Publisert:
24.5.2023
Sist endret:
22.5.2024
Forfatter:
Marthe Aspelund

Nettbasert ERP-løsning gjør bedriften din konkurransedyktig

Selskaper med velutviklede skybaserte ERP-systemer sitter på en gullgruve av relevante data.

Den verdifulle innsikten du får i ERP-dataene

Øystein Moan er styreleder i Visma og kan liste opp flere klare grunner til at du bør flytte ERP-systemet ditt opp i skyen.

– Du blir  mye mer konkurransedyktig med nettbasert ERP! Du har tilgang til dataene i sanntid, hele tiden . Alle muligheter åpne for å overvåke de samme KPI-ene i sanntid direkte i systemet. Du slipper å se tilbake på tapte muligheter og kan heller bruke tiden på å gjennomføre nødvendige justeringer og prioriteringer underveis, sier han.

– Etterpåklokskapen kan du legge død. Den er erstattet med der-og-da-klokskap.

Les mer: Når, og hvordan bytte ERP-system?

Med et skybasert system kan du til enhver tid sjekke oppdaterte tall på mobil, nettbrett eller i nettleseren, uansett hvor du er. Du kan velge å bli varslet dersom egendefinerte grenser brytes, og alle ansatte kan få tilgang til relevante dashbord.

– Med verktøy som dette er det enkelt å foreta små og store retnings- og temposkifter i det øyeblikket behovet melder seg. Etterpåklokskapen kan du legge død. Den er erstattet med der-og-da-klokskap, sier Moan.

Les mer: Betydningen av et godt fungerende ERP-system i bedriften.

Endring til nettbasert system er en verdifull anstrengelse

Moan legger ikke skjul på at du tross alle fordelene må gjøre en innsats for å kunne utnytte disse verdiene.

– Bedrifter som lykkes med dette, vil gå med styrket konkurransekraft inn i fremtiden. Men det er ikke gjort i en håndvending. For å utnytte alle mulighetene i et topp moderne ERP-system kreves det mye mer enn kosmetiske justeringer på roller og rutiner. Vi snakker om en ny digital hverdag som må møtes med vilje og evne til omstilling.

– Med god informasjons- og prosessflyt frigjør du tid og ressurser som heller kan brukes på vekst og verdiskaping.

Les mer: Lagring av data i nettbasert ERP-system gir gevinster til bedriften din!

– Bedriften må endre interne rutiner, prosesser og tankesett. Når du tar i bruk en topp moderne drill, kan du ikke bruke den som om den var en manuell skrutrekker. ERP-systemet dekker bedriftens behov innenfor finansstyring, logistikk, prosjekt, rapportering, analyse og lønn og HR. Med god informasjons- og prosessflyt frigjør du tid og ressurser som heller kan brukes på vekst og verdiskaping.

Automatikk betyr ikke at stillinger går tapt, men at dere får mer tid til de kritiske oppgavene i bedriften.

– Skal du få fart på bedriften din, må de rutinepregede arbeidsoppgavene erstattes med automatiserte systemer. Dette betyr ikke at menneskelig arbeidskraft tas ut av regnestykket, men at tiden dere sparer, heller brukes til å gi personlig service og rådgivning til kundene.

Kostnad ved oppstart av nettbasert ERP-løsning

De løpende abonnementsutgiftene er langt mer forutsigbare enn prismodellene de aller fleste bedrifter er vant til i dag.

– Oppgraderinger kommer av seg selv, uten kostnad, og driftsmiljøet håndteres av leverandøren, sier Moan.

Det nettbaserte systemet fungerer også døgnet rundt. Det har ny funksjonalitet rundt hver sving og er til enhver tid er oppdatert i henhold til statlige krav og reguleringer. Feilretting gjennomføres også kontinuerlig.

Les mer: Lønnsomt å investere i nettbasert ERP-system.

Er du klar for å komme i gang med endring i din bedrift?

Begrepet teknisk gjeld beskriver avstanden mellom ideell og reell teknisk modenhet i din bedrift. I en verden hvor riktig bruk av IT-teknologi veier stadig tyngre for lønnsomheten i alle bedrifter, blir dette mer relevant for hver dag som går. Moan er ikke i tvil:

– Det er bedrifter som omstiller seg, og som evner å forvalte og minimere sin teknisk gjeld på en god måte, som vil lykkes i fremtiden.

Tegn på at din bedrift bør ha et nettbasert ERP:

  • Benytter dere flere systemer for å administrere ulike avdelinger, men uten at systemene snakker sammen?
  • Benytter dere ulik programvare som dere må oppgradere med jevne mellomrom?
  • Har dere høye vedlikeholds- eller lisenskostnader?
  • Har du liten oversikt over faktiske IT-kostnader?

Les mer: Fra en daglig leder til en annen: – Engasjer deg i eget system!