Payroll lønnsmodul og ansattkartotek

I dette webinaret får du en innføring i Payrolls lønnsmodul og ansattkartotek.

Payroll forenkler lønnsarbeidet ved å samle alle prosesser i én og samme løsning. Payroll er mer enn bare et lønns- og HR-system. Det er et verktøy med automatiske oppdateringer som sørger for at du til enhver tid jobber i samsvar med gjeldende regelverk, og sikrer at alle prosesser utføres i henhold til de strengeste krav. 

Se webinaret nå. Det passer for deg som er lønnsansvarlig og varer i 15 minutter.

Se disse webinarene også:

Payroll HR

Payroll timeregistrering, ferie - og fraværsregistrering

Payroll elektronisk reiseregning og utlegg

Påmeldingsskjema

Når du oppgir dine personopplysninger ovenfor, vil Visma behandle disse i samsvar med vår personvernerklæring.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.