January 26, 2024
Monica Bremtun-Olaussen
Hva kreves av dokumentasjon for omsorgspenger?
Omsorgspenger kompenserer tapt arbeidsinntekt forbindelse med barn eller barnepassers sykdom.

Regler for omsorgspenger

For å ha rett på omsorgspenger utbetalt av arbeidsgiver, må arbeidstaker ha vært ansatt hos arbeidsgiver i minst fire uker før fraværet fra arbeidet. Når det gjelder dokumentasjon må barnets eller barnepassers sykdom dokumenteres med egenmelding eller legeerklæring. Reglene for omsorgspenger for sykt barn finner du i folketrygdlovens kap. 9.

Les også: Rettigheter ved sykt barn eller barnepass