Publisert:
24.5.2023
Sist endret:
29.1.2024
Filip Caspersen
Smart integrasjon mellom Fenistra og skybasert ERP
Har du en rolle innen næringseiendom som nå krever at dere tar stilling til økonomisk infrastruktur?

Du er ikke alene i en slik endringsprosess, og det eksisterer allerede en god strategi for implementering av skybaserte systemer som hjelper deg. Fenistra som en integrasjon mellom din bedrifts nettbaserte løsninger bidrar til en sømløs endring.

Integrasjon via Fenistra eiendomsforvaltning og skybasert ERP

Konsept- og digitaliseringsdirektør Mette Arntzen Bjerke i Møller Eiendom er fornøyd med at de valgte Visma net ERP. Systemet håndterer økonomi og regnskap inkludert komplekse prosjektregnskap, og kobles sammen med Fenistra.

– Visma net ERP, koblet sammen med Fenistra og andre systemer, blir helt avgjørende når vi nå skal sy sammen hele verdikjeden vår. Akkurat nå holder vi på å digitalisere den interne brukerreisen, før vi skal ta fatt på den eksterne kundeopplevelsen. Vi forventer at Visma net ERP skal gjøre det lettere for oss å hente ut relevante data kjapt – sånn at vi sammen som selskap kan jobbe enda mer målrettet.
Konsept- og digitaliseringsdirektør Mette Arntzen Bjerke i Møller Eiendom.

Business NXT gir dere tyngden

Integrasjon mellom Fenistra og Business NXT er neste steg, og en løsning som fortsatt er under utvikling.

Uavhengig om det er Visma net ERP eller Business NXT som passer ditt selskap, vil ditt behov være ivaretatt gjennom de to løsningene som begge er integrert med Fenistra.

Systemet Business NXT er den skybasert versjon av vårt tradisjonelle ERP-system Visma Business, og gir deg og andre innen eiendom et bredere tilbud fordi dette er en tyngre løsning. Det betyr at systemet blant annet:

  • Takler et betydelig større antall volum av transaksjoner.
  • Har et mer avansert og tilpasningsdyktig brukergrensesnitt.

Kort oppsummert har Business NXT:

  • Både finans og logistikk med rikelig funksjonalitet.
  • Inkludert oppgradering, oppdatering og IT-sikkerhet.
  • Stor grad av tilpasningsmuligheter.
  • Integrasjonsmuligheter med åpent API.
  • Høy ytelse.
  • Fleksibel kostnadsbærerstruktur.
  • Brukervennlig og oppdatert grensesnitt.