Publisert:
7.7.2023
Sist endret:
26.1.2024
Forfatter:
Martine Borgaard

Dette får du med OneStop Reporting

OneStop Reporting gir deg helhetlig og verdifull innsikt i bedriften din.

Hvordan fungerer rapportering i OneStop Reporting?

  • Du kobler OneStop til ditt Visma-system, slik at du hele tiden har tilgang bedriftens siste endringer og tall.
  • Du får tilgang til et sett med rapport- og budsjettmaler som møter ulike behov. Velg en rapportmal og klikk kjør.
  • Du kan redigere og gjenbruke malene akkurat som du ønsker.
  • Du kan dele rapporter og budsjetter med andre brukere som får varsel om at rapporten er tilsendt.

Tallene i regnskapet ditt er ikke bare tall. De er innsikt. Skybaserte rapporteringsverktøy gir deg muligheten til å tenke fremover. Du får bedre oversikt og frigjort tid som du ellers ville brukt til å grave etter tall. Tid du kan bruke på å tenke mer forretning.

Les mer: Hva bør du se etter i et rapporteringsverktøy?

Slik jobber systemet for deg

Når du rapporterer kan du:
Tilpasse og lage akkurat de rapportene du trenger. Du kan også velge mellom et stort sett av standardrapporter. Dashbords gir en visuell presentasjon av nøkkeltallene og du får automatisk rapportdistribusjon på forhåndsdefinerte tider.

Du får konsolidering av data fra alle regnskapene dine.

Når du budsjetterer:
Unngår du lokale regneark fordi alt er i skyen. Du kan skreddersy din egen budsjett- og prognosemodell. Standard budsjettmodell følger med for resultat-, balanse-, og likviditetsbudsjett. Du får full kontroll på budsjettprosessen med en arbeidsflytfunksjon og tilgang på historiske tall fra Visma-systemet ditt.

Les mer: Få kontroll på bedriftens økonomi med OneStop Reporting.

Kort oppsummert får du unik innsikt i bedriften din

Du får alltid oppdaterte nøkkeltall som er presentert på en oversiktlig måte. Du kan bruke innsikten til å ta veloverveide beslutninger. Du unngår manuell konsolidering av data, og kan heller velge ut de rapportene du har behov for.

Samarbeidet i bedriften flyter mer intuitivt og gir mer oversikt til alle. Budsjettprosessen sørger for en smidig arbeidsflyt ved hjelp av automatisering, chat i systemet og rollefordeling. Funksjoner som fordelingsnøkler, godkjenning av budsjettansvarlig og muligheten til å følge progresjon, gjør det enkelt for alle å følge med.

Les mer: Hvorfor bør du rapportere i en skybasert løsning?

Derfor rapporterer bedriftene OneStop Reporting

– Nå har vi dyrebar innsikt og forståelse for å kunne gå i dybden av all dataen. Andreas Bragdø Eidsaa, Group CFO i Sixt Bilutleie Norge.

– Regnskapsavdelingen bruker OneStop Reporting daglig som budsjettering- og prognoseverktøy som rapporterer resultatene live. Det blir et slags oppslagsverk og verktøy som gir regnskapsavdelingen verdifull og oppdatert innsikt dag til dag om bedriften. Systemet gir real-time informasjon om alle driftsselskaper, helt ned til hver enkelt bil. Hvor langt har bilen kjørt, og til hvilken kostnad, i tillegg til at vi nå kan sammenligne merker, bilgrupper og modeller.

– Vi er en serviceytende bedrift. Vi leier ikke bare ut biler, men vi selger en fullverdig opplevelse. Alt henger sammen. Fra kunden møter opp i skranken, til bilen er leid og skal leveres tilbake. God styring og kontroll over inntekter, utgifter og lignende gjør det lettere for oss å fokusere på de riktige tingene som skaper gode kundeopplevelser. Nå har vi dyrebar innsikt og forståelse for å kunne gå i dybden av all dataen. Andreas Bragdø Eidsaa, Group CFO i Sixt Bilutleie Norge.
– Nå har endelig alle ansatte, både i butikk og administrasjon, tilgang til det samme regnskapet. Det er ingen tvil om at vi jobbet tregt og tungvint på tvers av butikkene tidligere. IT-sjef i Skoringen, Asger Simonsen.
– Nå har endelig alle ansatte, både i butikk og administrasjon, tilgang til det samme regnskapet. Det er en fordel. Med forskjellige rutiner innenfor hvert av eierskapene er det ingen tvil om at vi jobbet ulikt, tregt og tungvint på tvers av butikkene. Vi har brukt mye tid på regnskapet og det praktiske rundt. I tillegg hadde vi ingen oversikt over hva som egentlig foregikk mellom butikkene. IT-sjef i Skoringen, Asger Simonsen.
– OneStop Reporting gjør det mulig for oss å tilfredsstille kundenes behov for standardrapporter og skreddersøm. I dag kan vi løse alle type rapporteringsønsker fra kunder, uavhengig av hvilket regnskapssystem kunden måtte bruke. Stein Hugo Heske, Systemansvarlig, Jansson & Larsen Regnskap
– Den absolutt viktigste funksjonen, er at vi kan få et fullverdig regnskap med det samme, og jeg kan hente ut regnskap fra hvilken som helst periode. Jeg pleier å gå inn og se at resultatet i bunnen er det samme i økonomisystemet og i OneStop Reporting, for da vet jeg at alt er på plass. Leder for økonomi og HR i Learn AS, Bjørn Hope.

Les hele kundehistorien om Learn AS og hvordan de fikk mer tid til kvalitetssikring her.