Publisert:
3.7.2023
Sist endret:
26.1.2024
Ivar Grøndahl
Diettgodtgjørelse på reiser med påfølgende døgn
Skattedirektoratets trekkfrie satser og statens satser på reiser med påfølgende døgn er forskjellig.

Statens satser for diettgodtgjørelse

Har du som arbeidsgiver forpliktet deg til å følge satsene i Statens reiseregulativ ved dekning av diettgodtgjørelse?

For reiser med overnatting er satsen p.t. kr 940 pr. døgn. Som døgn etter statens særavtaler (reiseregulativer) regnes en periode på 24 timer som løper fra reisens starttidspunkt.

Hvis en reise påbegynnes mandag klokken 08.00 og avsluttes tirsdag klokken 18.00, vil den som reiser ha krav på kr 940 for perioden mandag kl 08.00 til tirsdag 08.00. Da oppstår spørsmålet hva den ansatte har krav på for perioden fra tirsdag klokken 08.00 til tirsdag klokken 18.00. Svaret på dette er nå at man regner hvor mange timer den ansatte har inn i det neste diettdøgnet, og godtgjør etter dagsatsene. Dette medfører at satsen for det påfølgende døgnet vil variere.

Eksempel 1

Ansatt på reise med overnatting fra mandag kl 08.00 – tirsdag kl 16.00
Reisens varighet: 1 døgn + 8 timer
Krav på diett etter statens satser: kr 940 + kr 369 (dagsats reise med varighet 6 -12 timer)

Eksempel 2

Ansatt på reise med overnatting fra mandag kl 08.00 – tirsdag kl 21.00
Reisens varighet: 1 døgn + 13 timer
Krav på diett etter statens satser: kr 940 + kr 686 (dagsats reise med varighet over 12 timer)

Les mer: Er overtidsmat skattefritt eller skattepliktig?

Skattedirektoratets trekkfrie satser

Den trekkfrie satsen for reiser som varer 6 timer eller mer inn i det påfølgende døgnet, er den samme satsen som for siste hele diettdøgn Det betyr at hvis den ansatte har overnattet på hotell, vil den trekkfrie diettsatsen for både overnattingsdøgnet og det påfølgende døgnet være hotellsatsen, kr 658.

Eksempel 1

Ansatt på reise med overnatting på hotell fra mandag kl. 08.00 – tirsdag kl. 16.00
Reisens varighet: 1 døgn + 8 timer
Trekkfri diettgodtgjørelse: kr 658 + kr 658

Eksempel 2

Ansatt på reise med overnatting på pensjonat fra mandag kl 08.00 – tirsdag kl 16.00
Reisens varighet: 1 døgn + 8 timer
Trekkfri diettgodtgjørelse: kr 400 + kr 400

Eksempel 3

Ansatt på reise med overnatting privat fra mandag kl 08.00 – tirsdag kl 21.00
Reisens varighet: 1 døgn + 13 timer
Trekkfri diettgodtgjørelse: kr 102 + kr 102

Som eksemplene viser, har det ingen betydning for diettsatsen hvor mange timer utover seks timer inn i det påfølgende døgn reisen varer. Det er kun overnattingstypen døgnet foran, som bestemmer diettsatsen for siste del av reisen.

Les mer: Krav til utfylling av reiseregninger.

Trekkfri- og trekkpliktig fordel

Følger arbeidsgiver statens satser, betyr det at diettgodtgjørelsen må splittes i en trekkfri- og en trekkpliktig del, også for det påfølgende døgnet. Beregning av trekkfri og trekkpliktig del må gjøres døgn og døgn og summeres til slutt.

Alt om reglene for diett og utlegg til mat

Når ansatte er ute og reiser, vil de ofte ha et krav på å få dekket utgifter til mat på reisen. I denne guiden får du oversikt over hva den ansatte kan kreve, hvilke lover som gjelder og vilkårene for at utbetalingen skal være trekkfri.