Payroll timeregistrering, ferie - og fraværsregistrering

På dette webinaret blir du bedre kjent med Payrolls løsning for timeregistrering, ferie - og fraværsregistrering, Calendar.

Med Calendar registrerer medarbeidere selv, enkelt og raskt, og har hele tiden full oversikt over egne timer og fravær samt feriesaldo. Alt sendes automatisk inn i lønnssystemet, Payroll.

Løsningen er fullt ut integrert med Payroll og har brukervennlige apper for registrering og godkjenning på mobil.

Webinaret varer i ca 10 minutter

Se disse webinarene også:

Payroll HR

Payroll timeregistrering, ferie - og fraværsregistrering

Payroll elektronisk reiseregning og utlegg

Payroll lønnsmodul og ansattkartotek

Påmeldingsskjema

Når du oppgir dine personopplysninger ovenfor, vil Visma behandle disse i samsvar med vår personvernerklæring.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.