Årsoppgjør

Hva er et årsoppgjør?

Viser bedrifters økonomiske posisjon etter et regnskapsår, og gir oversikt over alle økonomiske hendelser.