Publisert:
7.7.2023
Sist endret:
26.1.2024
Marthe Aspelund
Slik kommer du i gang med APIer
Fem grunnleggende utvikler-steg som hjelper deg i gang med å bruke APIer.

Flere av oss begynner å få en bedre forståelse av hva API er, men å bruke et API er fortsatt noe som sitter langt inne for mange. Fra et grunnleggende utvikler- perspektiv, tar disse fem stegene deg gjennom hvordan du kommer i gang med å bruke APIer.

Les mer: Hva er et API og en API integrasjon?

1. Finn APIene som er relevante for deg

I Visma finner du en rekke APIer som er knyttet til de ulike systemene. Hvert av disse APIene tilgjengeliggjør ulike muligheter og funksjoner. Både partneren din og Visma Software kan hjelpe deg med å finne de rette APIene for deg hvis du ønsker det.

2. Lær deg APIet

Når du har funnet ditt API, er neste steg å innhente mer informasjon om hvordan APIet fungerer. Fra developer.visma.com kan du finne linker til informasjon om hvert enkelt API, og i de aller fleste tilfeller vil du finne teknisk dokumentasjon av APIet og funksjonsområder. Du finner også link til egne dedikerte utvikler-communities for det spesifikke APIet, som inneholder guider og annen nyttig informasjon.

3.1 Sikre bruk av APIene

Før du begynner å skrive selve programmeringskoden, må det noen oppsett på plass for å få tilgang til et API. En stor del av dette har med sikkerhet å gjøre.

Et API har tilgang til kunders funksjoner og data på samme måte som et brukergrensesnitt har. Derfor er det helt kritisk at bruk av APIene sikres. De som eier dataene, i de aller fleste tilfeller kunden, skal ha full kontroll over hvilke integrasjoner som har hvilken tilgang til deres data via APIene.

Dette løser du ved å benytte en protokoll kalt OAUTH 2.0. Protokollen krever at alle applikasjoner som skal ha tilgang til APIene er registrert og kjent på forhånd. Før hver registrerte applikasjon kan få tilgang til en bruker eller kundes data, kreves det at kunden aktivt har gitt denne tillatelsen.

Uansett hvor stor og kompleks, eller hvor enkel og liten applikasjonen er, så skal den registreres.

Les mer: Derfor er åpent API så viktig for bedriften.

3.2 Registrere din applikasjon

For å gjøre denne prosessen så rask og smertefri som mulig, finner du Visma Developer Portal. Portalen lar deg registrere og administrere alle dine applikasjoner som skal ha tilgang til et eller flere Visma APIer. Portalen er åpen for alle, og du kan enkelt registrere deg dersom det er første gang du bruker portalen.

I Visma Developer Portal får du oversikt over alle de Visma APIene som er tilgjengelig for deg og du kan enkelt registrere din applikasjon og be om tilgang til de APIene du trenger. I tillegg finner du en mengde teknisk dokumentasjon som forklarer hvordan du skriver din programkode for å benytte APIene.

I løpet av minutter kan du registrere din applikasjon og få de tilgangene du trenger. Nå er du klar til å skrive programkoden for din applikasjon.

4. Programmer applikasjonen din

Å programmere en applikasjon behøver ikke å være så innviklet. Flere moderne utviklingsplattformer inneholder en rekke verktøy som gjør det enklere for deg som utvikler å lage din løsning. Visma Softwares APIer støtter de aller fleste programmerings-plattformer, slik at du kan velge den som passer ditt behov og din kunnskap best.

5. Det er kunden som eier dataene

Før applikasjonen kan få tilgang til en kundes data, må hver enkelt kunde aktivt godkjenne dette.

Hvordan denne tillatelsen gis avhenger av hva slags type applikasjon du har laget. Applikasjonene deles inn i to hovedkategorier; interaktive applikasjoner og ikke-interaktive applikasjoner.

Interaktive applikasjoner

  • Kjøres i kontekst av en faktisk bruker.
  • Har mulighet til å vise et innloggings-skjermbilde til brukeren, hvor vedkommende kan angi sitt brukernavn og passord.
  • Eksempler på slike applikasjoner kan være web-applikasjoner eller iPhone apps som viser et grafisk brukergrensenitt til en gitt bruker.

Ikke-interaktive applikasjoner

  • Kjøres i kontekst av seg selv og ikke en faktisk bruker. Altså en ukjent bruker.
  • Har ikke mulighet til å vise et innloggings-skjermbilde til noen bruker.
  • Eksempler på slike applikasjoner kan være service-applikasjoner som gjør periodiske oppgaver, eller henter data til bruk i rapporteringsløsninger.

Hvordan applikasjonen går frem for å hente kundens godkjenning slik at den får tilgang til kundens data, er altså ulike.

Brukeren av de interaktive applikasjonene er involvert i prosessen ved å gi applikasjonen tilgang til APIet. Fordi personen allerede er invitert, kan applikasjonen benytte denne muligheten til å innhente godkjenningen samtidig som vedkommende oppgir sitt brukernavn og passord. Når brukeren er logget inn vil hen få en beskrivelse av applikasjonen og hvilke rettigheter den har behov for, samt muligheten til å gi sitt samtykke til dette.

Les mer: Hvordan lykkes med nettbutikk? Med API så klart!

Et godt API er et effektivt API

Time To First Hello World, eller TTFHW er et begrep som jevnlig brukes i programmeringsverden. TTFHW er et tall som forteller hvor lang tid du bruker fra første gang du hører om en løsning, til du har klart å skape første mulige verdi ved å bruke løsningen. For APIer kan TTFHW blant annet bety tiden du bruker fra du først blir oppmerksom på APIet, til du har klart å lage det første programmet som bruker en funksjon i APIet. Et godt API skal bidra til at du bruker minutter, og ikke dager eller uker på utviklingen. Bruk tid på å finne og bli kjent med APIet du ønsker å velge, så har du et godt utgangspunkt for å ta APIet i bruk.