Publisert:
11.12.2023
Sist endret:
7.2.2024
Forfatter:
Marthe Aspelund

På tide å prise regnskapsjobben riktig?

Priser du basert på din faktiske verdi? Ikke undervurder jobben du gjør.

Bli kjent med prismodellenes fordeler og ulemper slik at prisingen blir riktig for både deg og kundene dine.

Prismodeller som tar hele din verdi i betraktning

Har du investert i systemer, integrasjoner eller tredjepartsløsninger som gjør at du kan jobbe mer effektivt? Jobber du ut i fra timepris?

Visste du at du gir vekk hele teknologigevinsten til kunden på denne måten?

Intensjonen din er god. Du gjør det for å oppnå redusert tidsbruk og lavere pris. Men her feiler de fleste regnskapsbyrå med å belyse denne typen investeringskostnader ut mot sluttkunde. Det kan være snakk om direkte kostnader som systemlisenser, men også indirekte kostnader som opplæring av interne ressurser, endring i prosesser og opplæring av kunde. Ved å ikke justere timeprisen etter dette, vil du ikke få avkastning på denne investeringen, og i verste fall får du heller ikke dekket kosten din.

Gratis guide: Fordeler og ulemper med de ulike prismodellene.

Gjør timeprisen byrået mer sårbart?

En annen ulempe med timepris er at inntekten din vil variere mer gjennom året sammenlignet med prismodeller som for eksempel fastpris og volumpris. Dersom ansatte har ferie, er syke eller har brukt mer tid på internt arbeid på høsten hvor det er mye lovpålagt arbeid, vil det påvirke omsetningen. Dette kan gjøre deg sårbar med stram likviditet i enkelte perioder på året?

Les mer: Lav selvtillit fører til historisk lave priser!

Det er krevende å gå i gang med andre prismodeller. Frykten for at kunden vil gå et annet sted om du endrer på prisene, er noe flere regnskapsførere kjenner på.

Historisk sett har regnskapsførere unnlatt å vise sin egen verdi. Dette blir særlig synlig i forbindelse med forsiktig timeføring, nettopp fordi mye arbeid betyr økt kostnad hos kunde. Du er redd for at kunden skal reagere negativt, eller velge en konkurrent. Å jobbe effektivt krever tid til opplæring i nye arbeidsmetoder og systemer, og hvis du kun baserer deg på timespris, vil du oppleve dette uheldig fordi du må velge mellom inntekt eller økt kompetanse. Samtidig vil kunden din sannsynligvis ikke får levert så god kvalitet på tjenester som de kunne hvis du hadde bedre tid til å øke kompetansen.

Det er krevende å gå i gang med andre prismodeller. Frykten for at kunden vil gå et annet sted om du endrer på prisene, er noe flere regnskapsførere kjenner på.

Regnskapsfører og fastpris

Fastpris er en av prismodellene du kan bruke som regnskapsfører hvor det settes en pris på hele eller deler av oppdraget i forkant.

Det er relativt enkelt å komme i gang med fastprismodellen og teknologigevinster tilhører byrået. Du oppnår også forutsigbare inntekter som ikke varierer gjennom året. Utfordringen kan ligge i at modellen er ressurskrevende å holde oppdatert. Det er viktig å huske på at de fleste oppdag endrer omfang og det kreves gjennomgang av avtaler og priser hyppig.

For å lykkes med fastpriser er det derfor avgjørende at både du og kunden er enige om og forstår:

 • Hva som inngår i fastprisen.
 • Hva som er utenfor fastpris.
 • Hvordan oppgaver utenfor satt fastpris skal prises.
 • Hvor ofte dere skal revidere omfang og pris underveis i løpet av oppdraget.

Husk å kjøre oppstartsmøter der du og kunden går gjennom selve avtalen og oppgaver som inngår i fastprisen, samt hva som kommer i tillegg.

Forklar hva dine oppgaver er og hva kundens oppgaver er. Vær tydelig med kunde om hva som forventes av dem, og hva de kan forvente av deg.

Eksempel på tjenester som kan leveres på fastpris:

 • Rådgivningsoppdrag.
 • Regnskap og lønnsoppdrag.
 • Ulike søknader på vegne av sluttkunde.
 • Protokoller og styrereferat.
 • Lovpålagt arbeid.

Er volum- og transaksjonsmodell løsningen for deg?

Volumpriser fungerer godt på oppdrag eller deler av oppdrag der transaksjoner kan si noe om omfanget av arbeidet.

For regnskapleveranse kan antall bilag si noe om aktivitet hos sluttkunde og videre omfang av arbeid for deg. Bilagsmengde vil også oppleves forutsigbart både for begge parter ettersom dette ofte er relativt likt gjennom året.

Det kan være krevende å komme i gang, men til gjengjeld innebærer modellene forutsigbare inntekter og lite variasjoner gjennom sesonger. Modellen sørger også for at effektivitetsgevinster tilfaller byrået og at dere har tydelige avtaler om hva som skal leveres.

Eksempler på tjenester som kan leveres med volumpris:

 • Regnskapsoppdrag
 • Lønnsoppdrag
 • Behandling av reiseregninger
 • Systemlisenser

Slik bygger du en god hybrid med prismodeller

Hvis du vurderer å kombinere timepris med andre prismodeller, er det smart å undersøke hvordan du kan prise hele eller deler av oppdrag med fastpris eller volumpris/transaksjonspris. Hvis du vil lykkes med både volumpriser og fastpriser er det som nevnt viktig å definere hva som skal inngå i oppdraget og hva forutsetningene er for prisene.

De samme avklaringene som gjelder for fastpris må på plass, slik at du og kunden din har samme forståelse og forventning tilknyttet oppdraget. Bli enige om at dokumentasjon leveres til en bestemt tid og med informasjonen dere har bestemt. Husk at dere avtaler hvordan arbeid utenfor avtalen skal prises.

Har du dette på plass er forventningene klare og begge parter unngår overraskelser.

Gratis guide: Fordeler og ulemper med de ulike prismodellene.

Pris regnskapsføring: Når timepris fortsatt er beste alternativ

Ved oppgaver som regnes som tilleggsarbeid kan det fortsatt være lurt å ty til timepris.

For eksempel ved:

 • Utilstrekkelig dokumentasjon eller dokumentasjon som ikke er levert til riktig tid og sted.
 • Kompleks rådgivning som har flere variabler som gjør omfanget vanskelig å forutse.

Det viktigste er at du som driver byrå tar en ærlig vurdering på om:

 • Bidrar prismodellen til sikker inntjening for byrået?
 • Sørger prismodellen for optimal inntekt slik at du kan tilby dine ansatte rettferdig lønn, samtidig som byrået driftes sunt og rigges for vekst?
 • Er prismodellen rettferdig overfor kundene dine?

Det finnes ingen fasit på hva som er riktig prismodell. Det er det kundebasen din og deres behov som avgjør. Men ikke vær redd for å kommunisere verdien din og bruk prismodellene som verktøy for å oppnå dette.