Publisert:
10.1.2024
Sist endret:
11.3.2024
Forfatter:
Anders Tetlie

Hva er et årsoppgjør?

Kort fortalt viser årsoppgjøret bedrifters økonomiske posisjon etter et regnskapsår.

Men årsoppgjøret er en omfattende prosess, med strenge frister og mange dokumenter å forholde seg til. Det er som regel daglig leder eller økonomiansvarlig i bedriften som har ansvaret for å bidra med korrekte opplysninger inn til årsoppgjøret. Selve årsoppgjøret deles inn i to deler: Den regnskapsmessige delen, som er offentlig tilgjengelig, og den skattemessige delen, som leveres til Skatteetaten.

Hvem må levere årsoppgjør?

Årsoppgjøret er først og fremst en lovpålagt plikt, og må leveres av følgende virksomheter

  • Aksjeselskap
  • Enkeltpersonforetak som i løpet av året har hatt eiendeler med en verdi på over 20 millioner kroner, eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk.
  • Andre foreninger, etter samme kriterier som i punkt to.

Skal du levere inn årsoppgjør og er usikker på hvilke frister du må forholde deg til?

Les mer: Fristene for årsoppgjøret 2023 finner du her.

Hva er et årsregnskap?

Den regnskapsmessige delen av årsoppgjøret er leveransen av årsregnskapet til Brønnøysundregisteret. Fordi årsregnskapet er tilgjengelig for offentligheten, er dette et av bedriftens viktigste utstillingsvinduer. Derfor er det avgjørende med riktig informasjon i årsregnskapet, både for deg selv og bedriftens eksterne interessenter. Tallene fra årsregnskapet er de som vises på sider som for eksempel Proff.no.

Årsregnskapet skal gi innsikt i alle økonomiske hendelser i løpet av et regnskapsår, som inntekter og utgifter. Årsregnskapet skal inneholde resultat og balanse, i tillegg til tilleggsopplysninger og eventuell årsberetning. Utarbeidelsen av årsregnskapet må være klart innen 30. juni, og sendes inn innen 31. juli.

Les mer: Årsoppgjøret: Avstemming av periode og år.

Skattemelding for næringsdrivende

Den skattemessige delen av årsoppgjøret er veldig lik årsregnskapet, men den største forskjellen er at den ikke blir offentlig tilgjengelig. Utarbeidelsen skal vise myndighetene hvor mye virksomheten skal skatte. Denne utarbeidelsen krever at næringsdrivende leverer ligningspapirer som inkluderer skattemelding, næringsoppgave og andre ligningspapirer.

Alle som driver næringsvirksomhet må levere næringsoppgaven, med mindre omsetningen i inntektsåret ikke overstiger 50 000 kroner. De leverer i stedet næringsrapport skatt.

Stadig økte krav til dokumentasjon som skal leveres som en del av årsoppgjøret betyr at arbeidet bør planlegges lenge før innleveringsfrist. Da fristen er på vårparten av året, kan det være fornuftig å starte prosessen allerede på høsten. Gode rutiner vil effektivisere prosessen – det er ikke til å kimse av. Ved å starte tidlig kan eventuelle uforutsette hendelser bli tatt tak i tidligere, og sørge for at det kun er mindre oppgaver som gjenstår når årsoppgjørssesongen starter for fullt. Dersom bedriften benytter seg av en regnskapsfører, kan også alle relevante bilag og oppgaver leveres til regnskapsfører ved årsskiftet.

Les mer: Derfor er OneStop Reporting det eneste rapporteringssystemet byrået ditt trenger.

Spar tid med riktig årsoppgjørssystem

Årsoppgjøret krever tid og ressurser. I Visma Software jobber vi for at regnskapskontorene skal ha en så smertefri årsoppgjørssesong som mulig. Vi gir deg muligheten til å spre arbeidsmengden utover året, og dele oppgavene mellom flere medarbeidere. På den måten kan din bedrift utnytte kompetansen og spre den bedre, samt at det er mindre risiko, for eksempel ved sykdom. I tillegg til gode rutiner, er det viktig å ha riktig system for å gjøre jobben så enkel og tidsbesparende som mulig!

Vårt årsoppgjørssystem tilrettelegger for at du kan forenkle årsoppgjøret. Med Periode og År kan du spre arbeidsmengden utover året, i et system som lar deg jobbe effektivt i et brukervennlig grensesnitt.