Lover og regler

Rett på sykepenger fra arbeidsgiver når maksdato på sykepenger er nådd?

Når vil arbeidstaker på nytt ha rett på sykepenger etter at maksdato for sykepenger er nådd?

Hva er åpenhetsloven og hvilket formål har den?

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 . Loven har et todelt formål som henger tett sammen.