Publisert:
3.7.2023
Sist endret:
26.1.2024
Ivar Grøndahl
Riktig beregning av diett i 2024
Hvem har rett til diett og hvilke satser og beregningsmåter som gjelder i 2024?

Hvilke satser har den ansatte krav på?

Utgiftsdekning er ikke lovregulert, ansattes krav på  dekning av reisekostnader må derfor reguleres i avtale. I enkelte tariffavtaler er utgiftsdekning regulert. Ansatte i staten (og til dels i kommunene) er omfattet av Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands. I private virksomheter, som ikke er omfattet av tariffavtale, reguleres ansattes krav på utgiftsdekning vanligvis i arbeidsavtalen.

I mange arbeidsavtaler står det at arbeidsgiver dekker nødvendige reiseutgifter i medhold av statens særavtaler for reise. Da er arbeidsgiver i utgangspunktet forpliktet til å følge bestemmelser og satser i særavtalene.

Satser for diett i Statens særavtaler fra 1. januar 2024

Forhandlingene mellom kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene er ferdige og gjeldende særavtale gjelder til 31. desember 2024.

Diettgodtgjørelse er når ansatte får dekket utgifter til mat på reise etter bestemte satser, og ikke etter faktiske utlegg. Diettgodtgjørelser er fastsatt enten i statlige særavtaler eller tariffavtaler, men kan også fastsettes i individuelle avtaler mellom bedriften og de ansatte.

Her er satsene i statens særavtaler som gjelder for reiser fra 1. januar 2024.

For reiser f.o.m 6 timer til og med 12 timer uten overnatting Kr 369

For reiser over 12 timer uten overnatting Kr 686

For reiser over 12 timer med overnatting Kr 940

Trekkfrie satser for 2024

Skattedirektoratets forskuddssatser regulerer hvilke satser den ansatte må skatte av. I motsetning til statens særavtaler, må alle arbeidsgivere som utbetaler diett forholde seg til de trekkfrie satsene for diett. Er det avtalt en høyere sats enn den trekkfrie satsen, vil differansen være trekkpliktig og inngå i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk.

For reiser uten overnatting f.o.m 6 timer til og med 12 timer Kr 200

For reiser uten overnatting over 12 timer Kr 400

For reiser med overnatting på hotell Kr 658

For reise med overnatting på pensjonat/brakke/hybel uten kokemulighet Kr 400

For reiser med overnatting på hybel med kokemulighet/privat Kr  102

Les mer: Diettgodtgjørelse på reiser med påfølgende døgn.

Eksempler

I eksemplene er det avtalt at utgifter til mat dekkes i medhold av Statens særavtaler for reise.

Eksempel 1 – dagdiett

Maria har vært på et kundemøte. Hun reiste hjemmefra kl. 07.00. Kom tilbake på kontoret kl. 14.00. Kom hjem kl. 17.00.

Beregning av diett på reise som varer 8 timer uten overnatting.

Krav på diett etter særavtalen Kr 369

Trekkfri sats Kr 200  

Trekkpliktig diett Kr 169

Les mer: Krav til utfylling av reiseregninger.

Eksempel 2 – diett ved overnatting

Jens har vært seminar. Han reiste hjemmefra torsdag kl. 10.00 og kom hjem fredag kl. 15.00. Han overnattet hos en bekjent.

Beregning av diett på reise med overnatting

Krav på diett etter særavtalen Kr 940

Trekkfri sats Kr  102  

Trekkpliktig diett Kr 838

Det er reglene for måltidstrekk og reiser som varer utover hele døgn som kan gjøre manuell diettberegning vanskelig.