Slik digitaliserer du utlegg og reiseregning

2 av 3 norske bedrifter fører reiseregninger og utlegg på gamlemåten, altså helt eller delvis manuelt. Hvorfor gjør de det? Sannsynligvis gammel vane. Likevel vitner statistikken om at næringslivet har et enormt ubrukt potensiale. Det er mulig – nødvendig, mener vi – med en mer konstruktiv forvaltning av tiden.

Reglene for diett og utlegg for mat

Når ansatte er ute og reiser, vil de ofte ha et krav på å få dekket utgifter til mat på reisen. I denne guiden får du en fullstendig oversikt over hva den ansatte kan kreve av diett og refusjoner av matulegg, hvilke lover som gjelder på området, samt vilkårene for at utbetalingen skal være trekkfri. Guiden gjelder ikke pendlere.

Regler for bruk av egenmelding

I denne guiden får du en fullstendig oversikt over regler for bruk av egenmelding.

Hva er digital inntektsmelding?

Hva er egentlig digital inntektsmelding? Hvor og hvorfor skal arbeidsgiver sende den inn, og hvordan skal den fylles ut korrekt?

Effektiv logistikk: Slik lykkes du med lagerhåndtering

Logistikkbehovet endrer seg i takt med teknologien, etterspørsel og forventinger.

Hvordan lykkes med e-handel

I denne guiden får du råd om hvordan bedriften kan lykkes med nettbutikk, med inspirasjon og tips fra Tufte Wears egen reise opp i nettbutikkskyen.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.