Publisert:
7.7.2023
Sist endret:
14.5.2024
Forfatter:
Kenneth Flaglien

De fire største fordelene med det norske ERP-systemet Business NXT

Hva gjør Business NXT så bra for norske bedrifter? Nykommeren er nok et alternativ i et hav av ERP-systemer.

Er du ute etter et fleksibelt ERP-system med grenseløse muligheter, eller foretrekker du et forhåndsdefinert og standardisert system som støtter din bransje? Uansett hva du ønsker, så er Business NXT et godt alternativ.

Les mer: Det er rimelig enkelt å flytte til Business NXT.

1. Vit at IT-sikkerheten er ivaretatt!

Med Business NXT får du automatiske sikkerhetsoppdateringer og andre programvareoppdateringer som en del av leveransen, nettopp fordi ERP-systemet er nettbasert. Skyen gjør det rett og slett mulig for systemleverandøren din å både beskytte deg, og lage tiltak for hva du gjør hvis bedriften blir rammet av hackere.  Det betyr at du kan legge vekk bekymringer tilknyttet bedriftens IT-sikkerhet, og heller rette oppmerksomheten mot selve driften.

Business NXT har Vismas omfattende leveringsmodell for styringssystem for informasjonssikkerhet. Modellen heter Visma Cloud Delivery Model (VCDM), og er spesielt tilpasset skytjenester. Kvalitetssystemet er sertifisert etter ISO 9001, og sikkerhetsstyringssystemet er sertifisert etter ISO 27001. VCDMs sertifiseringer betyr rett og slett at leveransemodellen har et informasjonssikkerhetssystem som er bygd på internasjonale anerkjente standarder. 

Les mer: Styringssystem for informasjonssikkerhet ivaretar bedriftens datasikkerhet.

ISO 27001 oppfyller krav for å etablere, implementere og vedlikeholde et styringssystem for informasjonssikkerhet. I tillegg revideres Visma Softwares evne til å etterleve informasjonssikkerhetsstyrings- og kvalitetssystemet i VCDM av et uavhengig revisjonsselskap, i henhold til ISAE 3402. Du kan se sertifiseringene her.

Vil du vite enda mer om Business NXT og se hvordan systemet ser ut? Se gratis webinar på 50 minutter her.

2. Tilpass ditt eget ERP-system med Business NXT

Business NXT er både standardisert og fleksibelt avhengig av hvilke behov du har. Enkelt forklart:

  • Vil du ha et fleksibelt system, du velge Business NXT. 
  • Vil du ha et standardisert system og ønsker lite fleksibilitet, kan du fortsatt velge Business NXT. 

Hvis integrasjoner, skreddersøm og implementering er viktig for deg, er Business NXT midt i blinken! I prinsippet har du et fullstendig tilpasningsdyktig system som kan justeres for hver enkelt bruker, om du ønsker det. Det er to funksjoner ved løsningen som gjør at du kan bygge din egen ERP-plattform.

  1. Den første delen dreier seg om det som kalles "composable ERP", altså integrasjon med tredjepartssystemer gjennom APIer og GraphQL. APIene lar deg koble til de tredjepartssystemene du trenger, og bygge din egen helhetlige løsning, akkurat slik du ønsker. Du kan sette opp ditt eget økosystem rundt Business NXT.
  1. Den andre delen handler om designfunksjonaliteten i selve løsningen. Inne i Business NXT kan du bygge ditt eget design, tilpasse skjermbilder og definere visninger og tilpasse arbeidsflyten slik du vil ha den. 

Standardoppsettet i Business NXT dekker opptil 90 prosent av behovet for mange bedrifter. De siste 10 prosentene er det som gjør hver bedrift unik og skaper spesifikke behov. Disse siste prosentene kan tilpasses individuelt inne i løsningen.

Les mer: Betydningen av et godt fungerende ERP-system i bedriften.

3. Jobb både automatisert og manuelt

Business NXT er et skybasert ERP-system som primært automatiserer arbeidsoppgavene dine for å gjøre hverdagen din mer effektiv. Systemet tar seg av gjentagende oppgaver som stjeler tiden din. Men Business NXT åpner også opp muligheten for manuell håndtering når det er nødvendig. For eksempel, når du mottar en faktura i PDF-format, en papirfaktura eller må legge inn diversebilag har du en avviksprosess som håndteres manuelt. Disse prosessene kan ikke automatiseres fordi det er i et format som ikke kan automatiseres.

Her skiller Business NXT seg ut takket være kunstig intelligens (KI) og maskinlæring. ERP-systemet automatiserer hele godkjenningsprosessen for innkommende fakturaer og varsler deg om at du har en faktura som du ikke har mottatt.

På den måten gir Business NXT deg god oversikt over avvik, samtidig som løsningen gir deg muligheten til å håndtere manuelle avvik på en effektiv måte.

Les mer: Når, og hvordan bytte ERP-system?

4. Business NXT er et ERP-system som er spesielt tilpasset norske forhold

Allerede fra dag én er du 100 prosent integrert med alle norske banker!
Det betyr at alle inn- og utbetalinger til banken skjer automatisk, slik at du slipper å forholde deg til manuell håndtering. Fra dag én er du på lik linje integrert med norske myndigheter, og kan til enhver tid være sikker på at du jobber i henhold til det norske lovverket.

Du er selvsagt også oppe og går på både sending og mottak av alle formater av EHF (Elektronisk handelsformat) i Norge – óg for alle utenlandske kunder og leverandører som kan sende og motta elektronisk.

Ønsker du å standardisere bedriften innenfor finans og logistikk, og holde spesialløsninger utenfor? Da er kanskje Visma Net systemet for deg .