Publisert:
3.7.2023
Sist endret:
26.1.2024
Ivar Grøndahl
Skatteregler for mobil i arbeidslivet
Måten du som arbeidsgiver dekker kostnadene på, har betydning for hvordan fordelen beskattes.

Modeller for fastsetting av skattepliktig fordel

Arbeidsgivers dekning av ansattes telefonabonnement omfattes av reglene om elektronisk kommunikasjon (ek-tjeneste). Reglene omfatter også dekning av fasttelefon hjemme, bredbånd og IP-telefon.

Dekker arbeidsgiver den ansattes tilgang til tjenestene, er maksimal skattepliktig fordel begrenset til et sjablongbeløp hvert år. Maksimal skattepliktig fordel for ett år er 4.392 kroner. Dette gjelder uavhengig av hvor mange tjenester den ansatte får dekket. Du skal ikke ta hensyn til hvilken skattemessig fordel som er beregnet på ek-tjeneste hos andre arbeidsgivere.

Skattepliktig fordel den enkelte måned avhenger av hvordan arbeidsgiver dekker tilgangen til tjenestene. En forutsetning for å kunne bruke reglene er at den ansatte har tjenstlig behov og at han har tilgang til privat bruk av tjenesten utenfor ordinær arbeidssituasjon.

Naturalytelse

Hvis abonnementet står i arbeidsgivers navn, er skattepliktig fordel for den ansatte 366 kroner for hver måned han har tilgang til å bruke abonnementet. Fordelen er uavhengig av faktisk bruk, og det spiller derfor ingen rolle om den ansatte ringer mye eller lite. Det er også uten betydning om arbeidsgiver dekker hele regningen eller om den ansatte må dekke noe selv. Skattepliktig fordel er uansett 366 kroner hver måned. I a-meldingen rapporteres dette som «naturalytelse-elektronisk kommunikasjon».

Eksempel på naturalytelse

Arne, Per og Jan har avtalt med sine arbeidsgivere at de skal få dekket sine mobilutgifter. Abonnementene står i arbeidsgivers navn. Jan har i sin avtale at arbeidsgiver trekker i lønn hvis regningen overstiger 200 kroner per måned? I juni er Arne sin telefonregning på 1.454 kroner, mens Per sin telefonregning er på 199 kroner. Jan har ringt for 299 kroner, arbeidsgiver har betalt regningen, men trukket ham 99 kroner i henhold til avtale.

Ansatt Mobilfaktura i juni
Arne 1.454 kroner – trekkpliktig fordel 366 kroner
Per 199 kroner – trekkpliktig fordel 366 kroner
Jan 299 kr (99 kr er trukket i lønn) – trekkpliktig fordel 366 kroner

Les mer: Regler for skatt av yrkesbil.

Utgiftsgodtgjørelse

Refunderer arbeidsgiver kostnadene til fri telefon etter bilag, er skattepliktig fordel det faktiske refunderte beløpet den enkelte måned begrenset oppad til 4.392 kroner per år. Faktisk forbruk har med denne modellen betydning for skattepliktig fordel den enkelte måned inntil maksimal skattepliktig fordel nås. I a-meldingen rapporteres refusjonen som «utgiftsgodtgjørelse-elektronisk kommunikasjon».

Eksempel på utgiftsgodtgjørelse

Anne og Turid har avtalt med sin arbeidsgiver at de skal få refundert sine utgifter til mobilabonnement av arbeidsgiver. I juni er Anne sin telefonregning på 599 kroner, mens Turid sin telefonregning er på 249 kroner. Ingen har nådd maksimal skattepliktig fordel ennå.

Ansatt Mobilfaktura i juni
Anne 599 kroner – trekkpliktig fordel 599 kroner
Turid 249 kroner – trekkpliktig fordel 249 kroner

Beskatning av elektronisk kommunikasjon stanser når dekningen når 4.392 kroner.

Les mer: Naturalytelser – skattepliktig eller ikke?

Hva er skattepliktig og ikke?

For deg som jobber med lønn er det viktig å ha kontroll på hvilke naturalytelser som er skattepliktige og hvilke som er skattefrie. På nettkurset om skattepliktige naturalytelser får du en innføring i hvordan du skal håndtere for eksempel dekning av elektronisk kommunikasjon.

Hva hvis en ansatt har begge deler? Blandingsmodell

Ikke sjelden er det slik at ansatte har en EK-tjeneste som naturalytelse, og en som utgiftsgodtgjørelse. Et eksempel på dette er hvis den ansatte har fri telefon hvor abonnementet står i arbeidsgivers navn, mens arbeidsgivers dekning av bredbånd hjemme dekkes etter bilag. Hva gjør du da?

Ved kombinasjon beskattes 366 kroner som naturalytelse, pluss det faktisk refunderte beløpet som utgiftsgodtgjørelse, hver måned inntil dekningen samlet når 4.392 kroner i løpet av året.

Eksempel på blandingsmodell

Jonas og Trine har begge avtalt med arbeidsgiver at de skal få benytte arbeidsgivers mobilabonnement og få refundert kostnader til bredbånd hjemme. Faktura for mobilabonnement står i arbeidsgivers navn, mens bredbåndsfaktura dekker de først selv og får beløpet refundert over lønn. Jonas har ringt for 599 kroner i februar og har bredbånd som koster 899 kroner per måned. Trine har ringt for 249 kroner og har et bredbånd som koster 699 kroner per måned. Ingen har nådd maksimal skattepliktig fordel ennå.

Ansatt Mobilfaktura i februar
Jonas 599 kroner – trekkpliktig fordel 1.265 kroner (366 + 899)
Trine 249 kroner – trekkpliktig fordel 1.065 kroner (366 + 699)

Mange opplever det som tungvint å måtte legge inn refusjonen hver måned. Hvorfor kan man ikke i denne situasjonen kun legge inn 366 kroner pr måned siden dette uansett vil bli 4.392 kroner i løpet av ett år?

Å utelate refusjonen fra rapportering er ikke i tråd med regelverket for beskatning av elektronisk kommunikasjon. Videre vil man nå maksimal skattepliktig fordel tidligere i året ved å gjøre det på den måten regelverket foreskriver. Både forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift vil være innbetalt tidligere i året. Størst betydning har dette hvis den ansatte slutter i løpet av året.