Publisert:
7.7.2023
Sist endret:
26.1.2024
Forfatter:
Martine Borgaard

Få kontroll på bedriftens økonomi med OneStop Reporting

Hvilke rapporter gir best innsikt i den økonomiske situasjonen for bedriften din?

Bedriften din er avhengig av god rapportering for å kunne ta riktige beslutninger. Hvilke rapporter gir best innsikt i den økonomiske situasjonen for bedriften din?

Rapporter du bør ha på bedriftsnivå, blant annet avviksrapport og resultatrapport

Med avviksrapport for nøkkeltall kan du overvåke dine viktigste mål
Travle ledere har sjelden tid til å logge seg inn i diverse system for å overvåke og følge opp viktige mål og tall. Med avviksrapporter kan du la rapporteringsverktøyet gjøre jobben, slik at du kun trenger å forholde deg til rapporten som blir sendt til deg på e-post, helt automatisk. Med kommentarfunksjonen kan både du og andre eiere av nøkkeltallene, for eksempel markedssjefen, legge inn forklaringer på varianser slik at det er tydelig hva som er avviket.

Med nøkkeltallsrapporter med kommentarer sparer du tid med kommentarer som forklarer avvik
En nøkkeltallsrapport gir en strukturert liste over alle nøkkeltallene for et forretningsområde. På denne måten kan du enkelt få oversikt over beregningene, og eventuelt gå videre inn i enkelte nøkkeltall for dypere analyse. Her kan du også legge inn kommentarer som fremhever og gjør det enklere å vise frem rapportens mest kritiske informasjon. For eksempel kan kommentarer i rapporten raskt forklare avvik, slik at du og dine kollegaer slipper å bruke tid på å finne frem til avviket selv.

Les mer: Dette får du med OneStop Reporting.

Resultatrapport med kommentaranalyse avdekker tilbakevendende utfordringer
En sjeldent brukt, men svært verdifull rapport. Her kan du samle opp kommentarer på tvers av avdelinger, som representerer viktige punkter for bedriften som helhet. Etter noe tid, kan du analysere om det er noen utfordringer hos de ulike avdelingene som er tilbakevendende. Slik får du en bedre oversikt over hvilke utfordringer som bør prioriteres.

Ledelsesrapport gir deg kontinuerlig kontroll
Denne rapporten gir all relevant informasjon for en bestemt type leder, for eksempel produktsjef eller salgssjef. Informasjonen er tilgjengelig på en enkelt side, i et lettlest format. Slik har du som leder alltid oversikt og kontroll.

Dashboard for økonomisjefen for produkter, salg, prosjekter
Dette visuelle dashboardet viser et sammendrag av finansiell informasjon knyttet til inntekter, likviditet, gjeld og fordringer. Dashboardet bør ha et spesielt fokus, som enten gjelder en persons ansvar eller gir et i-dybden-fokus på et bestemt forretningsområde, slik som for eksempel produkter, kunder og prosjekter.

Dashboard for styringsmål, status på måloppnåelse
Dette dashboardet fokuserer på ytelsen til din egen organisasjon. For eksempel, kan styringsmål dashboardet overvåke bedriftens ytelse sammenlignet med konkurrenter eller bransjens gjennomsnitt, når det er tilgjengelig.

Med avviksrapport for hovedbok finner du viktige avvik på tvers av bedriften
Denne rapporten gir ledere et verktøy for å finne viktige problemer på tvers av hele organisasjonen. Den viser alle avvik, fordelt på alle avdelinger og datterselskaper i en enkel rapport.

Beslutningspakke for presentasjon av vikige forretningsområder
Som leder er du gjerne travel, og du har kanskje ikke riktig verktøy til å raskt analysere viktige områder for forretningsenheten. En beslutningspakke samler alle viktige rapporter i en enkel rapportpakke eller presentasjon. Noen rapporteringsverktøy kan produsere dette automatisk, for eksempel arbeidsbøker i Excel som egne pakker, og skreddersydd struktur.

Les mer: Hva bør du se etter i et rapporteringsverktøy?

Rapporter du bør ha på avdelingsnivå

En moderne Business Intelligence-løsning (BI) tilbyr et skreddersydd sett med rapporter, dashboard og budsjettmaler for hver avdeling. Når disse er organisert i et system og på bedriftsnivå, gir disse avdelingsrapportene ledere mulighet til å drille ned til detaljert informasjon. Dette skaper bedre kommunikasjon og forståelse for individuelle forretningsområder.

Avdelingsdashboard for produktsalg
Dette dashboardet retter seg mot et enkelt område som for eksempel salg, ut ifra et produktperspektiv.

Transaksjonsrapport som samler alt på ett sted
Transaksjonsrapporter finnes i alle økonomisystemer, slik at du kan gjennomgå og analysere detaljerte data. Denne typen rapport blir spesielt slagkraftig i et system når den blir knyttet til en nøkkeltallsrapport eller et dashboard. Ved å la ledere få tilgang til et slikt rapporteringssystem og få all den informasjonen de trenger, sparer du både tid og penger på programvarelisenser. Du trenger heller ikke å bytte til økonomisystemet for analysere på transaksjonsnivå, eller stoppe analysen for å be om denne informasjonen fra regnskapsavdelingen.

Operasjonelle resultatrapporter som viser lønnsomhet per avdeling
Selv om alle bedrifter kan produsere resultatrapporter på bedriftsnivå relativt enkelt, krever det vanligvis mer arbeid å lage rapporter som måler lønnsomhet basert på produkt, kunde, prosjekt eller avdeling. Mange bedrifter bokfører ikke nødvendigvis alle sine utgifter etter forretningsområde, men dette kan gi svært verdifull informasjon. Derfor bør et godt rapporteringsverktøy kunne levere avanserte resultatrapporter som filtrerer denne informasjonen, og dermed enkelt kunne produsere en rekke ulike lønnsomhetsrapporter.

Drill-down analyse på transaksjonsnivå
Det er veldig nyttig for enhver bedrift å ha dashboards og rapporter lett tilgjengelig i et rapporteringssystem. På grunn av mangel på tid, ferdigheter eller tilgangsrettigheter kan analyser noen ganger bli litt amputert, fordi den stopper ved en transaksjon. Et moderne rapporteringsverktøy gir deg mulighet til å drille ned på kryss og tvers i rapporter.

Drilldown med bilagsvisning og direkte tilgang til regnskapet
Et økende antall bedrifter går for papirløse løsninger på mange områder. Det innebærer ofte å benytte et dokumenthåndteringssystem som administrerer skanning, arkivering av bilag, og knytte dem tilbake til økonomisystemet. Fra et styringsperspektiv inneholder disse skannede dokumentene ofte detaljert informasjon, men det er ikke alltid presentert på en oversiktlig, tilgjengelig og nyttig måte. Med et skybasert rapporteringsverktøy får du enklere tilgang til disse dokumentene og du kan spare tid i tillegg til å forbedre analysen ved å ikke være avhengig av regnskapsavdelingen.

Les mer: Smartere budsjettering i bedriften.

Kunde 360-rapport gir bedre innsikt om dine kunder
Denne rapporten refererer til en type rapport som gir en 360-graders visning av en kunde. Som følge av at bedrifter automatiserer sine administrative og operasjonelle prosesser med forskjellig sky- eller on-premise-løsninger, er det stadig mer data tilgjengelig om kunder, produkter og selgere. All denne informasjonen er samlet i en database, vanligvis en datalagring støttet av en rapporteringsløsning, og kan deretter hentes ut i en rapport. Denne type rapport kan gi nøkkelinformasjon om en bestemt kunde samtidig som all annen informasjon, som salg og kundefordringer, tas med i betraktning, og gir en rangering av kunder.