Publisert:
6.6.2024
Sist endret:
10.6.2024
Forfatter:
Visma Software

Rapportering og budsjettering i ERP-systemet, Business NXT

Rapporteringssystemet, OneStop Reporting, ligger som en del av løsningen i ERP-systemet Business NXT

Fire kjappe fordeler med rapporteringssystemet tilknyttet Business NXT

  1. Du har alltid tilgang til bedriftens nyeste tall.
  2. Du får tilgang til et sett med rapport- og budsjettmaler som møter ulike behov.
  3. Du kan redigere og gjenbruke malene akkurat som du ønsker.
  4. Du kan dele rapporter og budsjetter med andre brukere - som får varsel om at rapporten er tilsendt.

Forståelig fremstilling av bedriftens data

Ved å bruke rapporteringssystemet tilknyttet Business NXT, får du innsikten du trenger til å ta gode beslutninger for bedriften din. Du kan benytte ferdigdefinerte rapporter, eller skreddersy dine egne. Designverktøyet i Excel hjelper deg å lage akkurat de rapportene du har behov for, slik at du kan presentere data visuelt eller i tabellform, avhengig av hva mottakeren ønsker.

Ferdige dashboards gir raskt tilgang til sentrale nøkkeltall. Dataene er presentert med visuelle grafer som gjør det enkelt å forstå, og følge med på utviklingen. For å få en enda bedre forståelse av tallene kan du drille ned til underliggende transaksjoner og bilag. 

Les mer: OneStop Reporting er rapporteringssystemet tilknyttet Business NXT.

Rapportering - forstå og utnytt dataene dine

Rapporteringssystemet i Business NXT gjør at du kan ta overveide beslutninger basert på grundige analyser.

Analyser kan enkelt og effektivt deles med alle ansatte, slik at hele bedriften får tilgang til kritisk og relevant informasjon. Dette gir din bedrift et solid beslutningsgrunnlag for å ta de riktige valgene. Velg mellom våre ferdigdefinerte rapporter, eller skreddersy dine egne for en tilpasset opplevelse som møter dine unike behov. Rapporter kan også samles i pakker med kommentarer, slik at grunnlaget for den månedlige rapporteringen til styret er klart.

Deling av datainnsikt kan gjøres helt automatisk. Du kan forhåndsdefinere hvilke rapporter som skal deles til ulike mottakere. For eksempel kan ukens salgsstatus automatisk sendes ut hver fredag til alle selgere. 

Budsjett og prognose - planlegg fremtiden for en mer robust virksomhet

Gode prognoser gir bedre fremtidsplaner og mindre forretningsrisiko. Med OneStop Reporting får du en robust budsjett- og prognoseløsning. 

Systemet har en rekke hjelpefunksjoner i budsjettprosessen, som blant annet ulike fordelingsnøkler og arbeidsflyt. Du kan budsjettere på alle kostnadsbærerne fra Business NXT, som blant annet prosjekt og avdeling. Arbeidsflyt fjerner manuelle feil, ved at budsjetter deles ut til korrekte personer for budsjettinnlegging. Administrator kan følge med på utviklingen i budsjettinnleggingen, og chatte underveis for raske avklaringer. 

Du kan rett og slett skreddersy din egen budsjett- og prognosemodell, slik at du kan administrere budsjettprosessene på en effektiv og pålitelig måte, og ta strategiske beslutninger.

Komplett oversikt

Ved å hente data direkte fra økonomisystemet, sammenstilles informasjon slik at du får komplett oversikt over bedriftens økonomiske helse. OneStop Reportingvil automatisk generere visuelle og forståelige rapporter som gir både ledelsen og ansatte muligheten til å jobbe mer effektivt, samarbeide bedre på tvers av team og avdelinger, og basere beslutninger på reell innsikt.