Funksjonalitet i Severa

Forhold deg til kun ett verktøy for prosjektstyring! Dette er funksjonene du får med prosjektstyringssystemet, Severa. Blant annet kunder og salg, prosjektplan, ressursallokering, fakturering og rapportering.
Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Intuitivt salgsoppfølging
Full oversikt over potensielle tall. Du kan selv opprette egen salgsstatuser. Slagsoversikten kan vises både som kanban og liste.
Kundeoversikt
Full kontroll på kunder, salg, både de tapte og de du har vunnet. Fin oversikt over pågående prosjekter og inntekter på de kundene dine.
Kontakter
Opprett alle kontakter du har hos kunden.
Roller
Legge til nøkkelord på kunder og kontakter, slik at du kan følge opp både potensielle kunder og de du allerede har.
Salgsaktiviteter
Opprett aktiviteter, møter og annen oppfølging direkte i systemet eller integrer kalenderen din (Exchange, Office 365 og Google).
Integrasjon med Brønnøysundregisteret
Spar tid når du oppretter nye kunder ved å hente kundeinformasjon direkte fra Brønnøysundregisteret.
Markedssegmentering
Del kundene inn i ulike kundegrupper og bransjer.
Rapporter og startsider
Få oversikt over kommende aktiviteter rett på startsiden din.
Pipeline
Få kontroll over alle potensielle salg, så du alltid kan planlegge ressurser frem i tid.
Linker og filer
Legg inn aktuelle dokumenter og lenker direkte på de potensielle salgene.
Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Prosjektoversikt for ledelsen
Fin og enkel oversikt over alle prosjekter du har gående.
Prosjektoversikt for den enkelte prosjektleder.
Prosjektleder har full kontroll på egne prosjekter, fullføringsgrad, status på prosjektet, timeregistrering og budsjetterte timer.
Maler
Bruk faste prosjektmaler eller bruke andre prosjekter som mal for effektiv opprettelse av prosjektplan.
Gantt-visning
Prosjektene og de ulike fasene vises både som trær og gantt-diagram.
Prosjektfaser
Del opp prosjektet i ulike faser, ulike medlemmer og ulike timer per fase.
Tidsplan
Intuitiv fremvisning av tidsplanen for både alle som er involvert i prosjektet.
Prissetting
Fleksibel prissetting, enten det er fast- eller timebasert pris. Velg pris per rolle, fase eller person..
Verdi på timer
Sammenlign fastprisen med verdien på timene.
Inntekter, marginer og kostnader
Den prosjektansvarlige har kontroll på inntekter og kostnader. Integrasjon med økonomisystemet gir god kontroll..
Timer og produktivitetsanalyse
Se hvor mye medlemmene bidrar og timefører på prosjektene, slik at dere kommer i mål innen de gitte økonomiske rammene.
Mobil app
Oppdater deg på prosjektene dine rett fra mobil-appen.
Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Alloker ressurser for prosjektet
Alloker ressursene dine enten automatisk eller manuelt.
Alloker ressurser på enkelte fasene
Enkel timeallokering som gjør at du aldri igjen overskrider timebudsjettet ditt.
Alloker ressurser basert på kunnskap
Finn enkelt frem til de ressursene du trenger ved å legge inn nøkkelord på de ulike brukerne.
Ressursoversikt
Få oversikt over hvilke ressurser du har tilgjengelig i dag – og i fremtiden.
Ressursanalyse
Analyser bruken av de ulike ressursene ved hjelp av en smart rapporteringsfunksjon.
Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Opprett prosjektoppgaver i prosjektet
Som prosjektleder kan du opprette oppgaver til deg selv eller andre medlemmer av prosjektet.
Oppgavekort
I oppgavekort-oversikten ser du status på oppgavene – hvilke som ikke har startet, hvilke som er igang og hvilke som er fullførte.
Integrasjon med Google Drive
Sett opp integrasjon med Google Drive for enda bedre samhandling.
Milepæler
Sett opp milepælene dine og når tidsfristen er.
Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Enkel timeføring på app
Det er enkelt å føre timer på farten med en egen mobil-app.
Jobbtyper og roller
De ansatte fører timer på jobbtyper (knyttet til prislister) som settes opp av bedriften.
Fravær
Fravær føres direkte i løsningen og vises også i ressursoversikten.
Flexsaldo
De ansatte og ledelsen har kontroll på flexitiden rett i løsningen.
Utlegg
Ta bilde av kvitteringer og knytt de til prosjektet.
Dagsvisning og ukesvisning
Registrer timene per dag eller per uke – du bestemmer.
Godkjenning av timer
Hvis du vil, kan du sette opp timegodkjenning før timene faktureres.
KPI`er
Den ansatte ser egen faktureringsgrad, timer, fravær og flexitid i oversikten sin.
Overtid
Du kan sette opp de overtidssatsene som gjelder for din bedrift eller bransje.
Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Overfør faktura til økonomisystemet
Du kan overføre fakturaer til økonomisystemet.
EHF-faktura
Enkelt å sette opp elektronisk faktura.
Fakturakontroll
Prosjektleder eller avdelingsleder kan sjekke fakturautkastet før faktureringen.
Maler
Lag dine egne fakturamaler per avdeling eller per prosjekt.
Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Rapportgenerator
Lag dine egne rapporter for salg, aktiviteter, nøkkeltall, prosjektanalyse, ressursanalyse og timeanalyse.
Startsider
Ulike roller kan få ulike startsider.
KPI`er
Velg selv hvilke KPIer som passer for din bedrift.
Avansert rapportering
Har du enda større rapporteringsbehov, kan du bruke OneStop Reporting
Lurer du på noe, eller ønsker du en demo av løsningen?
Kontakt oss

Når du oppgir dine personopplysninger ovenfor, vil Visma behandle disse i samsvar med vår personvernerklæring.

Alle våre skytjenester har en AI-chatbot som er tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Mellom kl. 09:00–15:00 kan du også chatte direkte med våre produkteksperter eller din Visma Partner.

Start Chat med oss i høyre hjørne.

Eller besøk vårt kunnskapssenter for nyheter, brukertips og fagartikler om alle våre produkter