February 1, 2024
Ivar Grøndahl
Når skal du betale skatt på bruk av firmabil?
Reglene for skatt på firmabil er vanskelige. Vi gir deg en enkel innføring i de viktigste reglene.

Når må du betale skatt på firmabil?

Det er to regler for når du må betale skatt på firmabilen:

 1. Bilen må være disponibel privat. Det vil si at arbeidstaker har lov til å ta med bilen hjem etter arbeidstid.
 2. Bilen må brukes til privat kjøring. Kjøringen mellom hjem og arbeidssted anses også som privat kjøring.

Det skal med andre ord veldig lite til for at en arbeidstaker skal skattlegges for en firmabil.

Les mer: Dette er reglene for bilgodtgjørelse.

Unntak ved sporadisk bruk

Om du bare bruker arbeidsgivers bil sporadisk, utløser det ingen skatteplikt. Sporadisk bruk er definert som følger:

 • du bruker firmabilen maksimalt 10 dager i året
 • du kjører firmabilen maksimalt 1 000 kilometer i året

Merk at begge punktene må oppfylles.

Hvordan beregne den skattepliktige fordelen?

Firmabiler skattlegges etter det som kalles aldersgradert prosentligning. Beregningen er slik:

Bilens listepris (se forklaring under)

Fordel

30 % av listeprisen til og med kr 351.700  

20 % tillegg av oversteget listepris over kr 351.700

Ifølge Skattedirektoratets Skatte-ABC er listepris definert som:

«Bilens listepris som ny settes til hovedimportørens listepris for vedkommende bilmodell inkl. merverdiavgift og vrakpant, ekskl. frakt- og registreringsomkostninger, levert importsted på tidspunktet for førstegangsregistrering hos Statens vegvesens trafikkstasjon.»

Ekstrautstyr som kjøpes i tillegg må legges til listeprisen. Ekstrautstyr kan for eksempel være vinterhjul, dyrere musikkanlegg enn standard, navigasjonsutstyr, lasteholdere, skiboks, tilhengerfeste og fastmontert utstyr til mobiltelefon.

Les mer: Må du betale skatt på bonuspoeng?

Spesialbestemmelser

Det finnes et par spesielle verdsettelsesregler for firmabil. Det gjelder blant annet for:

 • biler som brukes mye til yrkesreiser (mer enn 40.000 km i året)

El-bil som firmabil – som ordinær firmabil fra januar 2023

 • Hvis du disponerer el-bil, skal den skattepliktige fordelen i 2024 beregnes ut fra ordinær listepris. Den skattepliktige fordelen fastsettes etter den aldersgraderte prosentligningmodellen, angitt over.
 • Verdien som legges til grunn ved beskatningen er opprinnelig listepris. For eksempel om el-bilen har en listepris på kr 500.000, benyttes kr 500.000 ved beregning av fordel av firmabilen.
 • Når en el-bil blir eldre enn 3 år, skal listeprisen reduseres med 25 %. Verdien blir da 75 % av opprinnelig listepris. I eksemplet over vil justert listepris bli kr 500.000 – 25 % = kr 375.000.

Yrkeskjøring over 40.000 km i året

 • Kjører du mer enn 40.000 km i yrket i løpet av året, skal den skattepliktige fordelen også beregnes med en redusert listepris. Opprinnelig listepris reduseres i slike tilfeller med 25 % før fordelen beregnes. For eksempel vil en bil med listepris kr 400.000 som benyttes til yrkeskjøring ut over 40.000 km, få redusert listeprisen til kr 400.000 – 25 % = kr 300.000.
 • Når slike biler blir eldre enn 3 år, skal listeprisen reduseres med ytterligere 25 %. I eksemplet så blir listeprisen som legges til grunn for beskatning: kr 300.000 – 25% pga. alder = kr 225.000.
 • Det er et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med elektronisk kjørebok.

Yrkesbiler og lastebiler med tillatt totalvekt under 7501 kilo

Det er gitt egne spesielle bestemmelser for yrkesbiler og lastebiler med tillatt totalvekt under 7 501 kilo når arbeidstaker har behov for en slik bil i jobben.

Les mer: Regler for skatt av yrkesbiler.