Publisert:
3.7.2023
Sist endret:
10.1.2024
Ivar Grøndahl
Regler for halv skatt i lønn før jul
Som arbeidsgiver kan du velge om det skal beregnes halv skatt i lønn for november eller desember.

Dette er reglene for:

  • Ansatte med månedslønn. Da kan du velge om du vil beregne halv skatt i lønn enten for november eller desember
  • Ansatte med 14 dagers lønn. Da kan du velge siste avlønning i november eller første i desember uten forskuddstrekk
  • Ansatte med betaling per time, dag eller uke. Da gjelder trekkfritaket for følgende opptjeningsperioder: for 2 uker i siste halvdel av november eller siste uke i november og første uke i desember
  • For pensjon gjelder trekkfritaket for forskuddstrekk for hele november eller desember.

Les mer: Skal ansatte ha lønn for helligdager i julen?

Hvilke ytelser kan inngå i grunnlaget for redusert forskuddstrekk?

I tillegg til ordinær lønn skal fritaket også omfatte tilleggsytelser som blir utbetalt sammen med lønnen, selv om tilleggsytelsene helt eller delvis er opptjent i et annet tidsrom. Dette gjelder likevel bare så langt den samlede ytelsen ikke overstiger arbeidstakerens gjennomsnittsfortjeneste hos arbeidsgiveren i denne del av inntektsåret.

Naturalytelser

Det er også redusert forskuddstrekk på løpende skattepliktige naturalytelser som for eksempel firmabil, ek-tjenester og forsikringsordninger.

Les mer: Er det skatt på naturalytelser når NAV betaler sykepenger?

Ansatt ønsker ordinært forskuddstrekk

Når ansatte ønsker at det skal trekkes ordinært forskuddstrekk, og kravet om det kommer i god tid før trekket foretas, plikter du som arbeidsgiver å trekke det høyere beløpet enn det som følger av skattekortet.

Skattekort etter tabell eller prosent

Trekkfritaket gjelder både ansatte med tabellkort og prosentkort.

Når det ikke er innhentet skattekort

Skattepliktige som det ikke er innlest skattekort på, og som skal trekkes med den lovbestemte prosenten 50 %, omfattes ikke av halv skatt ordningen.

Halv skatt i desember med frikort?

Halv skatt før jul gjelder ikke de med frikort når frikortbeløpet er passert.

Nyansatte og ekstrahjelper

Halv skatt gjelder også skattepliktige som som blir ansatt i løpet av inntektsåret, eller f eks kun arbeider i november eller desember.

Les mer: Fem ting arbeidsgiver må vite om midlertidig ansettelse.

Vær obs på dette!

Kildeskattekort

For utenlandske arbeidstakere som har kildeskattekort er det ikke trekkfritak i lønnsutbetalinger før jul.

Grensegjenger, flypersonell m fl

Grensegjengere er ikke omfattet av ordningen med halv skatt før jul. Det er ordinært trekk i 12 måneder.

Forskuddstrekk for sjøfolk skattemessig bosatt i utlandet

For sjøfolk som er skattepliktige etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav h, er det fastsatt egne trekktabeller. Tabellen er regnet ut etter jevnt trekk gjennom 12 måneder og gir av den grunn reduserte trekkbeløp gjennom året. Det skal derfor ikke gis trekkfritak i ferietiden og før jul.

Les mer: Nye regler for hjemmekontor.