Publisert:
24.5.2023
Sist endret:
26.1.2024
Forfatter:
Marthe Aspelund

Equality Check fikser aktivitets og redegjørelsesplikten

Equality Check gjør det enkelt for deg å rapportere på kravet om aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Aktivitet- og redegjørelsesplikten innebærer blant annet at du skal redegjøre for lønnsforskjeller fordelt etter kjønn i årsberetningen, eller i et annet offentlig dokument. Dette er noe som virker avskrekkende på flere bedrifter, for hvor skal du begynne?

Kristine Kotte-Eriksen er Head of Customer Success i Equality Check. Hun kan berolige deg med at integrasjonen er et hjelpemiddel som gjør det enklere for bedriften din å ta ansvaret for sosial bærekraft på alvor. Equality Check er nemlig mer en arbeidsmetode enn en rapport.

Equality Check skal gjøre det enkelt for deg å forstå og forbedre likestilling og mangfold på en måte som gir varig endring.

Kristine Kotte-Eriksen, Head of Customer Success i Equality Check

Kristine Kotte-Eriksen, Head of Customer Success i Equality Check

Equality Check fordømmer ikke

– Å rapportere på likestilling er ikke noe som skal være innviklet. Du behøver ikke å ha en perfekt utfylt rapport. Det viktigste er at du rapporterer på de punktene du kan og dermed viser at bedriften din har en aktiv plan for arbeidet med likestilling som for eksempel varslingsrutiner eller rekrutteringstiltak, forteller Kristine.

Du behøver altså ikke å være bekymret for alt du ikke kan rapportere på. Integrasjonen i Payroll er der for å gi deg bedre innsikt slik at du lettere kan se hva du kan gjøre noe med.

– Hvis du ikke har ansattdata på områder som for eksempel nedsatt funksjonsevne, kan Equality Check likevel foreslå at du sjekker om lokalene dine er tilpasset rullestol. Du som arbeidsgiver skal nemlig uansett være i stand til å ta i mot personer med nedsatt funksjonsevne som potensielt blir beste kandidat i fremtidige rekrutteringer. Har du ikke oversikt over hvor mange som har partner av samme kjønn? Uansett er det viktig å sørge for at bedriften din bruker inkluderende språk. Hvis for eksempel to mødre skal ut i permisjon, skal ikke den ene kvinnen ende opp med å måtte ta “pappaperm” bare fordi det er konstruert slik språkmessig. Andre detaljer dere kan avdekke er i hvor stor grad utstyr og uniformer er tilpasset kvinner i din bedrift? Har dere vegetarretter i kantina, samt alkoholfrie arrangementer og aktiviteter som er lagt til tidspunkt som småbarnsforeldre har mulighet til å ta del i?

Les mer: Slik rapporterer du på aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Alt Kristine nevner vil vise at du jobber aktivt med likestilling i din bedrift. Du får glimrende muligheter til å skaffe mer datainnsikt på områder i bedriften din som du har mulighet til å gjøre noe med. Verktøyet hjelper deg også med rutiner som gjør at du ikke mister ansatte under permisjon og tilrettelegger slik at menn tar foreldreperm. Kvinner og menn starter nemlig ofte helt likt i stillingen sin, men etter å ha fått barn øker forskjellene. Sørg for at du ikke mister ansatte under permisjon på grunn av forbigåtte opprykk i  lønn eller forfremmelser i denne perioden.

Pass på at du ikke mister ansatte under permisjon på grunn av forbigåtte opprykk i  lønn eller forfremmelser i denne perioden.

Les mer om Equality Check her: Hvis du kan måle det kan du forbedre det.

Derfor er det kritisk at du rapporterer på likestilling

Rent lovmessig er det å rapportere på likestilling noe du gjør for din egen forsikring. Skulle du få en diskrimineringssak mot deg og krav om innsyn, skal du som arbeidsgiver fremlegge dokumentasjon på alt du har gjort for å fremme likestilling.

– Jo mer du har rapportert, jo sterkere er saken din som arbeidsgiver. Du burde også tenke på hvilket signal du sender dine egne ansatte ved å skrive en god rapport. Både eksisterende og fremtidige ansatte. Den yngre generasjonen er mye mer opptatt av likestilling. Vil du ha de beste hodene, må du være proaktiv. Rapporteringen må ikke være perfekt, men ha det på agendaen slik at de rundt ser at dette er noe dere har en klar plan på.

Ren data avdekker raskt forbedringspotensialet

Kristine forteller at bakgrunnen for Equality Check har sterk rot i egne personlige erfaringer fra de to gründerne, Marie Louise Sunde og Isabelle Ringnes. Opplevelsene deres strakk seg fra dårlige varslingsrutiner til det å bli direkte diskriminert basert på klassiske fordommer. Istedenfor å akseptere tingenes tilstand, ville de to sørge for at denne typen opplevelser ikke lenger var noe som skulle eksistere i arbeidslivet. Og skal du virkelig avdekke problemer og sørge for at de blir løst, må du av og til tenke som en kirurg.  

– Med-gründer i Equality Check, Marie Louise Sunde, oppfattet at altfor mange synset om problemer og løsninger basert på stereotypier når det gjaldt likestilling i Norge. Som utdannet og tidligere praktiserende kirurg, visste hun at hvis du ikke stiller riktig diagnose, vil ikke behandlingen fungere. Og hvis du ikke har en evidensdrevet tilnærming, er det veldig usikkert hva effekten på behandlingen egentlig er. En datadrevet tilnærming er nødvendig for å finne, forstå og forbedre problemet. Equality Check skal gjøre det enkelt for deg å forstå og forbedre likestilling og mangfold på en måte som gir varig endring,  forsikrer Kristine.

Den yngre generasjonen er mye mer opptatt av likestilling. Vil du ha de beste hodene, må du være proaktiv.

Verktøyet hjelper deg å samle riktig data og å analysere de slik at du kan forstå både synlige og usynlige mønstre i virksomheten. Du får oversikt over hvor dine største utfordringer er, hva du bør jobbe med først, og hvilke forskningsbaserte løsninger du bør implementere slik at du kan gå fra innsikt til handling.

Les mer: Hva er bærekraftsrapportering?

Følg med på aktivitets- og redegjørelsesplikten hvis du er i denne gruppen

Alle skal i dag rapportere på likestilling, men Kristine synes det er noen som skiller seg ut med et særlig ansvar.

– Selskaper med veldig skjev kjønnsbalanse, som for eksempel byggebransjen, varehandel eller olje og gass burde være særlig våkne. Forklaringen på ulikheten i bransjen er ofte at kanditattilfanget er lite, men likestillingsrapporten gir deg mulighet til å rapportere på alt annet du gjør for å jobbe for likestilling. Det er noe som er positivt å vise til eiere og potensielle investorer som stiller høyere og høyere krav til akkurat dette. Varslingsrutiner og rekrutteringstiltak er blant de punktene dere kan rapportere utfyllende på her.

Likestillingsrapporten gir deg også mulighet til å rapportere på alt annet du gjør for å jobbe for likestilling, ikke bare kjønnsbalanse. Det er noe som er positivt å vise til eiere og potensielle investorer som stiller høyere og høyere krav til akkurat dette.

Integrasjonen i Payroll gjør likestillingssjekk mer tilgjengelig

Kristine mener bevissthet rundt  selve temaet er det viktigste, og at du gjør det du kan for å rapportere på hvordan det står til med likestillingen i bedriften din. Hun håper at Equality Check som en intuitiv integrasjon i et system som Payroll, gjør at det blir enda enklere for deg å sette i gang med rapporteringen.

– Visma er en toneangivende aktør og derfor er vi veldig glade for å samarbeide om noe så viktig som likestillingsrapportering. Payroll er det mest brukte lønnssystemet i Norge med en teknologi som hele tiden er under utvikling. Det betyr at viktige hjelpemidler blir desto mer tilgjengelig for enda flere bedrifter.