Publisert:
3.7.2023
Sist endret:
31.1.2024
Ivar Grøndahl

Kontantprinsippet for rapportering av desemberlønn som utbetales i januar

Skal lønn som er opptjent i desember, men utbetales i januar være med i a-meldingen for desember eller januar?

Kontantprinsippet

Hovedregelen med kontantprinsippet er at lønn og andre ytelser som er utbetalt i januar skal innberettes i a-meldingen for januar, med frist for innsendelse 5. februar, selv om opptjeningsperioden er desember.

Det betyr at det er utbetalingsdato for lønn og godtgjørelser som er avgjørende for hvilken måned ytelsen tilhører. Dette gjelder både fastlønn, timelønn, overtidsgodtgjørelse, bonuser, andre variable tillegg og utgiftsgodtgjørelser.

Reiseoppgjør

Ansatte som er på reise i arbeidsgivers tjeneste kan ha krav på både bil- og diettgodtgjørelse.

Hvilke satser som skal utbetales er avhengig av avtaler i bedriften. Enten følger det av tariffavtaler eller bedriftsinterne avtaler.

Les mer: Hva er forskjellen på arbeidsreise og yrkesreise?

Avtalen

Det er satsene på reisetidspunktet som ansatte kan kreve etter avtalen. Hvis bedriften følger statens særavtale for reiser, vil ansatte kunne kreve kr 4,48 pr km i bilgodtgjørelse for reise som er gjort i 2023. For reiser av varighet fra 6 til 12 timer kr 342 i kostgodtgjørelse når oppdraget er utført i 2023.

Trekkregler

Utbetales godtgjørelsen i desember er de trekkfrie grensene kr 3,50 pr km for bilgodtgjørelse og kr 200 for diettgodtgjørelse.

Utbetales godtgjørelsen først i januar, vil ansatte fortsatt kunne kreve kr 4,48 i bilgodtgjørelse og ikke kr 4,90 som gjelder kjøring fra og med 1. januar 2024. Kravet på kostgodtgjørelse er kr 342 siden reisen var i 2023 og den nye satsen på kr 369 gjelder reiser som foretas i 2024. Trekkfritt kan utbetales de trekkfrie satsene som er gjeldende fra 1. januar 2024, bilgodtgjørelse kr 3,50 (uendret fra 2023), dagdiett kr 200 (uendret fra 2023).