Publisert:
24.5.2023
Sist endret:
26.1.2024
Marthe Aspelund
Hva er API og API-integrasjon?
API-integrasjoner gir deg verdifull innsikt i hvordan det står til med bedriften din.

1. Hva betyr API?

API står for Application Programming Interface, og er en kode som brukes for å utveksle data mellom to forskjellige systemer eller apper.

En API-integrasjon hjelper systemene å kommunisere med hverandre uten at mennesker er involvert. Når APIet til to systemer er koblet sammen, åpner det opp for en strømlinjeformet deling av data og automatiserte prosesser.

2. Eksempler på API-integrasjoner

Noen konkrete eksempler der API spiller en rolle:

  • Når du betaler med Vipps eller Klarna i en nettbutikk.
  • Når du logger inn via Google eller Facebook.
  • Hvis du skal ha oversikt over flyvninger og priser (for eksempel Skyskanner).
  • Oppdatert lagerstatus fordi nettbutikken er integrert med Logistikksystemet og varelageret.
  • Slack integrert med Teams eller Google Drive.

Netthandel er et strålende eksempel på hvor API spiller en uvurderlig rolle. Hvordan vet nettbutikken hva lagerstatus er? Hvordan kommer betalingene fra nettbutikken over i økonomisystemet? Hvordan fisker nettbutikken opp alle produktbilder, -beskrivelser og -priser?

Her er det mange integrasjoner mellom blant annet ERP-systemet, nettbutikken, CRM-systemet, betalingsleverandører og fraktleverandører.

Les mer: Slik kommer du i gang med APIer.

3. Hvordan ser et API ut?

I illustrasjonen over ser du hvordan et API fungerer i praksis når integrasjonene settes i sving.

Under ser du et mer avansert skjermbilde fra APIet til økonomisystemet Visma.net ERP. APIet ligger åpent tilgjengelig på nettet.

Les mer: Ingen nettbutikk-suksess uten API.

4. Hva er fordelene med en API-løsning?

Fordelene med et API er at du kan automatisere prosesser. Ansatte slipper å bruke tid på å flytte og sortere data og  bedrifter kan skalere opp virksomheten.

Alternativene er både tidkrevende og tungvinte. Skal du få to systemer til å snakke sammen uten å bruke et API, må dataen punches inn helt manuelt. Et semi-automatisk alternativ er import av flatfiler, som for eksempel Excel-filer, noe som er bedre enn helmanuelt, men som fremdeles etterlater mange muligheter for menneskelig feil. I tillegg må Excel-filen være riktig format for at det skal fungere.

Flere fordeler med API:

Effektivisering

Du slipper dobbeltarbeid fordi data utveksles mellom løsningene.

Bedre datakvalitet

Datakvaliteten blir bedre fordi det ikke er mennesker som puncher dem.

Høyere produktivitet

De ansatte blir mer produktive da systemet kan jobbe i bakgrunnen.

Tilpasset for alle

Alle i hele verdikjeden bruker tjenester som er best tilpasset seg selv. For eksempel: Kunden bestiller fra den beste nettbutikken, varene blir plukket og sendt ved hjelp av den smarteste lagerløsningen, og alt av info rundt transaksjonen havner korrekt inn i regnskapssystemet.

Reduserte IT-kostnader

Du slipper unna de store og kostbare IT-prosjektene hvor du enten må tilpasse systemer til å gjøre noe de ikke er designet for, eller bygge noe fra scratch.

5. Hva er fordelene med et åpent API?

Å ha et åpent API betyr at all teknisk informasjon ligger åpent og tilgjengelig på nettet. Den store fordelen med dette, er at flere får tilgang til den og det gjør det lettere å undersøke hvilke muligheter som finnes. Desto lavere er terskelen for kreative utviklere som ønsker å lage noe kult opp mot et system. Vil du vite mer om hvordan avanserte behov innen økonomi, ordre, innkjøp og lager dekkes av et automatisert system?