Sjekkliste: IT-sikkerhet ved kjøp av skytjenester

Sikkerhet i skybaserte løsninger dreier seg om mer enn å beskytte dine data for uautorisert tilgang, som for eksempel fra kriminelle elementer, eller fordi programvaren har en svakhet. Sikkerhet dreier seg også om at skytjenesten er utviklet og driftet på en slik måte at den alltid er tilgjengelig og at den leveres i henhold til gjeldende lover og regler.

Få tilgang til guiden

Når du oppgir dine personopplysninger ovenfor, vil Visma behandle disse i samsvar med vår personvernerklæring.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.