over bedriftens prosesser, inkludert økonomi og regnskap, lønn og HR, produksjon og logistikk. Et ERP-system med logistikkfunksjonalitet, eller en integrasjon mot en tredjepartsløsning i ERP-systemet kan være den riktige løsningen for bedrifter som:

  • Ønsker et enhetlig system som håndterer alle aspekter av driften.
  • Har et relativt enkelt logistikkbehov som ikke krever spesialisert funksjonalitet.
  • Ønsker å forenkle rapportering og optimalisere prosesser ved å ha all data samlet i ett system.

Utforsk logistikkfunksjonaliteten i det skybaserte ERP-systemet Business NXT.

WMS: Spesialisert på logistikk

På den andre siden av spekteret finner vi WMS-løsninger, som er spesielt utviklet for å optimalisere alle aspekter ved lagerstyring og logistikk. Et WMS kan være det foretrukne valget for bedrifter som:

  • Har komplekse behov innen lagerstyring som overstiger funksjonaliteten til et ERP-system.
  • Krever avanserte funksjoner for sporing og håndtering av varer, slik som FIFO, LIFO, eller serienummer-/partisporing.
  • Ser etter måter å øke effektiviteten i lagerprosesser gjennom automatisering og forbedret lageroversikt.

Sammenligning basert på behov

For bedrifter med komplekse logistikkbehov kan integrasjonen av et WMS mot det eksisterende ERP-systemet gi en skreddersydd løsning som adresserer spesifikke utfordringer. Nøkkelen til suksess ligger i å forstå de spesifikke behovene som bedriften din har og veie dette opp mot mulighetene og begrensningene til hvert system.

Ta en strategisk beslutning

Ved å utforske begge alternativene gjennom nøye vurdering og fremtidsrettet strategi, kan du treffe valg som ikke bare møter dagens behov men også posisjonerer bedriften for suksess i årene som kommer.