Publisert:
11.12.2023
Sist endret:
7.2.2024
Gry Lømo Eriksen
Prismodeller basert på regnskapsbyråets behov
Teknologisk utvikling krever også nye prismodeller.

Det utvikles stadig ny teknologi som former både systemer og funksjonalitet for regnskapsbyråer. Det krever også nye prismodeller. I skyen er det ikke lenger rom for lisenser eller andre statiske prismodeller. Nå er det forbruk og fleksibilitet som gjelder.

Prismodeller basert på regnskapsbyråets behov

Prising er et kontinuerlig arbeid. For at vi skal kunne sette riktige prismodeller for regnskapsbransjen, er vi avhengig av innsikt og gode analyser. Den innsikten er det du som jobber i regnskapsbyrå som i stor grad sitter på. Nettopp derfor har vi tett dialog med regnskapsbyråer, slik at vi kan sette dynamiske prismodeller som skalerer fra de mindre – til de aller største byråene.

Synes du det er utfordrende å sette priser for tjenestene du leverer til dine kunder?

Les mer: På tide å prise regnskapsjobben riktig?

Slik innhenter vi avgjørende innsikt

Vi har flere metoder for å innhente innsikten som du sitter på. For enkelte systemer har vi etablert produktråd som består av diverse regnskapsbyråer som kommer med innspill til forbedringer i systemer, og prioriteringer for tiltak som bør iverksettes. Vi gjennomfører også undersøkelser med byråer som bruker systemer som er levert av oss i Visma Software, og av andre leverandører. Her analyserer vi byråenes egne tilbakemeldinger for å se hva som har gitt størst verdi, både hva gjelder funksjonalitet i systemet, samt hvordan systemet er prissatt. Denne dataen benyttes blant annet for videreutvikling av løsningen og tilhørende prismodeller.

Før et nytt system blir lansert i markedet vil utvalgte regnskapsbyråer, også kalt pilotkunder, teste ut løsningen. Byråene kommer så med tilbakemeldinger på hva som fungerer, hva som ikke fungerer – eventuelle mangler og hva som bør prioriteres. I arbeidet med prismodellen i en pilotperiode er vi opptatt av å avdekke hvor du som byrå ser verdi i løsningen, da det er denne verdien som skal prissettes. I tillegg er det viktig for oss å ha god innsikt og dialog slik at vi lander på en prismodell som er enkel for dere å forstå, og som kan skaleres godt ut til kundene dine.

Les mer: Lav selvtillit fører til historisk lave priser!

Regnskapsbyråer betaler ingenting når de tar del i et pilotprosjekt, ettersom den største verdien for oss i denne fasen ligger i innsikten vi henter inn. I tillegg gir det oss føringer for hva som er viktigst for byrået – og ikke minst deres kunder.

Dette gjør vi med innsikten

Innsikten vi henter inn resulterer i dynamiske prismodeller. Byråenes tilbakemeldinger gjennom undersøkelser, diskusjoner og pilotprosjekter, og markedstendenser forøvrig, viser at lisenser og statiske pakker tilhører fortiden. Nå er det fleksibilitet og forbruk som er den mest fornuftige løsningen. Da kan du selv oppgradere og nedjustere bruken av et system etter behov, alt ut ifra hvilken funksjonalitet som er nødvendig for byrået ditt, og kundene deres.

Byråenes tilbakemeldinger gjennom undersøkelser, diskusjoner og pilotprosjekter har vist at lisenser og statiske pakker tilhører fortiden.

For hva er egentlig en god investering? Jo, når du som kunde opplever at et kjøp gir avkastning og leverer i henhold til forventningene. Altså at prisen gjenspeiler verdien av produktet. For deg som regnskapsfører må en en god investering imøtekomme byråets langsiktige økonomiske mål.

Gratis guide: Pris på regnskapstjenester.

Hvordan krever ny teknologi nye prismodeller?

Ny teknologi utvikles raskere enn noen gang. Vårt mål med ethvert system er å gjøre arbeidsprosessene mer effektive og lønnsomme for deg. Nettopp derfor er fleksibilitet en prioritet. Systemer med sine tilhørende prismodeller må være fleksible for at de skal være brukervennlige for deg og byrået ditt. Dermed fungerer heller ikke en statisk prismodell for en fleksibel løsning, som er i stadig utvikling.

Lokalt installert programvare og jordbaserte systemer har en konkret prismodell, hvor du betaler en lisens per bruker. Dette virker både fornuftig og forståelig. Men i tillegg til denne faste summen må du betale for vedlikehold av drift, oppdateringer av systemet, samt nødvendige konsulenter. Med andre ord øker totalsummen av den relativt overkommelige lisensen.

I skybaserte løsninger er disse ekstrakostnadene dekket gjennom ditt forbruk. Systemet oppdateres automatisk, som gjør at du og alle dine kollegaer til enhver tid vil jobbe i sanntid på nyeste versjon. I skyen er det større grad av fleksibilitet, som gjør at det er enklere for deg å møte ulike kundebehov – både i form av funksjonalitet, men også når det kommer til pris. En skybasert løsning bidrar også til å automatisere mange av de manuelle oppgavene du som regnskapsfører har gjort tidligere. En mer effektiv arbeidshverdag betyr også spart tid, noe som resulterer i en effektivitetsgevinst som regnskapsbyrået ditt kan dra nytte av.

Det handler ikke lenger om når du skal flytte til skyen, men hvordan.

Les mer: Hvordan oppnå og utnytte effektiviseringsgevinster i et regnskapsbyrå?