Publisert:
7.7.2023
Sist endret:
26.1.2024
Forfatter:
Stian Estil

Hva er datasikkerhet?

Datasikkerhet er noe som angår oss alle. Både på jobb og privat. Men hva innebærer det egentlig?

Definisjon av cyber- og datasikkerhet

Cybersikkerhet sikrer selve enhetene og infrastrukturen som er basert på IT, men som ikke er direkte relatert til selve informasjonen på en datamaskin

Når vi snakker om datasikkerhet, handler det om selve informasjonen og dataen som finnes i systemene dine.

Les mer: Sikkerhetskrav og spørsmål du bør stille til leverandør av skytjenester

Hva er dataangrep?

SD Worx er et eksempel på en leverandør av lønns- og HR-tjenester som opplevde dataangrep.

Les mer: Slik gikk det da Visma ble utsatt for dataangrep.

Angrepet forårsaket en merkbar forstyrrelse av virksomheten. Noen av tjenestene var midlertidig utilgjengelige og flere av kundene fikk ikke tilgang til lønnsdataene sine. Angrepet skjedde i påsken, noe som bygger opp under datatyvens foretrukne angrepstid som er i helger eller ferier når det er redusert bemanning og overvåking.

Les mer: Derfor bør IT-sikkerhet være det første du tenker på når du bytter ERP-system.

HR-, regnskaps- og lønnsorganisasjoner er verdifulle mål for nettkriminelle på grunn av de sensitive og konfidensielle dataene de håndterer. For eksempel finansiell informasjon, lønnsdetaljer, personopplysninger og ansattes opptegnelser. Et vellykket nettangrep mot denne typen organisasjoner kan ha alvorlige konsekvenser. Ikke bare økonomisk tap, men også stor skade på omdømmet, regulatoriske straffer og juridiske forpliktelser.

Les også: Hva er phishing, og hvordan unngår jeg angrep?

Hvordan unngå dataangrep?

Den beste måten å beskytte seg mot et dataangrep, er å sørge for at IT-sikkerheten i bedriften din er tatt hånd om. Rutiner for hvordan dataene dine behandles, er derfor helt avgjørende. 

Valg av systemleverandør er et av de viktigste valgene du tar når du vil sørge for IT-sikkerhet i bedriftens systemer. Still forberedt når du skal møte ulike leverandører i utvelgelsesfasen, og still viktige spørsmål og krav som systemleverandøren skal kunne oppfylle og besvare.

Sjekkliste IT-sikkerhet: Krav og spørsmål du bør stille til systemleverandøren din.

Du kan også gjøre en rekke tiltak selv, som er med på å bygge en god sikkerhetskultur i bedriften.

Sjekkliste IT-sikkerhet: Dette kan du som bedriftsleder gjøre i bedriften din.

Kilder: Store norske leksikon, PWC, Visma