Publisert:
7.7.2023
Sist endret:
7.2.2024
Forfatter:
Marthe Aspelund

Slik rapporterer du på aktivitets- og redegjørelsesplikt

Aktivitets- og redegjørelsesplikten er et faktum. Så hva skal du levere og hvordan?

Aktivitetsplikten er første del av ARP-rapporten

I den første delen av ARP-rapporten, skal du redegjøre for forskjellen mellom kvinner og menn. Det er ikke mer komplisert enn at du skal rapportere på fakta og data som du allerede har tilgjengelig i bedriftens system. 

Les mer: Equality Check gjør likestillingssjekk tilgjengelig.

Hvert år skal du som arbeidsgiver legge frem data tilknyttet:

 • Kjønnsbalansen totalt i bedriften.
 • Dine midlertidig ansatte.
 • Ansatte på deltid og ufrivillig deltid.
 • Hvordan uttak av foreldrepermisjonen ser ut.

Lønnsforskjell skal avdekkes slik at du er sikker på at bedriften din gir lik lønn for arbeid av lik verdi. 

Lønnsforskjell skal kun rapporteres annethvert år, men det vil lønne seg å gjøre dette hvert år for din egen del slik at du har oversikt over utviklingen. Jo oftere du rapporterer, desto raskere vil det gå da du har prosessen friskt i minnet. Ikke minst vil denne type bevissthet og transparens hos en bedrift virke enormt attraktivt, både for investorer og fremtidige ansatte.

For å finne ut av hvor du skal begynne å rapportere på lønnsforskjeller, kan du følge disse punktene:

 • Rapporter på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn totalt.
 • Rapporter på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på ulike stillingsnivå og grupper.
 • Rapporter på kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer og grupper.
 • Rapporter på ufrivillig deltid blant kvinner og menn.

Les mer: ESG- og bærekraftsrapportering.

Hvordan gjennomfører du lønnskartlegging?

Tech selskapet Equality Check, foreslår at du tenker utenfor den tradisjonelle  hierarkiske strukturen i bedriften når du skal kartlegge lønnsnivå.

 • Begynn med å lage nye grupper av stillinger som har lik verdi for bedriften, og deretter sjekke om alle er på det lønnsnivået de bør være på. 
 • Denne metoden innebærer å lage "stillingsgrupper". I Equality Checks ARP-verktøy er det enkelt for deg å få oversikt over alle stillingsgruppene og hvilke stillingstitler som inngår i de ulike gruppene. 
 • Inkludert i verktøyet finner du også en veileder med konkrete råd og tips i videoformat og nedlastbar pdf om hvordan du kan sette opp dine stillingsgrupper.

Husk å involvere ansattrepresentanter under kartleggingen, og pass på at dere jobber transparent internt. 

Med det skybaserte lønnssystemet Payroll kan du på integrere Equality Check på smidig vis, slik at det blir enkelt for deg å rapportere på aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Redegjørelsesplikten

I andre del av ARP-rapporten skal du redegjøre hvordan likestillingsarbeidet er satt i system. Altså hva du faktisk gjør.

 • Hvordan jobber bedriften med mangfold og inkludering i dag? Hvilke retningslinjer har dere? Hvordan er arbeidet forankret?
 • Hvilke mål har dere?
 • Hvilke risikoer og utfordringer vet du at dere har?
 • Hvilke tiltak er iverksatt?
 • Resultater dere har oppnådd fra tiltak så langt?

Hvor skal rapporten sendes og hva skjer om den er ufullstendig?

Selve rapporten skal legges ved i årsberetningen, og ikke sendes inn noe sted.

Det er konsekvenser om ikke rapporten er utfyllende. Hvis rapporten er ufullstendig kan bedriften din bli bedt om å svare på mangler. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har mandat til å klage til Diskrimineringsnemnda. De vil kunne komme med anbefalinger for hvordan dere kan levere en mer utfyllende rapport. Diskrimineringsnemnda vil vurdere en eventuell klage dersom det er mistanke om lovbrudd.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har en kontrollfunksjon, som betyr at de også kan gjøre oppfølgingsbesøk i bedriften din. Hvis bedriftene ikke oppfyller forpliktelsene, kan de rette en klage til Diskrimineringsnemnda knyttet til diskrimineringsombudsloven paragraf 8.

Det viktigste er at bedriften din begynner å rapportere på aktivitets- og redegjørelsesplikten. Det er heller ingen skam å spørre om hjelp. Blant annet tilbyr likestillings- og diskrimineringsombudet gratis veiledning for hvordan du kan jobbe med å fremme likestilling.

Equality Check kombinerer data, domenekunnskap og forskningsbaserte løsninger som gjør det enkelt for deg å finne, forstå og forbedre likestilling og mangfold på en måte som gir varig endring.


Kilder: Equality Check