Publisert:
3.7.2023
Sist endret:
10.1.2024
Monica Bremtun-Olaussen
Regler for arbeidstid og lønn i påsken
Dette sier arbeidsmiljøloven om arbeidstid, lønn og ferie i påsken.

Arbeidstid onsdag før påsken

Det følger av arbeidsmiljøloven at det skal være arbeidsfri fra klokken 18.00, siden det er dagen før en helligdag. Hvilke dager som regnes som helligdag er definert i L​ov om helligdager og helligdagsfred § 2.​​ Dersom man skal arbeide etter klokken 18.00, skal vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt – det vil si at «arbeidets art gjør det nødvendig» å arbeide. Det kan for eksempel være om det er nødvendig av produksjonsmessige grunner eller for å dekke samfunnets eller allmennhetens behov. Eksempler på arbeid som er tillatt er arbeid innenfor helse og omsorg, transportsektor, bevertningssteder og bergingsarbeid. Det betyr at kontorarbeid normalt ikke er tillatt etter klokken 18.00 onsdag før skjærtorsdag. I mange bedrifter finnes det egne avtaler om kortere arbeidstid denne dagen.

Arbeidstid skjærtorsdag og langfredag

Dette er helligdager. Arbeid er bare tillatt i den grad «arbeidets art gjør det nødvendig».

Les mer: Skal ansatte ha lønn for helligdager i julen?

Arbeidstid påskeaften

Påskeaften er ikke en helligdag, men ifølge arbeidsmiljøloven skal det være arbeidsfri fra klokken 15.00. Dersom man skal arbeide etter klokken 15.00 på påskeaften, må «arbeidets art gjør det nødvendig».

Arbeidstid 1. og 2. påskedag

Dette er helligdager. Arbeid er bare tillatt i den grad «arbeidets art gjør det nødvendig».

Les mer: Lønn 1. og 17. mai.

Rett på lønn på helligdagene i påsken hvis man har fri?

Når arbeidstakers rett på lønn for bevegelige helligdager skal vurderes er det viktig å skille på om arbeidstaker har månedslønn eller timelønn. Arbeidstakere som har avtale om fast månedslønn vil som hovedregel ha avtale om fast lønn utbetalt hver måned uavhengig av hvor mange arbeidsdager/fridager det er i hver enkelt måned. Har arbeidstaker en slik avtale skal man ikke trekke arbeidstaker i lønn for bevegelige helligdager. Timelønnede arbeidstakere vil derimot i utgangspunktet kun få lønn for de timene de faktisk er på jobb. En timelønnet vil derfor ha krav på lønn for de bevegelige helligdagene i påsken dersom vedkommende faktisk har arbeidet.

Mange tariffavtaler gir imidlertid rett til betaling på helligdagene i påsken – uavhengig av om det utføres arbeid eller ikke. En tilsvarende rett kan også følge av den enkeltes arbeidsavtale.

Rett på helligdagstillegg for jobb i påsken?

Hvilken lønn en ansatt skal ha, og hvilke tillegg man har krav på, ​er ikke lovregulert. Egne regler om lønn i påsken vil være fastsatt enten i avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller gjennom tariffavtale.